Ford Kuga: Informacje ogólne

Ford Kuga –> Ford Kuga - Instrukcja Obsługi –> Oświetlenie –> Informacje ogólne

Skroplona para wodna w zewnętrznych lampach przednich i tylnych

Zewnętrzne lampy przednie i tylne są wyposażone w otwory wentylacyjne zapewniające dostosowanie do normalnych zmian ciśnienia powietrza.

Skroplona para wodna może być naturalnym produktem ubocznym takiej konstrukcji. Gdy wilgotne powietrza wpływa do lampy przez otwory wentylacyjne, w niskich temperaturach może dojść do skroplenia się pary wodnej. W takim wypadku po wewnętrznej stronie klosza może pojawić się delikatna mgiełka. Mgiełka w końcu odparowuje przez otwory wentylacyjne.

Może to potrwać do 48 godzin, gdy na zewnątrz jest sucho.

Przykłady dopuszczalnego skroplenia:

  • Obecność delikatnej mgiełki (brak zacieków, śladów kapania i dużych kropel).
  • Delikatna mgiełka pokrywa mniej niż 50% powierzchni klosza.
Przykłady niedopuszczalnego skroplenia:
  • Woda zgromadzona wewnątrz lampy.
  • Zacieki, ślady kapania i duże krople we wnętrzu klosza.
Jeżeli pojawią się niedopuszczalne skropliny, zleć sprawdzenie pojazdu Autoryzowanemu Dealerowi.

    Sterowanie oświetleniem

      Wyłączone. Światła postojowe, oświetlenie tablicy rozdzielczej, oświetlenie tablicy rejestracyjnej i św ...

    Categorie