Honda CR-V: Blokowanie/odblokowywanie drzwi z zewnątrz

Honda CR-V –> Honda CR-V - Instrukcja Obsługi –> Elementy sterujące –> Blokowanie i odblokowywanie drzwi –> Blokowanie/odblokowywanie drzwi z zewnątrz

Jeśli kierowca ma przy sobie pilota systemu dostępu bezkluczykowego, może zablokować/ odblokować zamki drzwi i pokrywę bagażnika.

Drzwi i pokrywę bagażnika można zablokować/ odblokować w promieniu 80 cm od zewnętrznej klamki drzwi lub pokrywy bagażnika.


Używanie systemu dostępu bezkluczykowego

Blokowanie/odblokowywanie drzwi z zewnątrz


Jeśli kierowca ma przy sobie pilota systemu dostępu bezkluczykowego, może zablokować/ odblokować zamki drzwi i pokrywę bagażnika.

Drzwi i pokrywę bagażnika można zablokować/ odblokować w promieniu 80 cm od zewnętrznej klamki drzwi lub pokrywy bagażnika.

Blokowanie/odblokowywanie drzwi z zewnątrz


■ Blokowanie drzwi i pokrywy bagażnika Dotknąć czujnika blokady na przednich drzwiach lub nacisnąć przycisk na pokrywie bagażnika.

 • Określone światła zewnętrzne trzykrotnie zamigają, zamki wszystkich drzwi i pokrywy bagażnika zostaną zablokowane, a alarm układu przeciwkradzieżowego zostanie uzbrojony.

Jeśli żadne z drzwi ani pokrywa bagażnika nie zostaną otwarte w ciągu 30 sekund od odblokowania ich zamków za pomocą systemu dostępu bezkluczykowego, zamki drzwi i pokrywy bagażnika ponownie się zablokują.

Drzwi można zablokować lub odblokować za pomocą systemu dostępu bezkluczykowego wyłącznie w przypadku, gdy zapłon pojazdu jest wyłączony (BLOKADA).


Blokowanie/odblokowywanie drzwi z zewnątrz


■ Odblokowywanie drzwi i pokrywy bagażnika

Chwycić klamkę drzwi kierowcy:

 • Drzwi kierowcy odblokowują się.
 • Określone światła zewnętrzne zamigają jednokrotnie.

Chwycić klamkę przednich drzwi pasażera:

 • Wszystkie drzwi i bagażnik odblokują się.
 • Określone światła zewnętrzne zamigają jednokrotnie.

Blokowanie/odblokowywanie drzwi z zewnątrz


Nacisnąć klamkę zewnętrzną:

 • Zamek pokrywy bagażnika zostanie odblokowany.
 • Określone światła zewnętrzne zamigają jednokrotnie.

 

 • Nie pozostawiać pilota systemu dostępu bezkluczykowego wewnątrz pojazdu przy wysiadaniu z niego. Pilot należy zabrać ze sobą.
 • Nawet nie mając przy sobie pilota systemu dostępu bezkluczykowego, można zablokować/odblokować drzwi i pokrywę bagażnika, jeśli inna osoba posiadająca pilota przy sobie znajduje się zasięgu działania systemu.
 • Drzwi można odblokować lub zablokować, gdy klamka jest mokra podczas ulewy lub w myjni samochodowej, o ile pojazd znajduje się w zasięgu działania pilota systemu dostępu bezkluczykowego.
 • Chwycenie klamki lub dotknięcie czujnika przednich drzwi w rękawicach może spowodować opóźnienie reakcji czujnika drzwi lub brak reakcji w postaci zablokowania/odblokowania drzwi.
 • Po zablokowaniu drzwi użytkownik ma maksymalnie 2 sekundy, aby poprzez pociągniecie klamki upewnić się, że drzwi zostały zablokowane. Jeśli zajdzie potrzeba odblokowania drzwi natychmiast po ich zamknięciu, należy odczekać co najmniej 2 sekundy przed chwyceniem klamki - w przeciwnym wypadku drzwi nie zostaną odblokowane.
 • Drzwi mogą się nie otworzyć, jeśli zostaną pociągnięte natychmiast po chwyceniu klamki. Chwycić klamkę ponownie i stwierdzić odblokowanie drzwi przed pociągnięciem klamki.
 • Nawet w promieniu 80 cm może nie udać się próba zablokowania/odblokowania drzwi za pomocą pilota systemu dostępu bezkluczykowego, jeśli będzie się on znajdował powyżej lub poniżej zewnętrznej klamki.
 • Pilot systemu dostępu bezkluczykowego może nie zadziałać, jeśli będzie zbyt blisko drzwi i szyby.

Ustawienia trybu odblokowywania zamków drzwi można dostosować za pomocą interfejsu informacji kierowcy lub ekranu systemu audio/ekranu informacyjnego.

Ustawienia migania światłami można dostosować za pomocą interfejsu informacji kierowcy lub ekranu systemu audio/ekranu informacyjnego.

Wersje z pokrywą bagażnika sterowaną elektrycznie

Można również odblokować i otworzyć pokrywę bagażnika sterowaną elektrycznie.


Użycie pilota zdalnego sterowania zamkami

Blokowanie/odblokowywanie drzwi z zewnątrz


■ Blokowanie drzwi i pokrywy bagażnika

Nacisnąć przycisk blokady.

 • Określone światła zewnętrzne trzykrotnie migną, zamki wszystkich drzwi i pokrywy bagażnika zostaną zablokowane, a alarm układu przeciwkradzieżowego zostanie uzbrojony.

■ Odblokowywanie drzwi i pokrywy bagażnika

Nacisnąć przycisk odblokowania.

Jeden raz:

 • Określone światła zewnętrzne migną jeden raz i zamek drzwi kierowcy zostanie odblokowany.

Dwa razy:

 • Odblokowane zostaną pozostałe drzwi i pokrywa bagażnika.

Jeśli żadne z drzwi ani pokrywa bagażnika nie zostaną otwarte w ciągu 30 sekund od odblokowania ich zamków za pomocą pilota zdalnego sterowania, zamki drzwi i pokrywy bagażnika ponownie się zablokują. Czas automatycznego zablokowania można konfigurować.

Jeśli odległość zadziałania pilota zdalnego sterowania zamkami zmienia się, oznacza to, że bateria może być wyczerpana.

Jeśli po naciśnięciu przycisku nie zapala się dioda, oznacza to, że bateria jest wyczerpana.

Pilot zdalnego sterowania nie zadziała w następujących przypadkach:

Wersje bez systemu dostępu bezkluczykowego

 • W wyłączniku zapłonu pozostawiono kluczyk.

Wersje z systemem dostępu bezkluczykowego

 • Ustawiony jest tryb zasilania AKECESORIA lub ZAPŁON.

Jeśli pilot systemu dostępu bezkluczykowego znajduje się wewnątrz samochodu, nie można zablokować drzwi od zewnątrz i włącza się sygnał dźwiękowy. Jeśli chcesz zablokować drzwi pomimo pozostawionego pilota w pojeździe, należy wykonać czterokrotnie jedną z następujących czynności:

 • Nacisnąć przycisk blokady na kluczyku elektronicznym.
 • Obrócić kluczyk w bębenku zamka, aby zablokować.
 • Nacisnąć przycisk blokady drzwi na klamce drzwi lub na bagażniku.

Pilot zdalnego sterowania zamkami wykorzystuje sygnały o małej mocy, a więc zasięg działania może zależeć od warunków otoczenia.

Za pomocą pilota zdalnego sterowania nie można zablokować pojazdu, gdy któreś drzwi są otwarte.

Można dostosować ustawienie trybu odblokowania zamków drzwi.


Blokowanie/odblokowywanie drzwi za pomocą kluczyka

Jeśli przycisk blokowania lub odblokowania na pilocie nie działa, należy użyć kluczyka zamiast przycisku.

Blokowanie/odblokowywanie drzwi z zewnątrz


Włożyć kluczyk do końca i przekręcić.

Zablokowanie zamka drzwi kierowcy za pomocą kluczyka powoduje jednoczesne zablokowanie zamków wszystkich pozostałych drzwi i pokrywy bagażnika.

Podczas odblokowywania jako pierwszy odblokowuje się zamek drzwi kierowcy. Obrócenie kluczyka po raz drugi w ciągu kilku sekund nie powoduje odblokowania zamków pozostałych drzwi ani pokrywy bagażnika.

Można dostosować ustawienie trybu odblokowania zamków drzwi.

Odblokowanie drzwi kluczykiem spowoduje uruchomienie alarmu. Należy zawsze odblokowywać drzwi za pomocą pilota zdalnego sterowania.


Blokowanie drzwi bez użycia kluczyka

Jeśli nie masz przy sobie kluczyka albo jeśli z jakiegoś powodu nie możesz zablokować drzwi za pomocą kluczyka, możesz zablokować drzwi bez niego.

Blokowanie/odblokowywanie drzwi z zewnątrz


■ Blokowanie zamka drzwi kierowcy Przesunąć do przodu występ blokujący (1) lub przesunąć przełącznik główny blokady drzwi w kierunku zablokowania (2), następnie pociągnąć i przytrzymać zewnętrzną klamkę drzwi (3).

Zamknąć drzwi i puścić klamkę.

■ Blokowanie zamków drzwi pasażera Przesunąć do przodu blokadę w drzwiach i zamknąć drzwi.

Zablokowanie zamka drzwi kierowcy powoduje jednoczesne zablokowanie zamków wszystkich pozostałych drzwi i pokrywy bagażnika.

Przed zablokowaniem drzwi upewnić się, że kluczyk nie 1 znajduje się wewnątrz pojazdu.


■ Układ zapobiegania blokowaniu

Wersje bez systemu dostępu bezkluczykowego

Nie można zablokować zamków drzwi ani pokrywy bagażnika, gdy kluczyk znajduje się w wyłączniku zapłonu.

Wersje z systemem dostępu bezkluczykowego

Nie można zablokować zamków drzwi ani pokrywy bagażnika, gdy pilot systemu dostępu bezkluczykowego znajduje się wewnątrz pojazdu.

  Słaby sygnał pilota systemu dostępu bezkluczykowego

  Podczas blokowania/odblokowania drzwi, otwierania pokrywy bagażnika lub uruchamiania silnika pojazd emituje fale radiowe w celu zlokalizowania pilota systemu dostępu ...

  Blokowanie/odblokowywanie drzwi od wewnątrz

  Za pomocą przycisku blokady ■ Blokowanie drzwi Przesunąć do przodu przycisk blokady. ■ Odblokowanie drzwi Przesunąć do tyłu przy ...

  Categorie