Fiat 500X: Włączanie/Wyłączanie

Aby wyłączyć ten system, należy nacisnąć przycisk rys. 105.


Zmianie statusu systemu z włączonego na wyłączony i odwrotnie towarzyszy zawsze wyświetlanie specjalnego komunikatu na wyświetlaczu w zestawie wskaźników.

Dioda w przycisku gaśnie po włączeniu systemu przez kierowcę. Dioda ta zaświeca się po wyłączeniu systemu przez kierowcę lub w przypadku awarii bądź tymczasowego wyłączenia go.

System park assist


Naciśnięcie na przycisk w przypadku awarii systemu powoduje miganie diody przez około 5 sekund, a następnie świecenie stałe.

Po ustawieniu wyłącznika zapłonu w położeniu MAR system Park Assist zachowuje w pamięci ostatni stan (włączony lub wyłączony), jaki miał miejsce przy wyłączeniu silnika.

Po wyłączeniu systemu Park Assist pozostaje on w takim stanie aż do kolejnego uruchomienia go, nawet w przypadku przestawienia wyłącznika zapłonu z położenia MAR w STOP, a następnie ponownie w MAR.

Używanie kół o rozmiarach innych niż rozmiary kół zamontowanych w momencie zakupu samochodu może wpłynąć na system, uniemożliwiając mu prawidłowe działanie.

    System park assist

    (zależnie od wyposażenia) Wersja z 4 czujnikami: zadaniem znajdujących się w zderzaku tylnym rys. 103 czujników parkowania jest rozpoznawanie obecno& ...

    Aktywacja/dezaktywacja systemu (wersje z 4 czujnikami)

    Włączanie System ten, kiedy jest włączony, uaktywnia się automatycznie po włączeniu biegu wstecznego. Wyłączanie System ten wy&# ...

    Categorie