Fiat 500X: Uwaga

UWAGA W przypadku interwencji ABS wyczuwalne jest pulsowanie pedału hamulca. Nie należy wówczas zmniejszać nacisku na pedał, ale bez obawy przytrzymać pedał porządnie naciśnięty; w ten sposób samochód zatrzyma się na możliwie najkrótszej drodze hamowania, odpowiednio do warunków panujących na drodze.

W celu uzyskania maksymalnej skuteczności układu hamulcowego wymagany jest przebieg około 500 km: podczas tego okresu wskazane jest nie hamować gwałtownie, często i długo.

Jeżeli ABS interweniuje, jest to sygnał, że została osiągnięta graniczna przyczepność pomiędzy oponą a nawierzchnią drogową: należy wówczas zwolnić, aby dostosować prędkość do dostępnej przyczepności.

System ABS nie może zmienić naturalnych praw fizyki ani też nie może zwiększyć przyczepności kół do nawierzchni drogowej, po jakiej porusza się samochód.

System ABS nie może zapewnić uniknięcia wypadków, łącznie z tymi, które spowodowane są nadmierną prędkością na zakręcie oraz jazdą po drogach o niskiej przyczepności kół lub drogach mokrych.

Nie należy nigdy w nieodpowiedzialny i niebezpieczny sposób wypróbowywać działania systemu ABS, zagrażając bezpieczeństwu samych siebie i innych.

Dla prawidłowego działania systemu ABS konieczne jest, aby opony były jednakowej marki i jednakowego typu na wszystkich kołach, w doskonałym stanie, a przede wszystkim, aby były to opony zgodne z zalecanym rodzajem i wymiarami.

System ESC nie może zmienić naturalnych praw fizyki ani też nie może zwiększyć przyczepności kół do nawierzchni drogowej, po jakiej porusza się samochód.

System ESC nie może zapewnić uniknięcia wypadków, łącznie z tymi, które spowodowane są nadmierną prędkością na zakręcie oraz jazdą po drogach o niskiej przyczepności kół lub drogach mokrych.

Nie należy nigdy w nieodpowiedzialny i niebezpieczny sposób wypróbowywać działania systemu ESC, zagrażając bezpieczeństwu samych siebie i innych.

Dla prawidłowego działania systemu ESC konieczne jest, aby opony były jednakowej marki i jednakowego typu na wszystkich kołach, w doskonałym stanie, a przede wszystkim, aby były to opony zgodne z zalecanym rodzajem i wymiarami.

Możliwości systemu ESC nie zwalniają kierowcy z podejmowania nieuzasadnionego ryzyka podczas jazdy.

Kierowca powinien zawsze dostosowywać sposób jazdy do warunków panujących na drodze, widoczności i ruchu drogowego.

Odpowiedzialność za bezpieczeństwo na drodze spoczywa zawsze i wyłącznie na kierowcy.

Dla prawidłowego działania systemu TC konieczne jest, aby opony były jednakowej marki i jednakowego typu na wszystkich kołach, w doskonałym stanie, a przede wszystkim, aby były to opony zgodne z zalecanym rodzajem i wymiarami.

Możliwości systemu TC nie zwalniają kierowcy z podejmowania nieuzasadnionego ryzyka podczas jazdy.

Kierowca powinien zawsze dostosowywać sposób jazdy do warunków panujących na drodze, widoczności i ruchu drogowego.

Odpowiedzialność za bezpieczeństwo na drodze spoczywa zawsze i wyłącznie na kierowcy.

System TC nie może zmienić naturalnych praw fizyki ani też nie może zwiększyć przyczepności kół do nawierzchni drogowej, po jakiej porusza się samochód.

System TC nie może zapewnić uniknięcia wypadków, łącznie z tymi, które spowodowane są nadmierną prędkością na zakręcie oraz jazdą po drogach o niskiej przyczepności kół lub drogach mokrych.

Nie należy nigdy w nieodpowiedzialny i niebezpieczny sposób wypróbowywać działania systemu TC, zagrażając bezpieczeństwu samych siebie i innych.

System PBA nie może zmienić naturalnych praw fizyki ani też nie może zwiększyć przyczepności kół do nawierzchni drogowej, po jakiej porusza się samochód.

System PBA nie może zapewnić uniknięcia wypadków, łącznie z tymi, które spowodowane są nadmierną prędkością na zakręcie oraz jazdą po drogach o niskiej przyczepności kół lub drogach mokrych.

Działania systemu PBA nie należy nigdy poddawać próbie w sposób nieracjonalny lub niebezpieczny, co może zagrozić bezpieczeństwu kierowcy, pasażerom samochodu i innym użytkownikom ruchu drogowego.

System Hill Control nie jest hamulcem postojowym, w związku z tym nie należy opuszczać samochodu bez włączenia elektrycznego hamulca postojowego, wyłączenia silnika i włączenia pierwszego biegu, oczywiście pozostawiając samochód w bezpiecznych warunkach (w tym celu należy zapoznać się z sekcją "Na postoju" w rozdziale "Uruchamianie i jazda").

Na niewielkich wzniesieniach (poniżej 8%), gdy samochód jest obciążony, może zdarzyć się, że system Hill Control nie uaktywni się, powodując lekkie cofnięcie samochodu, a w konsekwencji ryzyko zderzenia z innym pojazdem lub przedmiotem. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo na drodze spoczywa zawsze i wyłącznie na kierowcy.

DST jest to system wspomagający jazdę i nie zwalnia kierowcy z odpowiedzialności za uważne prowadzenie samochodu.

Osiągi samochodu wyposażonego w ERM nie powinny być nigdy poddawane próbie w sposób nieostrożny i niebezpieczny, z możliwością narażenia na niebezpieczeństwo kierowcy i innych osób.

W razie holowania przyczepy zaleca się zawsze zachować podczas jazdy maksymalną ostrożność. Nie należy nigdy przekraczać maksymalnych dopuszczalnych obciążeń (patrz opis w sekcji "Masy" w rozdziale "Dane techniczne").

System TSC nie jest w stanie zatrzymać kołysania się każdej przyczepy.

Jeśli system ten uaktywnia się podczas jazdy, należy zmniejszyć prędkość, zatrzymać samochód w bezpiecznym miejscu i prawidłowo ułożyć ładunek, aby uniemożliwić kołysanie się przyczepy.

    Systemy bezpieczeństwa

    System ABS (Anti-lock Braking System) Jest to system stanowiący integralną część układu hamulcowego, który zapobiega - niezależnie od ...

    Systemy wspomagające jazdę

    W samochodzie mogą być dostępne następujące systemy wspomagające jazdę: BSA (Blind Spot Assist); FBC (Full Brake Control); iTPMS (indir ...

    Categorie