Ford Kuga: Okno dachowe

OSTRZEŻENIE

Nie zostawiaj dzieci samych w pojeździe i nie pozwalaj im bawić się oknem dachowym. Niezastosowanie się do tej instrukcji może spowodować poważne obrażenia ciała.

Zamykając okno dachowe sprawdź, czy na jego drodze nie ma przeszkód i upewnić się, że dzieci i zwierzęta nie znajdują się w pobliżu otworu okna dachowego.


Przełączniki okna dachowego i osłony przeciwsłonecznej znajdują się w konsoli dachowej.

Okno dachowe i osłona przeciwsłoneczna mają funkcję otwierania i zamykania jednym naciśnięciem przycisku. Aby zatrzymać je podczas przesuwania po uruchomieniu jednym naciśnięciem przycisku, naciśnij przełącznik ponownie.

Otwieranie i zamykanie osłony przeciwsłonecznej

Otwieranie i zamykanie osłony przeciwsłonecznej


Naciśnij i zwolnij tylną część przełącznika, aby otworzyć osłonę przeciwsłoneczną.

Naciśnij i zwolnij przednią część przełącznika, aby zamknąć osłonę przeciwsłoneczną. Jeśli jest otwarte, okno dachowe zamknie się automatycznie przed zamknięciem osłony przeciwsłonecznej.

Otwieranie i zamykanie okna dachowego

Otwieranie i zamykanie okna dachowego


Naciśnij i zwolnij tylną część przełącznika, aby otworzyć okno dachowe. Jeśli jest zamknięta, osłona przeciwsłoneczna otworzy się automatycznie przed otwarciem okna dachowego. Okno dachowe zatrzyma się tuż przed położeniem całkowitego otwarcia.

Wskazówka:  Położenie to zmniejsza hałasy aerodynamiczne lub dudnienie, które mogą występować, gdy okno dachowe jest w położeniu całkowitego otwarcia. Naciśnij i przytrzymaj przełącznik ponownie, aby całkowicie otworzyć okno dachowe.

Naciśnij i zwolnij przednią część przełącznika, aby zamknąć okno dachowe.

Funkcja cofania przed przeszkodą

Okno dachowe zatrzyma się automatycznie podczas zamykania. Cofnie się nieco, jeśli na swojej drodze napotka przeszkodę.

Naciśnij i przytrzymaj przednią część przełącznika w ciągu dwóch sekund od zadziałania funkcji cofania przed przeszkodą, aby wyłączyć tę funkcję. Gdy funkcja cofania przed przeszkodą jest aktywna, siła zamykania zwiększa się przy każdej z trzech kolejnych prób zamknięcia okna dachowego.

Uchylanie okna dachowego

Okno dachowe ma dwa położenia uchylenia. Naciśnij i zwolnij przednią część przełącznika, aby uchylić okno dachowe. Naciśnij i zwolnij tylną część przełącznika, aby zamknąć okno dachowe.

    Przednie osłony przeciwsłoneczne

    Obróć osłonę przeciwsłoneczną w stronę okna bocznego i rozsuń ją do tyłu, aby zapewnić dodatkowy cień.Pod ...

    Categorie