Ford Kuga: Usługa głosowa telefonu

Naciśnij i przytrzymaj przycisk sterowania głosem na kierownicy, aby uzyskać dostęp do tej funkcji, jeśli jest obsługiwana przez podłączone urządzenie. Na przykład w ten sposób użytkownicy telefonu iPhone mogą uzyskać dostęp do funkcji Siri Eyes Free.

Polecenia głosowe nawigacji

Ustawianie celu

Aby ustawić cel lub punkt zainteresowania, można użyć dowolnego z poniższych poleceń.

___ to oznaczenie dynamiczne, co znaczy, że w przypadku poleceń głosowych nawigacji może to być kategoria interesujących miejsc lub adres.

Polecenie głosowe  Opis 
Znajdź adres Umożliwia dostęp do funkcji wyszukiwania adresów. Można również szukać adresu w określonym województwie. 
Znajdź ___ Podaj nawę kategorii POI lub znanej marki, które chcesz wyszukać, np. "Znajdź restaurację". 
Znajdź POI Umożliwia dostęp do funkcji wyszukiwania punktów POI. 
Znajdź skrzyżowanie Umożliwia dostęp do funkcji wyszukiwania skrzyżowań. 
Znajdź najbliższy <kategoria interesującego miejsca>  Podaj nawę kategorii POI lub znanej marki, które chcesz wyszukać. 
Poprzednie cele Umożliwia wyświetlenie listy poprzednich celów. 
Ulubione cele Umożliwia wyświetlenie listy ulubionych celów. 
Cel dom Umożliwia ustalenie trasy do adresu domowego. 
Cel praca Umożliwia ustalenie trasy do adresu miejsca pracy. 

Dodatkowo, gdy trasa jest aktywna, można wypowiedzieć te polecenia:

Polecenie głosowe  Opis 
Anuluj trasę Anuluje aktualną trasę. 
Objazd Umożliwia wybranie alternatywnej trasy. 
Powtórz instrukcję Powtarza ostatnie podpowiedzi naprowadzające. 
Pokaż trasę Wyświetla aktywną trasę. 
Route Summary Wyświetla listę nadchodzących manewrów. 
Gdzie jestem? Podaje aktualną lokalizację. 
Powiększ Umożliwia wykonanie powiększenia na mapie. 
Zmniejsz Umożliwia wykonanie zmniejszenia na mapie. 

Polecenia głosowe dotyczące aplikacji mobilnych

Poniższe polecenia głosowe są zawsze dostępne: 

Polecenie głosowe  Działanie i opis 
Aplikacje mobilne Układ monituje o wypowiedzenie nazwy aplikacji w celu jej uruchomienia. 
Pokaż listę aplikacji Układ podaje listę wszystkich aktualnie dostępnych aplikacji mobilnych. 
Znajdź aplikacje mobilne Układ wyszukuje i łączy się z kompatybilnymi aplikacjami uruchomionymi w Twoim urządzeniu. 

Dostępne są również polecenie głosowe, których możesz użyć, gdy aplikacje łączą się z SYNC 3:

Polecenie głosowe  Opis 
Wypowiedz nazwę aplikacji.  Możesz w dowolnej chwili wypowiedzieć nazwę aplikacji mobilnej, aby uruchomić ją w systemie SYNC 3. 
Wypowiedz nazwę aplikacji, a następnie Help  System SYNC 3 poda listę dostępnych poleceń głosowych dotyczących określonej aplikacji, jeśli aplikacja ta działa w SYNC 3. 
Wypowiedz Close, a następnie nazwę aplikacji.  SYNC wyłączy tę aplikację. 

Polecenia ustawień głosowych

Aby uzyskać dostęp do ustawień głosowych, naciśnij przycisk sterowania głosem na kierownicy i po sygnale powiedz: 

Polecenie głosowe  Działanie i opis 
Ustawienia głosowe Umożliwia dostęp do menu ustawień głosowych. 
Standardowy tryb interakcji Gdy włączysz to ustawienie, system stosuje dłuższe podpowiedzi. 
Zaawansowany tryb interakcji Gdy włączysz to ustawienie, system stosuje krótsze podpowiedzi. 
Włącz potwierdzenie połączenia System prosi o potwierdzenie przed nawiązaniem połączenia telefonicznego. 
Wyłącz potwierdzenie połączenia System nie potwierdza przed nawiązaniem połączenia telefonicznego. 
Włączyć listy poleceń głosowych System wyświetla krótką listę dostępnych poleceń. 
Wyłączyć listy poleceń głosowych System nie wyświetla listy dostępnych poleceń. 

W celu wyregulowania głośności wskazówek głosowych systemu można użyć funkcji regulacji głośności. Przy aktywnej wskazówce zmniejsz lub zwiększ głośność, aby uzyskać żądane ustawienie.

Automatyczne zmniejszenie prędkości wentylatora

W zależności od aktualnych ustawień układu ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji prędkość wentylatora może się automatycznie zmniejszać, aby zmniejszyć poziom zakłóceń podczas podawania poleceń głosowych lub podczas nawiązywania i odbierania połączeń telefonicznych.

Prędkość wentylatora automatycznie powraca do normalnego poziomu po zakończeniu sesji komunikacji głosowej. Można ręcznie regulować prędkość wentylatora za pomocą przycisków lub pokrętła regulacji prędkości wentylatora podczas sesji komunikacji głosowej.

Aby wyłączyć funkcję automatycznego zmniejszania prędkości wentylatora podczas sesji komunikacji głosowej:

 1. Naciśnij jednocześnie i przytrzymaj przyciski A/C i powietrza recyrkulacyjnego.
 1. Zwolnij przyciski, a następnie zwiększ prędkość wentylatora w ciągu kilku sekund.
Aby ponownie włączyć tę funkcję, powtórz powyższą procedurę.

  Polecenia głosowe dotyczące systemu audio

  Naciśnij przycisk sterowania głosem na kierownicy i po sygnale powiedz:  Polecenie głosowe  Działanie i opis  ...

  Rozrywka

    Wybierz opcję systemu rozrywki na pasku funkcji.     Źródło dźwięku. Ta opcja pozwala wybrać in ...

  Categorie