Ford Kuga: Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja regulowane ręcznie

Ford Kuga –> Ford Kuga - Instrukcja Obsługi –> Układ ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji –> Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja regulowane ręcznie

Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja regulowane ręcznie  


 1. Przełącznik regulacji prędkości wentylatora: Reguluje objętość powietrza doprowadzanego do pojazdu.
 2. A/C: naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć klimatyzację. Korzystaj z trybu A/C w połączeniu z funkcją recyrkulacji powietrza, aby poprawić skuteczność i wydajność chłodzenia.
 3. Sterowanie rozprowadzaniem powietrza: naciśnij przełącznik, aby włączyć lub wyłączyć nawiew z nawiewników szyby przedniej, tablicy rozdzielczej lub przestrzeni na nogi. Możesz rozprowadzać powietrze przez dowolną kombinację tych nawiewników. Wskazówka: Co najmniej jeden z tych przycisków zapala się, gdy układ jest włączony.
 4. Ogrzewana szyba tylna: naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć ogrzewanie tylnej szyby.
 5. Przełącznik regulacji temperatury: reguluje temperaturę powietrza krążącego w pojeździe.
 6. MAX odszranianie: obróć w prawo, aby włączyć funkcję odszraniania. Powietrze wypływa z nawiewników przedniej szyby i włącza się najwyższa prędkość wentylatora. Możesz również zastosować to ustawienie w celu usunięcia zaparowania lub oblodzenia z przedniej szyby. Ogrzewana szyba tylna włącza się również po włączeniu maksymalnego odszraniania. Uwaga: aby zapobiec zaparowywaniu szyb, nie można wybrać powietrza recyrkulacyjnego, kiedy włączone jest intensywne odszranianie.
 7. MAX A/C: obróć w lewo, aby włączyć maksymalne chłodzenie. Powietrze recyrkulacyjne wypływa przez nawiewniki w tablicy rozdzielczej i włącza się układ klimatyzacji. Uwaga: W niektórych warunkach (na przykład podczas maksymalnego odszraniania) sprężarka układu klimatyzacji może kontynuować pracę nawet po wyłączeniu klimatyzacji.
 8. Recyrkulacja powietrza: naciśnij, aby przełączyć pomiędzy opcją wentylacji powietrzem z zewnątrz a opcją recyrkulacji powietrza. Recyrkulacji podlega powietrze znajdujące się aktualnie w kabinie pasażerów. Może to skrócić czas potrzebny do schłodzenia wnętrza (przy użyciu wraz z A/C) i ograniczyć wnikanie do wnętrza pojazdu nieprzyjemnych zapachów z zewnątrz. Wskazówka: powietrze recyrkulacyjne może się wyłączyć (lub jego włączenie może być niemożliwe) we wszystkich trybach przepływu powietrza z wyjątkiem MAX A/C, co pozwala zmniejszyć ryzyko zaparowania szyb. Przy wysokiej temperaturze otoczenia recyrkulacja może być także włączać się i wyłączać w trybie nawiewu powietrza przez nawiewniki w tablicy rozdzielczej lub nawiewniki w tablicy rozdzielczej i podłodze w celu poprawienia efektywności chłodzenia.
 9. Ogrzewanie siedzeń: naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć ogrzewanie siedzeń.
 10. Przycisk zasilania: naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć układ. Gdy układ jest wyłączony, powietrze z zewnątrz nie jest doprowadzane do wnętrza pojazdu.

  Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja regulowane automatycznie

    AUTO: naciśnij, aby włączyć działanie automatyczne. Wyreguluj, aby wybrać wymaganą temperaturę. Pr&# ...

  Categorie