Honda CR-V: Środki ostrożności przy otwieraniu/zamykaniu pokrywy bagażnika

Honda CR-V –> Honda CR-V - Instrukcja Obsługi –> Elementy sterujące –> Otwieranie i zamykanie bagażnika –> Środki ostrożności przy otwieraniu/zamykaniu pokrywy bagażnika

Przed otwarciem lub zamknięciem pokrywy bagażnika należy zawsze sprawdzić, czy w bezpośrednim pobliżu pokrywy nie ma żadnych osób ani przedmiotów.

Wersje bez pokrywy bagażnika sterowanej elektrycznie

 • Podnieść pokrywę do końca.
  • Jeśli pokrywa nie jest w pełni podniesiona, może zacząć się zamykać pod własnym ciężarem.
 • Uważać przy silnym wietrze. Wiatr może spowodować zamknięcie się pokrywy bagażnika.

Wszystkie wersje

Podczas jazdy pokrywa bagażnika musi być zamknięta aby:

 • Uniknąć możliwych uszkodzeń.
 • Uniemożliwić dostanie się spalin do pojazdu.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Zamykająca lub otwierająca się pokrywa bagażnika może spowodować poważne obrażenia ciała osób znajdujących się w strefie jej ruchu.

Przed otwarciem lub zamknięciem pokrywy bagażnika upewnić się, że nikt nie znajduje się w jej zasięgu.

Należy uważać, aby podczas zamykania pokrywy bagażnika nie uderzyć głową o pokrywę oraz aby ręce nie zostały przycięte przez zamykającą się pokrywę.

Podczas chowania lub wyciągania bagażu z bagażnika lub wykonywania ruchu kopnięcia pod środkową częścią tylnego zderzaka w celu automatycznego otwarcia*, gdy silnik pracuje na biegu jałowym, nie stawać przed rurą wydechową. Można ulec poparzeniu.

Nie pozwalać nikomu na przebywanie w bagażniku. Taki pasażer może odnieść obrażenia ciała podczas silnego hamowania, nagłego przyspieszania lub wypadku.


Wersje z pokrywą bagażnika sterowaną elektrycznie

Pokrywę bagażnika można obsługiwać za pomocą przycisku znajdującego się na pilocie zdalnego sterowania, przycisku znajdującego się na panelu sterowania po stronie kierowcy, przez naciśnięcie klamki lub przycisku na pokrywie bagażnika lub poprzez podnoszenie i opuszczanie stopy pod środkową częścią tylnego zderzaka w celu skorzystania z funkcji dostępu bez użycia rąk.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Otwarcie lub zamknięcie pokrywy bagażnika sterowanej elektrycznie w momencie, gdy na drodze pokrywy znajduje się część ciała może spowodować poważne obrażenia.

Upewnić się, że żadna osoba ani żaden przedmiot nie znajdują się na drodze pokrywy bagażnika przed jej otwarciem lub zamknięciem.

NIEBEZPIECZEŃSTWO: Wysiadając z pojazdu (także wraz z innymi osobami) należy zawsze pamiętać o zabraniu ze sobą kluczyka.

UWAGA

Nie popychać ani nie ciągnąć pokrywy bagażnika sterowanej elektrycznie w momencie jej automatycznego zamykania lub otwierania.

Użycie siły podczas otwierania lub zamykania pokrywy bagażnika sterowanej elektrycznie może doprowadzić do zdeformowania ramy pokrywy.

Przed otwarciem lub zamknięciem pokrywy bagażnika sterowanej elektrycznie należy się upewnić, że za pojazdem jest wystarczająco dużo wolnego miejsca.

Osoby przebywające w pobliżu pokrywy bagażnika są szczególnie narażone na poważne obrażenia głowy.

Szczególną ostrożność należy zachować, gdy w pobliżu znajdują się dzieci.

Wersje z pokrywą bagażnika sterowaną elektrycznie

Pokrywy bagażnika sterowanej elektrycznie nie można otworzyć lub zamknąć w następujących warunkach:

 • Silnik uruchomiony w trakcie automatycznego otwierania lub zamykania pokrywy bagażnika.
 • Pojazd zaparkowany na podłożu o stromym nachyleniu.
 • Pojazd rozkołysany przez duży wiatr.
 • Pokrywa bagażnika lub dach pokryty śniegiem lub lodem.

Zamknięcie pokrywy bagażnika sterowanej elektrycznie, gdy są zablokowane zamki wszystkich drzwi, powoduje automatyczne zablokowanie zamka pokrywy i zamiganie określonych świateł zewnętrznych.


Wersje z bezstopniową skrzynią biegów

Pokrywę bagażnika sterowaną elektrycznie można otworzyć/zamknąć, gdy dźwignia skrzyni biegów jest w położeniu (P).

Wersje z ręczną skrzynią biegów

Pokrywę bagażnika sterowaną elektrycznie można otworzyć/zamknąć, gdy hamulec postojowy jest zaciągnięty.

  Categorie