Ford Kuga: Nawigacja po trasie

Ford Kuga –> Ford Kuga - Instrukcja Obsługi –> SYNC 3 –> Nawigacja –> Nawigacja po trasie

Nawigacja po trasie 


 1. Wskazówka dotycząca skrętu. Wybierz, aby odsłuchać ostatnią wskazówkę głosową.
 2. Punkt zainteresowania.
 3. Szacowany czas przybycia, odległość do celu lub czas do celu.
 4. Aktualna droga.
 5. Wyciszenie podpowiedzi naprowadzających.

Wskazówka: Aby zmienić poziom głośności podpowiedzi naprowadzających, obróć pokrętło regulacji głośności podczas odtwarzania podpowiedzi.

Menu nawigacji po trasie

Pozycja menu  Opis 
Widok ekranu Dostosuj ustawienia mapy dla aktywnej nawigacji po trasie. 
Pełna mapa Wyświetl mapę w trybie pełnoekranowym, gdy nawigacja po trasie jest aktywna. 
Zjazdy z autostrady Wyświetl informacje o zjazdach z autostrady dla aktualnej trasy. 
Opis trasy Wyświetl listę skrętów dla aktualnej trasy. Wybierz drogę, której chcesz uniknąć. 
Ustawienia nawigacji Dostosuj ustawienia nawigacji.
Gdzie jestem? Wyświetl informacje o Twojej aktualnej lokalizacji. 
Anuluj trasę Anuluj nawigację po trasie. 
Pokaż trasę Wyświetl kompletną, aktualną trasę na mapie. 
Objazd Wyświetl alternatywną trasę w porównaniu z aktualną trasą. 
Edytuj punkty trasy Zmień kolejność punktów orientacyjnych lub je usuń. 
Zoptymal. kolejność System ustala kolejność punktów orientacyjnych za Ciebie. 
Start Przejdź do następnego ekranu i rozpocznij nową trasę. 

Regulacja głośności podpowiedzi naprowadzających

Obróć pokrętło regulacji głośności, gdy podpowiedź jest odtwarzana, aby wyregulować głośność.

Wskazówka: Jeśli niechcący głośność została zmniejszona do zera, naciśnij przycisk kierunkowskazów, aby odtworzyć ostatnią wskazówkę głosową, i odpowiednio wyreguluj głośność.

Wyciszanie podpowiedzi naprowadzających

Missing Image 
Wybierz opcję wyciszania na ekranie, aby wyciszyć podpowiedzi naprowadzające.

Wskazówka: System wyciszy następne i wszystkie przyszłe podpowiedzi naprowadzające.

Wskazówka: Po wyciszeniu podpowiedzi naprowadzających kolor symbolu zmienia się na zielony.

Dodawanie punktów orientacyjnych

Do trasy nawigacji można dodać punkt orientacyjny jako cel wzdłuż trasy. Można dodać maksymalnie pięć punktów orientacyjnych.

 1. Wybierz opcję wyszukiwania na mapie.
 1. Ustaw cel.
 1. Wybierz Add Waypoint.
 1. Wybierz Go.

Anulowanie nawigacji po trasie

Missing Image 
Wybierz opcję menu nawigacji po trasie na ekranie aktywnej nawigacji.

Wybierz Cancel Route.

Anulowanie nawigacji po trasie


Wskazówka: Opcja menu nawigacji po trasie zawsze znajduje się w prawym dolnym rogu mapy głównej.

Przewodnik Michelin

Przewodnik Michelin to usługa dostarczająca dodatkowych informacji o niektórych punktach zainteresowania, jak restauracje, hotele i miejsca godne zwiedzenia. W przypadku punktów zainteresowania, dla których dostępne są informacje w przewodniku Michelin, widoczny jest przycisk umożliwiający wyświetlenie dodatkowych informacji. Naciśnij ten przycisk, aby wyświetlić dodatkowe informacje. Jeśli telefon został sparowany z systemem, możesz nacisnąć przycisk telefonu, by nawiązać połączenie bezpośrednio z wybranym punktem zainteresowania.

Aktualizacje map nawigacji

HERE to dostawca cyfrowych map do zastosowań związanych z nawigacją. Jeśli znajdziesz jakieś błędy na mapie, możesz poinformować o nich bezpośrednio firmę HERE, odwiedzając jej witrynę www.here.com. HERE analizuje wszystkie zgłoszone błędy map i przesyła w e-mailu wyniki dochodzenia.

  Ustawianie celu

  Menu wprowadzania celu Pozycja  Opis  Szukaj Wprowadź adres docelowy.  Poprzed ...

  Aplikacje

  Wskazówka: Więcej informacji na temat dostępnych aplikacji znajduje się na lokalnej stronie internetowej firmy Ford.W przypadku włączania aplik ...

  Categorie