Ford Kuga: Wycieraczki automatyczne

Wskazówka:  Przed włączeniem wycieraczek przedniej szyby należy całkowicie odszronić przednią szybę.

Wskazówka:  Przed wjechaniem do myjni samochodowej należy upewnić się, że wycieraczki przedniej szyby są wyłączone.

Wskazówka:  Jeśli na szybie są smugi wody lub rozmazane zabrudzenia, oczyść przednią szybę i pióra wycieraczek.Jeśli to nie pomoże, zamontuj nowe pióra wycieraczek.

Wskazówka:  Jeżeli włączone są reflektory automatyczne i wycieraczki automatyczne, reflektory włączają się, gdy wycieraczki przedniej szyby pracują w trybie pracy ciągłej.

Jazda w warunkach mokrej nawierzchni lub w zimie, przy występowaniu oblodzenia, śniegu lub mgły zawierającej sól drogową, może powodować nieoczekiwany lub nieprawidłowy ruch wycieraczek lub rozmazywanie zabrudzeń na szybie.

Wycieraczki automatyczne 


 1. Wysoka czułość.
 2. Funkcja wycieraczek automatycznych włączona.
 3. Niska czułość.

Przestaw dźwignię wycieraczek do góry w pierwsze położenie, aby włączyć funkcję wycieraczek automatycznych.

 Wyreguluj czułość automatycznych wycieraczek za pomocą pokrętła.W położeniu niskiej czułości wycieraczki pracują, gdy czujnik wykryje dużą ilość wody na przedniej szybie.W położeniu dużej czułości wycieraczki pracują, gdy czujnik wykryje niewielką ilość wody na przedniej szybie.

 Dbaj, aby zewnętrzna powierzchnia przedniej szyby była czysta. Czujnik deszczu jest bardzo wrażliwy i wycieraczki mogą włączać się w przypadku wykrycia na przedniej szybie brudu, mgły lub owadów.

W takiej sytuacji można postąpić następująco:

 • Zmniejsz czułość wycieraczek automatycznych, aby ograniczyć rozmazywanie zabrudzeń na przedniej szybie.
 • Przełącz na normalną lub szybką pracę wycieraczek.
 • Wyłącz wycieraczki automatyczne.
Ustawienia wycieraczek automatycznych

Funkcja wycieraczek automatycznych jest domyślnie włączona i pozostaje włączona, dopóki użytkownik nie wyłączy jej na wyświetlaczu informacyjnym. Po wyłączeniu funkcji wycieraczek automatycznych wycieraczki działają w trybie pracy przerywanej.

  Wycieraczki przedniej szyby

    Popchnij dźwignię w górę lub w dół, aby włączyć wycieraczki przedniej szyby.   Pojedynczy ...

  Spryskiwacze przedniej szyby

    Aby włączyć spryskiwacze przedniej szyby, pociągnij dźwignię do siebie.Po zwolnieniu dźwigni wycieraczki działają ...

  Categorie