Ford Kuga: Uruchamianie silnika benzynowego

Ford Kuga –> Ford Kuga - Instrukcja Obsługi –> Uruchamianie i wyłączanie silnika –> Uruchamianie silnika benzynowego

Wskazówka:  Rozrusznik można włączać na ograniczony czas, np. 10 sekund. Liczba prób rozruchu jest ograniczona do około sześciu prób. Jeśli przekroczysz ten limit, system nie pozwoli Ci na kolejną próbę, dopóki nie upłynie pewien czas, np. 30 minut.

Silnik zimny lub ciepły

Pojazdy z mechaniczną skrzynią biegów

Wskazówka:  Nie przyciskaj pedału przyspiesznika.

Wskazówka:  Zwolnienie pedału sprzęgła podczas uruchamiania silnika spowoduje przerwanie rozruchu silnika i powrót do włączonego zapłonu.
 1. Wciśnij całkowicie pedał sprzęgła.
 1. Uruchomić silnik.
Pojazdy z automatyczną skrzynią biegów

Wskazówka:  Nie przyciskaj pedału przyspiesznika.

 1. Przesuń dźwignię zmiany biegów w położenie P lub N.
 1. Uruchomić silnik.
Wszystkie wersje

Jeżeli silnik nie daje się uruchomić przez 10 sekund, odczekaj chwilę i spróbuj ponownie.

Jeżeli silnik nie zostanie uruchomiony po trzech próbach, odczekaj 10 sekund, a następnie postępuj zgodnie z zaleceniami podanymi w punkcie Silnik zalany.

Jeżeli masz trudności z uruchomieniem silnika przy temperaturze otoczenia poniżej -13ºF (-25ºC), wciśnij pedał przyspiesznika do położenia w połowie zakresu i ponów próbę.

Silnik zalany

Pojazdy z mechaniczną skrzynią biegów

 1. Wciśnij całkowicie pedał sprzęgła.
 1. Wciśnij całkowicie pedał przyspiesznika i przytrzymaj wciśnięty.
 1. Uruchomić silnik.
Pojazdy z automatyczną skrzynią biegów
 1. Przesuń dźwignię zmiany biegów w położenie P lub N.
 1. Wciśnij całkowicie pedał przyspiesznika i przytrzymaj wciśnięty.
 1. Uruchomić silnik.
Wszystkie wersje

Jeżeli silnik nie daje się uruchomić, powtórz procedurę podaną w punkcie Silnik zimny lub ciepły.

Prędkość obrotowa biegu jałowego po uruchomieniu silnika

Prędkość obrotowa biegu jałowego silnika natychmiast po uruchomieniu jest zoptymalizowana w taki sposób, by emisja szkodliwych składników spalin i zużycie paliwa były jak najmniejsze, a wygoda we wnętrzu pojazdu jak największa.

Prędkość obrotowa biegu jałowego jest zmienna i zależy od pewnych czynników. Należą do nich między innymi temperatura podzespołów pojazdu i temperatura na zewnątrz, a także wymagania układu elektrycznego oraz układu ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji.

Niemożność uruchomienia silnika

Pojazdy z mechaniczną skrzynią biegów

Wskazówka:  Wyjmij wszystkie inne kluczyki konsoli środkowej.

Jeśli nie można uruchomić silnika, wciskając całkowicie pedał sprzęgła i przekręcając kluczyk zapłonu w położenie III.
 1. Całkowicie wciśnij pedał sprzęgła i pedał hamulca.
 1. Przekręć kluczyk w położenie III i przytrzymaj, aż silnik się uruchomi.

  Blokada kierownicy

  OSTRZEŻENIEPrzed ruszeniem zawsze sprawdzaj, czy kierownica jest odblokowana. Pojazdy z funkcją uruchamiania pojazdu bez kluczykaWskazówka:  Blokada kier ...

  Uruchamianie silnika Diesel

  Silnik zimny lub ciepły Wszystkie wersjeWskazówka:  Przy temperaturach poniżej -15ºC może być konieczny rozruch silnika trwający do ...

  Categorie