Ford Kuga: Wymiana akumulatora 12 V

OSTRZEŻENIE

Akumulatory wytwarzają wybuchowe gazy, które mogą spowodować obrażenia ciała. Dlatego w pobliżu akumulatora nie może być otwartego ognia, iskier ani substancji łatwopalnych. W przypadku wykonywania pracy w pobliżu akumulatora zawsze zakładaj maskę ochronną na twarz i chroń oczy. Zawsze zapewnij właściwą wentylację.

Podczas podnoszenia akumulatora w obudowie plastikowej nadmierny nacisk na ścianki może spowodować wyciek kwasu akumulatorowego przez odpowietrzniki, co powoduje obrażenia ciała i uszkodzenia pojazdu lub akumulatora. Podnoś akumulator za pomocą odpowiedniego uchwytu lub ręcznie, chwytając przeciwległe narożniki.

Akumulatory należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Akumulatory zawierają kwas siarkowy. Unikaj kontaktu ze skórą, oczami lub ubraniem. Podczas pracy w pobliżu akumulatora osłoń oczy, aby zabezpieczyć je przed ewentualnym pryśnięciem roztworu kwasu. W przypadku zetknięcia się z kwasem skóry lub oczu natychmiast płucz to miejsce wodą przez minimum 15 minut i szybko skontaktuj się z lekarzem. Jeśli kwas zostanie spożyty, należy natychmiast zwrócić się do lekarza.

Bieguny akumulatora, zaciski i powiązane akcesoria mogą zawierać ołów i związki ołowiu. Po zakończeniu prac należy umyć ręce.

Ten pojazd może mieć więcej niż jeden akumulator. Odłączenie przewodów akumulatora tylko od jednego akumulatora nie powoduje odłączenia układu elektrycznego pojazdu. Podczas odłączania zasilania pamiętaj, aby odłączyć przewody akumulatorów od wszystkich akumulatorów. Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować poważne obrażenia lub uszkodzenie mienia.

W przypadku pojazdów z układem Auto-Start-Stop wymagania dotyczące akumulatora są inne. Należy go wymieniać na akumulator o dokładnie takich samych specyfikacjach.

Akumulator znajduje się w komorze silnika.

 Twój pojazd jest wyposażony w akumulator bezobsługowy. Nie wymaga dolewania dodatkowej wody podczas eksploatacji.

Jeżeli akumulator pojazdu jest wyposażony w osłonę, upewnij się, czy została ona zamontowana prawidłowo po czyszczeniu lub wymianie akumulatora.

W celu uzyskania długiej bezawaryjnej pracy akumulatora należy dbać o to, by jego górna część była czysta i sucha, a przewody akumulatora stabilnie przymocowane do zacisków.W przypadku wykrycia śladów korozji na akumulatorze lub zaciskach zdemontuj przewody z zacisków i wyczyść szczotką drucianą. Kwas można zneutralizować wodnym roztworem sody do pieczenia.

Zalecamy, aby w przypadku dłuższego zaplanowanego postoju pojazdu odłączyć zacisk od ujemnego bieguna akumulatora.

Aby zachować prawidłowe działanie systemu zarządzania akumulatorem, jeśli montujesz w pojeździe dodatkowe urządzenia elektryczne, nie podłączaj złącza masy bezpośrednio do ujemnego bieguna akumulatora. Podłączenie do bieguna ujemnego akumulatora może być przyczyną niedokładnych pomiarów stanu akumulatora i ewentualnie nieprawidłowej pracy systemu.

Wskazówka:  W przypadku zamontowania w pojeździe dodatkowych akcesoriów elektrycznych i komponentów elektrycznych lub elektronicznych, przez użytkownika lub autoryzowanego dealera, mogą one niekorzystnie wpłynąć na sprawność i trwałość akumulatora oraz na sprawność innych układów elektrycznych w pojeździe.

Gdy konieczna jest wymiana akumulatora, zalecamy zastosowanie akumulatora zalecanego przez firmę Ford, który spełnia wymagania instalacji elektrycznej pojazdu.

W przypadku wymiany akumulatora w pojazdach z przekładnią automatyczną przekładnia musi ponownie dostosować się do strategii adaptacyjnej. Dlatego podczas pierwszej jazdy może występować twarda zmiana biegów. To normalne działanie, przekładnia wówczas przystosowuje swój tryb pracy do optymalnych wrażeń związanych ze zmianą biegów.

Demontaż i ponowny montaż akumulatora

Aby zdemontować i ponownie zamontować akumulator, wykonaj następujące czynności:
 1. Włącz hamulec postojowy i wyłącz zapłon.
 1. Wyłącz wszystkie odbiorniki prądu, na przykład reflektory i radio.
 1. Poczekaj przez co najmniej dwie minuty, zanim odłączysz akumulator.
Wskazówka:  System zarządzania silnikiem wyposażono w funkcję podtrzymania zasilania, więc pojazd pozostaje zasilany jeszcze przez pewien czas po wyłączeniu zapłonu. Umożliwia to zapisanie tabel diagnostycznych i adaptacyjnych. Natychmiastowe odłączenie akumulatora może spowodować uszkodzenia, których nie obejmuje gwarancja pojazdu.
 1. Odłącz najpierw biegun ujemny (-) akumulatora.
 1. Potem odłącz biegun dodatni (+) akumulatora.
 1. Wymontuj zacisk zabezpieczający akumulatora.
 1. Wyjmij baterię.
 1. Załóż elementy, postępując w odwrotnej kolejności.
Wskazówka:  Przed ponownym podłączeniem akumulatora sprawdź, czy zapłon nadal jest odłączony.

Wskazówka:  Jeśli odkręcasz tylko zacisk ujemny akumulatora, upewnij się, że jest izolowany lub odłożony z dala od akumulatora, by uniknąć przypadkowego podłączenia lub powstania łuku elektrycznego.

Wskazówka:  Sprawdź, czy zaciski akumulatora są dobrze dokręcone.

Wskazówka:  W przypadku odłączenia lub wymiany akumulatora konieczne jest ustawienie zegara i ponowne nastawienie stacji radiowych po ponownym podłączeniu akumulatora.

Złomowanie akumulatora

Missing Image 
 Zużyte baterie należy złomować w sposób ekologiczny. Należy sprawdzić lokalne przepisy dotyczące recyklingu zużytych akumulatorów.

Sprawdzanie piór wycieraczek

Sprawdzanie piór wycieraczek


Przesuń koniuszkami palców wzdłuż krawędzi pióra, aby sprawdzić, czy nie ma nierówności.

Do czyszczenia piór wycieraczek używaj płynu do spryskiwaczy lub wody i miękkiej gąbki lub szmatki.

  Opróżnianie oddzielacza wody filtru paliwa

  OSTRZEŻENIE Nie wylewaj paliwa do domowej kanalizacji ani publicznego systemu ścieków. Korzystaj z autoryzowanych punktów utylizacji takich odpad ...

  Wymiana piór wycieraczek

  Ramiona wycieraczek można przesunąć ręcznie, gdy zapłon jest wyłączony. Ułatwia to wymianę piór i czyszczenie powierzchni pod ...

  Categorie