Fiat 500X: Wyświetlacz

Opis

Samochód wyposażony jest w wyświetlacz przedstawiający informacje niezbędne kierowcy podczas jazdy samochodem.

Na ekranie rys. 52 wyświetlane są następujące informacje:

Wyświetlacz


 1. godzina, Gear Shift Indicator (wskazania zmiany biegów - zależnie od wyposażenia), włączanie biegu (tylko wersje z automatyczną skrzynią biegów), temperatura zewnętrzna, wskazania kompasu (zależnie od wyposażenia), data.
 2. prędkość samochodu, komunikaty ostrzegawcze/ewentualne sygnalizacje awarii.
 3. kilometry (lub mile) całkowitego przebiegu oraz ikony ewentualnych sygnalizacji awarii.

Gear shift indicator (zależnie od wyposażenia)

System Gear Shift Indicator (GSI), za pośrednictwem odpowiedniego wskazania na wyświetlaczu, sugeruje kierowcy moment, w którym ma on dokonać zmiany biegu.

Za pomocą GSI kierowca jest informowany, że zmiana biegu w danym momencie umożliwiłaby zmniejszenie zużycia paliwa.

W momencie pojawienia się na wyświetlaczu ikony SHIFT UP ( SHIFT), GSI sugeruje zmianę biegu
na wyższy, natomiast w momencie pojawienia się na wyświetlaczu ikony SHIFT DOWN (
SHIFT), GSI sugeruje zmianę biegu na niższy.

Wskazanie na wyświetlaczu będzie się świecić do momentu zmiany biegu przez kierowcę lub do momentu, w którym warunki jazdy nie powrócą do takich, w których nie będzie konieczna zmiana biegu w celu optymalizacji zużycia paliwa.

Przyciski sterujace

Umieszczone są z lewej strony kierownicy rys. 53.

Umożliwiają wybór i obsługę pozycji z Menu głównego wyświetlacza (patrz opis w sekcji "Menu główne").

Wyświetlacz • nacisnąć i zwolnić przyciski, aby wejść do Menu głównego i aby przewijać w górę lub w dół poszczególne pozycje Menu i podmenu.

 •  
  nacisnąć i zwolnić przyciski, aby wyświetlić poszczególne informacje lub wejść do podmenu danej pozycji z Menu głównego.

 • OK: nacisnąć ten przycisk, aby wejść/wybrać ekrany informacji lub podmenu danej pozycji z Menu głównego. Trzymać wciśnięty ten przycisk przez 1 sekundę, aby ponownie ustawić wyświetlane/ wybrane funkcje.

Menu glówne

Menu składa się z następujących pozycji:

 • PRĘDKOŚĆ

 • TRIP

 • DRIVE MODE SELECTOR (zależnie od wyposażenia) / GSI

 • INFO POJAZDU

 • DRIVER ASSIST

 • AUDIO

 • TELEFON

 • NAWIGACJA

 • KOMUNIKATY

 • KONFIG. POJAZDU

Konf. Pojazdu (Zmiana ustawień samochodu)

Ta pozycja Menu umożliwia wprowadzenie zmian w ustawieniach następujących pozycji:

 • "Wył. samochodu" (zależnie od wyposażenia);

 • Monitor;

 • Jednostki;

 • Zegar & Data;

 • Bezpieczeństwo;

 • Bezpieczeń./Pomoc;

 • Światła;

 • Drzwi i blok. drzwi.

"Wył. samochodu" (zależnie od wyposażenia)

Umożliwia wyłączenie silnika w przypadku nieprawidłowego działania systemu Keyless Go, zgodnie z procedurą podaną na wyświetlaczu.

Wyświetlacz

W przypadku wybrania pozycji "Monitor" można wejść do ustawień/informacji dotyczących następujących pozycji: "Język", "Patrz telefon", "Patrz nawigacja", "Resetowanie automatyczne Trip B", "Powtarzanie Drive Mode Selector" (zależnie od wyposażenia), "Ustawienia wyświetlacza".

Jednostka miary

W przypadku wybrania pozycji "Jedn.

Pomiaru" można wybrać jednostkę miary spośród następujących opcji: "Bryt. j. m.", "Metrycz.", "Niestandardowe".

Zegar & data

W przypadku wybrania pozycji "Zegar & data" można wprowadzić następujące ustawienia: "Regulacja czasu", "Format Czasu", "Regulacja daty".

Bezpieczeństwo

W przypadku wybrania pozycji "Bezpieczeństwo" można wprowadzić następujące ustawienia: "AIRBAG pasażera", "Sygnał prędkości", "Sygnał pasów bez.", "Hill Hold Control".

Ustawienie "AIRBAG pasażera" umożliwia włączenie/wyłączenie poduszki powietrznej po stronie pasażera:

 • ochrona pasażera aktywna: dioda ON na desce rozdzielczej świeci
  światłem stałym.

 • ochrona pasażera nieaktywna: dioda OFF na desce rozdzielczej
  świeci światłem stałym.

Bezpieczeń./Pomoc;

Jeśli chodzi o możliwe regulacje, należy zapoznać się z opisem w sekcji Uconnect w odpowiednim rozdziale.

Światła

W przypadku wybrania pozycji "Światła" można wprowadzić następujące ustawienia: "Oświetl. wewn.", "Czujnik reflektorów", "Follow me", "Reflektory przy otwieraniu", "Auto. świat. drog.", "Światła dzienne", "Światła narożne".

Drzwi i blokada drzwi

W przypadku wybrania pozycji "Drzwi i blok. drzwi" można wprowadzić następujące ustawienia: "Autoclose", "Odblokow. drzwi wyjś.", "Światła przy zamyk.", "Klakson zamykania", "Klakson zdalnie włącz.", "Zdalne odbl.

drzwi", "Odblokowanie drzwi" (wersje z Keyless Entry), "Keyless Entry".

UWAGA W przypadku występowania systemu Uconnect niektóre pozycje Menu wyświetlane są i sterowane za pośrednictwem wyświetlacza tego systemu, a nie wyświetlacza w zestawie wskaźników (patrz opis w rozdziale dotyczącym multimediów lub w uzupełnieniu dostępnym online).

  Zestaw wskaźników i wskaźniki

  Prędkościomierz (wskaźnik prędkości) Cyfrowy wskaźnik poziomu paliwa z lampką sygnalizacyjną rezerwy Wyświetlacz Cyfrowy ...

  Trip computer

  "Trip computer" umożliwia wyświetlanie - gdy wyłącznik zapłonu znajduje się w położeniu MAR - wartości dotyczących stanu f ...

  Categorie