Fiat 500X: Zagłówki

Przednie

Regulacja

Ich wysokość można regulować w 4 wstępnie określonych położeniach (całkowicie na górze / 2 położenia pośrednie / całkowicie na dole).

Regulacja w górę: podnieść zagłówek aż do usłyszenia dźwięku charakterystycznego dla zatrzasku zablokowania.

Zagłówki


Regulacja w dół: nacisnąć przycisk A rys. 20 i obniżyć zagłówek.

Wyjmowanie

W celu wyjęcia zagłówka należy wykonać następującą procedurę:

 • pochylić oparcie siedzenia (aby uniknąć zetknięcia się z dachem);
 • wcisnąć oba przyciski A i B rys. 20 po bokach dwóch podpórek, a następnie wysunąć zagłówek.

OSTRZEŻENIE Jeśli wyjmowano zagłówki, należy prawidłowo włożyć je z powrotem przed normalnym użyciem ich w samochodzie.

Tylne

Regulacja

W przypadku siedzeń tylnych przewidziano trzy zagłówki z regulacją wysokości w 3 wstępnie określonych położeniach (całkowicie na górze / pośrednie / całkowicie na dole).

Regulacja w górę: podnieść zagłówek aż do usłyszenia dźwięku charakterystycznego dla zatrzasku zablokowania.

Zagłówki


W niektórych wersjach etykieta widoczna na rys. 21 przypomina użytkownikowi tylnego środkowego siedzenia o konieczności prawidłowego wyregulowania zagłówka, podnosząc go do góry w jedno z dwóch przystosowanych położeń.

OSTRZEŻENIE Aby umożliwić kierowcy maksymalną widoczność do tyłu, w razie nieużywania zagłówków należy ustawić je w położeniu spoczynkowym: całkowicie na dole.

Zagłówki


Regulacja w dół: nacisnąć przycisk A rys. 22 i obniżyć zagłówek.

Wyjmowanie

W celu wyjęcia zagłówka należy wykonać następującą procedurę:

 • podnieść zagłówek do maksymalnej wysokości;
 • wcisnąć przyciski A i B rys. 22 po bokach dwóch podpórek, a następnie wysunąć zagłówek.

OSTRZEŻENIE Jeśli wyjmowano zagłówki, należy prawidłowo włożyć je z powrotem przed normalnym użyciem ich w samochodzie.

UWAGA

Zagłówki powinny być wyregulowane w taki sposób, aby opierała się o nie głowa, a nie szyja. Tylko w takim położeniu zapewniona jest odpowiednia ochrona.

Wszystkie wyjęte zagłówki należy prawidłowo umieścić na miejscu tak, aby chroniły pasażerów w razie zderzenia: należy postępować zgodnie z opisanymi wcześniej instrukcjami.

  Siedzenia

  Siedzenia przednie Siedzenia przednie regulowane recznie Regulacja w kierunku wzdłużnym Podnieść dźwignię A rys. 15 i przesunąć siedz ...

  Kierownica

  REGULACJE Kierownicę można regulować zarówno pod względem wysokości jak i w kierunku osiowym. W celu dokonania regulacji należy przesun& ...

  Categorie