Ford Kuga: Ostrzeganie o pojazdach przecinających trasę

Ford Kuga –> Ford Kuga - Instrukcja Obsługi –> Układy pomocnicze dla kierownicy –> Ostrzeganie o pojazdach przecinających trasę

OSTRZEŻENIE

Nie należy traktować układu ostrzegania o pojazdach przecinających trasę jako zastępstwa dla korzystania z lusterek zewnętrznych i wewnętrznego lusterka wstecznego lub oglądania się przez ramię przed rozpoczęciem wycofywania z miejsca postojowego. Układ ostrzegania o pojazdach przecinających trasę nie zastąpi zachowania ostrożności podczas jazdy.

Układ może nie działać prawidłowo w trudnych warunków pogodowych, np. podczas śniegu, oblodzenia, ulewnego deszczu i w sytuacji obecności pyłu wodnego. Należy zawsze zachowywać ostrożność podczas jazdy. Niezachowanie ostrożności może doprowadzić do kolizji.

Układ ma za zadanie ostrzeganie kierowcy o pojazdach zbliżających się z boku w przypadku włączenia biegu wstecznego (R).

Korzystanie z układu ostrzegania o pojazdach przecinających trasę

Układ ma za zadanie wykrywanie pojazdów zbliżających się z prędkością do 60 km/h. Zasięg zmniejsza się, gdy czujniki są częściowo lub całkowicie zasłonięte. Wolne cofanie pozwala zwiększyć obszar wykrywania i skuteczność układu.

Układ włącza się po włączeniu silnika i biegu wstecznego (R). Układ wyłącza się po wyłączeniu biegu wstecznego (R).

Korzystanie z układu ostrzegania o pojazdach przecinających trasę


Czujnik z lewej strony jest tylko częściowo zasłonięty, a obszar wykrywania z prawej strony jest maksymalny.

Korzystanie z układu ostrzegania o pojazdach przecinających trasę


Obszar wykrywania zmniejsza się również przy parkowaniu pod niewielkim kątem. Czujnik z lewej strony jest w większości zasłonięty, a obszar wykrywania z tej strony jest poważnie ograniczony.

Lampki, komunikaty i ostrzeżenia dźwiękowe układu

Lampki, komunikaty i ostrzeżenia dźwiękowe układu


Gdy układ wykryje inny pojazd, włącza się lampka w lusterku zewnętrznym po stronie, z której zbliża się ten pojazd. Emitowany jest sygnał dźwiękowy i na wyświetlaczu informacyjnym pojawi się komunikat.

Wskazówka:  W wyjątkowych sytuacjach układ może ostrzegać kierowcę nawet, jeśli w obszarze wykrywania nie ma żadnych obiektów, np. gdy inny pojazd przejeżdża w większej odległości.

Zablokowane czujniki

Zablokowane czujniki


Czujniki znajdują się za tylnym zderzakiem po obu stronach pojazdu.

Wskazówka:  Pamiętaj o oczyszczaniu czujników ze śniegu, lodu i nagromadzonych zabrudzeń.

Wskazówka:  Nie zakrywaj czujników nalepkami na zderzaki, środkami do napraw lub innymi przedmiotami.

Wskazówka:  Zablokowanie czujników może wpłynąć na działanie układu.

W przypadku zablokowania czujników na wyświetlaczu informacyjnym może pojawić się komunikat, gdy kierowca włączy bieg wsteczny (R).

Ograniczenia układu

Układ może nie działać prawidłowo w następujących sytuacjach:
 • Czujniki są zablokowane.
 • Pojazdy zaparkowane równolegle lub obiekty zasłaniające czujniki.
 • Pojazdy nadjeżdżające z prędkością powyżej 60 km/h.
 • Prędkość pojazdu przekracza 12 km/h.
 • Kierowca cofa ze skośnego miejsca postojowego.

Błędy układu

Gdy układ wykryje usterkę, wyświetla się komunikat.

Włączanie i wyłączanie układu

Układ można tymczasowo wyłączyć za pomocą wyświetlacza informacyjnego. Po wyłączeniu układu pojawia się komunikat.

Wskazówka:  Układ włącza się po każdorazowym włączeniu zapłonu i włączeniu biegu wstecznego (R). W przypadku tymczasowego wyłączenia układu, włączy się on po następnym włączeniu zapłonu.

Wskazówka:  Układ może nie działać prawidłowo podczas holowania przyczepy. Jeżeli pojazd jest wyposażony w moduł holowania przyczepy i hak holowniczy zatwierdzone przez firmę Ford, układ wyłączy się po podłączeniu przyczepy. Jeżeli pojazd jest wyposażony w niefabryczny moduł holowania przyczepy lub hak holowniczy, zalecamy wyłączenie układu w przypadku podłączania przyczepy.

Aby trwale wyłączyć układ, skontaktuj się z Autoryzowanym Dealerem.

  Układ monitorowania martwego pola

  OSTRZEŻENIENie należy traktować układu monitorowania martwego pola jako zastępstwa dla korzystania z lusterek zewnętrznych i wewnętrznego ...

  Rozpoznawanie znaków drogowych

  Zasada działania OSTRZEŻENIE Układ jest układem pomocniczym dla kierowcy. Układ nie zwalnia kierowcy z obowiązku zachowania uwagi i oceny sytu ...

  Categorie