Ford Kuga: Zasady działania

OSTRZEŻENIE

Ostrzeżenie! Nosidełka dla niemowląt ani fotelika dziecięcego nie wolno montować na siedzeniu chronionym aktywną przednią poduszką powietrzną! Może to doprowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń u dziecka.

Nie wprowadzaj żadnych modyfikacji z przodu pojazdu. Może mieć to niekorzystny wpływ na odpalanie poduszek powietrznych. Niezastosowanie się do tego ostrzeżenia może spowodować poważne obrażenia lub śmierć.

Pamiętaj o zapinaniu pasów bezpieczeństwa i zachowaniu odpowiedniej odległości od kierownicy. Pas bezpieczeństwa przytrzymuje ciało, pozwalając poduszce powietrznej na skuteczną ochronę pod warunkiem, że zostanie prawidłowo zapięty. Niezastosowanie się do tego ostrzeżenia może spowodować poważne obrażenia lub śmierć.

Naprawy koła kierownicy, kolumny kierownicy, siedzeń, poduszek powietrznych oraz pasów bezpieczeństwa muszą być wykonywane przez Autoryzowanego Dealera. Niezastosowanie się do tego ostrzeżenia może spowodować poważne obrażenia lub śmierć.

Należy dbać, aby przestrzenie przed poduszkami powietrznymi były zawsze wolne. Nie wolno mocować niczego na pokrywach poduszek powietrznych lub nad nimi. Takie przedmioty mogłyby zostać wyrzucone w powietrze podczas odpalania poduszki powietrznej. Niezastosowanie się do tej instrukcji może spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć.

Nie manipuluj ostrymi przedmiotami przy poduszkach powietrznych. Może to spowodować uszkodzenie lub mieć niekorzystny wpływ na odpalanie poduszek powietrznych. Niezastosowanie się do tej instrukcji może spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć.

Nie używaj akcesoryjnych pokrowców siedzeń. Użycie akcesoryjnych pokrowców siedzeń może uniemożliwić odpalenie bocznych poduszek powietrznych i zwiększyć ryzyko obrażeń ciała podczas wypadku.

Wskazówka:  W przypadku detonacji poduszki powietrznej rozlega się głośny huk i pojawia się chmura nieszkodliwego proszku. Jest to zjawisko normalne.

Wskazówka:  Pokrywy poduszek powietrznych można przecierać wyłącznie wilgotną szmatką.

    Poduszka powietrzna kierowcy

    Poduszka powietrzna jest odpalana podczas silnego zderzenia czołowego lub lekko przesuniętego. Poduszka jest nadmuchiwana w ciągu kilku milisekun ...

    Categorie