Ford Kuga: Reflektory automatyczne

Ford Kuga –> Ford Kuga - Instrukcja Obsługi –> Oświetlenie –> Reflektory automatyczne

OSTRZEŻENIE

System ten nie zwalnia Cię z obowiązku zachowania ostrożności podczas jazdy. Jeśli układ nie włączy reflektorów w warunkach słabej widoczności, np. mgły w ciągu dnia, konieczna może być interwencja kierowcy.


Reflektory automatyczne


Wskazówka:  Po włączeniu reflektorów automatycznych światła drogowe można włączyć dopiero wtedy, gdy układ włączy światła mijania.

Reflektory włączają i wyłączają się w warunkach niskiego poziomu światła otoczenia lub podczas złej pogody.

 Reflektory pozostają włączone przez jakiś czas po wyłączeniu zapłonu. Czas pozostawienia włączonych reflektorów można regulować za pomocą elementów sterowania wyświetlacza informacyjnego.

Regulacja oświetlenia tablicy rozdzielczej

Regulacja oświetlenia tablicy rozdzielczej


Opóźnienie wyłączenia reflektorów po opuszczeniu pojazdu

Po wyłączeniu zapłonu można włączyć reflektory, pociągając dźwignię kierunkowskazów do siebie. Usłyszysz krótki sygnał akustyczny. Reflektory wyłączą się automatycznie po upływie 3 minut, jeśli otwarte są którekolwiek drzwi, lub 30 sekund po zamknięciu ostatnich drzwi. Można anulować tę funkcję, pociągając dźwignię kierunkowskazów do siebie lub włączając zapłon.

Światła dzienne

OSTRZEŻENIE

System świateł dziennych nie włącza świateł tylnych i może nie zapewnić dostatecznego oświetlenia podczas jazdy w warunkach niskiej widoczności. Jeśli występuje słaba widoczność, należy zawsze dopilnować, by reflektory były włączone. Niezastosowanie się do tego zalecenia może doprowadzić do kolizji.

System włącza światła w warunkach oświetlenia dziennego.

Aby włączyć system, ustaw przełącznik świateł w dowolnym położeniu z wyjątkiem położenia reflektorów.

    Sterowanie oświetleniem

      Wyłączone. Światła postojowe, oświetlenie tablicy rozdzielczej, oświetlenie tablicy rejestracyjnej i św ...

    Automatyczne sterowanie światłami drogowymi

    OSTRZEŻENIE System ten nie zwalnia Cię z obowiązku zachowania ostrożności podczas jazdy. Jeśli układ nie włączy lub nie wył&# ...

    Categorie