Fiat 500X: Uwaga

UWAGA Jeśli przebite koło i podnośnik zostaną pozostawione we wnętrzu nadwozia, będą stanowić poważne niebezpieczeństwo dla pasażerów w razie wypadku lub nagłego hamowania. Należy więc zarówno podnośnik jak i przebite koło umieszczać zawsze w specjalnej wnęce w bagażniku.

Niezwykle ryzykowne jest usiłowanie dokonania wymiany koła z boku samochodu przy pasie ruchu drogi: należy upewnić się, że samochód jest wystarczająco oddalony od drogi, aby uniknąć potrącenia przez inny pojazd.

Należy zasygnalizować obecność zatrzymanego samochodu zgodnie z przepisami kodeksu drogowego: światła awaryjne, trójkąt ostrzegawczy itp.

Pasażerowie powinni opuścić samochód, szczególnie jeżeli jest mocno obciążony, i poczekać na wymianę koła w bezpiecznym miejscu, z dala od ruchu drogowego. Ze względów bezpieczeństwa należy zawsze ustawiać pod kołami samochodu klin z wyposażenia.

Należy odpowiednio dostosować styl jazdy samochodem, jeśli zamontowane jest zapasowe koło dojazdowe. Należy unikać przyspieszeń i nagłego hamowania, gwałtownego skręcania i szybkiego pokonywania zakrętów. Trwałość całkowita zapasowego koła dojazdowego jest przewidziana na około 3000 km. Po tym przebiegu należy wymienić oponę na nową tego samego typu. Nie należy w żadnym wypadku montować opon tradycyjnych na obręczy przewidzianej dla dojazdowego koła zapasowego. Należy możliwie jak najszybciej naprawić i zamontować wymienione koło. Niedopuszczalne jest stosowanie jednocześnie dwóch lub więcej zapasowych kół dojazdowych. Nie należy smarować śrub przed ich zamontowaniem: mogą się samoczynnie odkręcić podczas używania samochodu!

Zapasowe koło dojazdowe (zależnie od wyposażenia), jest specyficzne dla tego modelu samochodu; nie należy stosować w samochodzie zapasowych kół dojazdowych z innych modeli. Zapasowe koło dojazdowe może być użyte tylko w sytuacjach awaryjnych. Użycie powinno być ograniczone do niezbędnego minimum i prędkość nie powinna przekroczyć 80 km/h. "Uwaga! Tylko do użytku tymczasowego! 80 km/h max!". Należy możliwie jak najszybciej wymienić na standardowe koło pojazdu. Naklejki umieszczonej na zapasowym kole dojazdowym nie należy absolutnie usuwać ani zasłaniać. Na dojazdowe koło zapasowe nie należy absolutnie zakładać żadnego kołpaka koła. Należy odpowiednio dostosować styl jazdy samochodem, jeśli zamontowane jest zapasowe koło dojazdowe. Należy unikać przyspieszeń i nagłego hamowania, gwałtownego skręcania i szybkiego pokonywania zakrętów.

Na zapasowym kole dojazdowym nie można montować łańcucha. W przypadku przebicia koła przedniego (koło napędowe) i konieczności zastosowania łańcuchów, należy wziąć z osi tylnej koło o normalnych rozmiarach, a w jego miejsce zamontować zapasowe koło dojazdowe. W ten sposób, mając dwa normalne koła z przodu (koła napędzane), można zamontować na nich łańcuchy przeciwpoślizgowe (dotyczy to również wersji z napędem 4x4).

Absolutnie nie należy naruszać zaworu do pompowania. Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów między obręczą a oponą. Regularnie należy sprawdzać ciśnienie w oponach i w kole zapasowym, powinno być ono zgodne z wartościami podanymi w rozdziale "Dane techniczne".

Podnośnik jest to narzędzie opracowane i zaprojektowane wyłącznie do wymiany koła, w razie przebicia lub uszkodzenia odnośnej opony, w samochodzie, do którego stanowi wyposażenie lub w samochodach tego samego modelu. Absolutnie zabrania się użycia niezgodnego z przeznaczeniem, jak na przykład do podnoszenia samochodu innego modelu lub innych przedmiotów.

W żadnym wypadku nie należy używać go do wykonywania czynności serwisowych lub napraw pod samochodem lub w celu wymiany kół letnich na zimowe i odwrotnie: należy zwrócić się do ASO marki Fiat. Nie należy w żadnym wypadku kłaść się pod podniesionym samochodem: należy stosować podnośnik wyłącznie we wskazanych położeniach. Nie należy używać podnośnika do podnoszenia obciążeń większych, niż podane na jego tabliczce znamionowej. Gdy samochód jest podniesiony, nie należy w żadnym wypadku uruchamiać silnika. Podniesienie samochodu wyżej, niż jest to niezbędne, może doprowadzić do utraty jego stabilności i ryzyka nagłego opadnięcia pojazdu. Należy więc podnieść samochód na tyle, na ile jest to potrzebne, aby umożliwić dostęp do dojazdowego koła zapasowego/koła zapasowego.

Korbką należy obracać ostrożnie, sprawdzając czy obrót odbywa się swobodnie i nie istnieje ryzyko otarcia ręką o podłoże. Również elementy ruchome podnośnika ("ślimak" i przeguby), mogą spowodować obrażenia: należy unikać kontaktu z nimi. W razie ubrudzenia się smarem, oczyścić dokładnie zabrudzone miejsce.

    Wymiana kola (wersje z subwooferem)

    Wersje z zapasowym kołem dojazdowym W tych wersjach narzędzia do wymiany koła znajdują się wewnątrz odpowiedniej torby znajdującej się ...

    Categorie