Ford Kuga: Wskazówki dotyczące regulacji warunków we wnętrzu pojazdu

Ford Kuga –> Ford Kuga - Instrukcja Obsługi –> Układ ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji –> Wskazówki dotyczące regulacji warunków we wnętrzu pojazdu

Ogólne wskazówki

Wskazówka:  Korzystanie przez dłuższy czas z recyrkulacji powietrza może spowodować zaparowanie szyb.

Wskazówka:  Niewielka ilość powietrza może być kierowana do nawiewników we wnęce na nogi niezależnie od ustawienia rozprowadzania powietrza.

Wskazówka:  Aby zmniejszyć wilgotność powietrza we wnętrzu pojazdu, nie prowadź pojazdu z wyłączonym układem lub ze stale włączoną recyrkulacją powietrza.

Wskazówka:  Nie umieszczaj żadnych przedmiotów pod przednimi siedzeniami, gdyż może to zakłócić przepływ powietrza do tylnych siedzeń.

Wskazówka:  Zawsze usuwaj śnieg, lód bądź liście z okolic wlotów powietrza przy podstawie przedniej szyby.

Wskazówka:  Aby skrócić czas potrzebny do osiągnięcia dogodnej temperatury przy wysokiej temperaturze na zewnątrz, jedź z otwartymi oknami dopóki nie poczujesz, że z nawiewników wypływa zimne powietrze.

Ręcznie regulowany układ ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji

Wskazówka:  Aby zmniejszyć zaparowywanie przedniej szyby w warunkach wysokiej wilgotności powietrza otoczenia, ustaw rozprowadzanie powietrza na nawiew z nawiewników przedniej szyby.

Automatycznie regulowany układ ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji

Wskazówka:  Regulacja ustawień, gdy wnętrze pojazdu jest bardzo nagrzane lub schłodzone, nie jest konieczna.System automatycznie dostosuje się, by jak najszybciej ogrzać lub schłodzić kabinę do żądanej temperatury.Aby układ działał wydajnie, nawiewniki w tablicy rozdzielczej i nawiewniki boczne powinny być całkowicie otwarte.

Wskazówka:  Jeśli wybierzesz AUTO, gdy na zewnątrz panują niskie temperatury, system skieruje przepływ powietrza na przednią szybę i do wywietrzników okien bocznych. Ponadto wentylator może pracować z niższymi prędkościami, gdy silnik się rozgrzewa.

Wskazówka:  Jeśli wybierzesz AUTO, gdy temperatura na zewnątrz jest wysoka, a wewnątrz samochodu jest gorąco, system automatycznie wykorzystuje powietrze recyrkulacyjne, aby zwiększyć chłodzenie wnętrza. Prędkość wentylatora może się zmniejszyć do czasu schłodzenia powietrza.

Szybkie ogrzewanie wnętrza pojazdu

  Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja regulowane ręcznie  Automatycznie regulowany układ ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji 
Ustaw najwyższą prędkość wentylatora.  Naciśnij AUTO. 
Ustaw temperaturę na najwyższe ustawienie.  Wyreguluj temperaturę do wybranego ustawienia. 
Skieruj przepływ powietrza do przestrzeni na nogi za pomocą przycisków rozprowadzania powietrza.   

Ustawienia zalecane podczas ogrzewania

  Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja regulowane ręcznie  Automatycznie regulowany układ ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji 
Ustaw środkowe położenie prędkości wentylatora.  Naciśnij AUTO. 
Ustaw przełącznik temperatury w położeniu pośrodku ustawień wysokich temperatur.  Wyreguluj temperaturę do wybranego ustawienia. Użyj wartości 22ºC jako punktu początkowego, potem w razie potrzeby dostosuj ustawienia. 
Skieruj przepływ powietrza do przestrzeni na nogi za pomocą przycisków rozprowadzania powietrza.   

Szybkie chłodzenie wnętrza pojazdu

  Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja regulowane ręcznie  Automatycznie regulowany układ ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji 
Wybierz MAX A/C.  Wybierz MAX A/C. 
Jedź z otwartymi oknami, dopóki nie poczujesz, że z nawiewników wypływa zimne powietrze.   

Ustawienia zalecane podczas chłodzenia

  Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja regulowane ręcznie  Automatycznie regulowany układ ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji 
Ustaw środkowe położenie prędkości wentylatora.  Naciśnij AUTO. 
Ustaw przełącznik temperatury w położeniu pośrodku ustawień niskich temperatur.  Wyreguluj temperaturę do wybranego ustawienia. Użyj wartości 22ºC jako punktu początkowego, potem w razie potrzeby dostosuj ustawienia. 
Skieruj przepływ powietrza do tablicy rozdzielczej za pomocą przycisków rozprowadzania powietrza.   

Odparowywanie bocznych szyb w warunkach niskich temperatur

  Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja regulowane ręcznie  Automatycznie regulowany układ ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji 
Skieruj przepływ powietrza na szybę przednią za pomocą przycisków rozprowadzania powietrza.  Wciśnij przycisk odszraniania. 
Naciśnij A/C.  Wyreguluj temperaturę do wybranego ustawienia. Użyj wartości 22ºC jako punktu początkowego, potem w razie potrzeby dostosuj ustawienia. 
Wyreguluj temperaturę do wybranego ustawienia.   
Ustaw najwyższą prędkość wentylatora.   

    Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja regulowane automatycznie

      AUTO: naciśnij, aby włączyć działanie automatyczne. Wyreguluj, aby wybrać wymaganą temperaturę. Pr&# ...

    Ogrzewana przednia szyba

       Naciśnij przycisk, aby oczyścić przednią szybę z cienkiej warstwy lodu lub zaparowania.Ogrzewanie przedniej szyby wyłączy ...

    Categorie