Fiat 500X: Procedura wymiany

Należy wykonać, co następuje:

 • zatrzymać samochód w miejscu, które nie stanowi niebezpieczeństwa dla ruchu drogowego, a umożliwia bezpieczną wymianę koła. Teren powinien być możliwie płaski i wystarczająco twardy;
 • wyłączyć silnik, włączyć światła awaryjne i elektryczny hamulec postojowy;
 • włączyć pierwszy bieg lub bieg wsteczny bądź, w przypadku wersji z automatyczną skrzynią biegów, ustawić dźwignię zmiany biegów w położeniu P (Parking);
 • przed opuszczeniem samochodu należy ubrać kamizelkę odblaskową (obowiązkową na mocy prawa);
 • otworzyć bagażnik i ustawić konfigurowalną płaszczyznę ładunkową w położeniu ukośnym (patrz "Bagażnik" w rozdziale "Poznawanie samochodu");
 • wziąć dołączoną do samochodu torbę z narzędziami, umocowaną do poszycia bagażnika specjalnymi mocowaniami. Torba ta zawiera następujące elementy rys. 136: 184 podnośnik A; śrubokręt B; końcówkę C do awaryjnego tankowania paliwa; sworzeń D do równego ustawienia koła (zależnie od wyposażenia, do stosowania podczas montażu koła zapasowego); specjalną nakrętkę zabezpieczającą przed kradzieżą E (zależnie od wyposażenia, do stosowania podczas wkręcania/ wykręcania śrub koła); klin F (zależnie od wyposażenia) do blokowania kół i samochodu; uchwyt holowniczy G; klucz H do wkręcania/wykręcania śrub i do podnośnika; klucz imbusowy I do awaryjnego otwierania/zamykania dachu otwieranego (zależnie od wyposażenia);


 • podnieść dywanik poszycia A rys. 137 i wyjąć koło zapasowe B;
 • umieścić dojazdowe koło zapasowe i torbę z narzędziami w pobliżu koła do wymiany;


 • wyjąć klin blokujący A (zależnie od wyposażenia)rys. 138 i otworzyć go zgodnie ze schematem pokazanym na rysunku;
 • ustawić klin A przy kole znajdującym się po przekątnej w stosunku do koła wymienianego (patrz rys. 139 ) tak, aby uniknąć nietypowego przemieszczenia się samochodu, gdy jest on częściowo podniesiony; • za pomocą klucza

A rys. 140 poluzować o około jeden obrót śruby mocujące. W przypadku wersji z obręczami ze stopów lekkich zaleca się potrząsnąć samochodem, aby ułatwić odłączenie obręczy od piasty koła;

 • ustawić podnośnik pod samochodem w pobliżu koła do wymiany;


 • nałożyć klucz A rys. 141 na sześciokąt podnośnika B tak, aby rozewrzeć podnośnik do momentu, w którym żłobiona część górna B znajdzie się bezpośrednio pod podłużnicą C (na wysokości symbolu znajdującego się na podłużnicy);


 • ostrzec ewentualnie znajdujące się w pobliżu osoby o podnoszeniu samochodu; poprosić je, aby odsunęły się na bezpieczną odległość i zaczekały na wymianę koła do momentu obniżenia samochodu;
 • za pomocą klucza A kręcić (w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara) podnośnikiem i podnieść samochód tak, aby koła znalazły się kilka centymetrów nad ziemią;
 • za pomocą klucza A całkowicie odkręcić śruby i wyjąć przebite koło;
 • upewnić się, że na powierzchni zapasowego koła dojazdowego, która będzie stykać się z piastą koła, nie ma żadnych zabrudzeń, które mogłyby spowodować poluzowanie się śrub mocujących;
 • aby usprawnić montaż zapasowego koła dojazdowego, należy wkręcić sworzeń centrujący w najwyższy otwór w piaście koła, a następnie zamontować zapasowe koło dojazdowe, wkręcając śrubę najpierw ręcznie na około dwa fragmenty gwintu;
 • wyjąć sworzeń centrujący i wkręcić ręcznie pozostałe śruby;
 • za pomocą klucza A wkręcić wszystkie śruby mocujące;
 • kręcić (w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara) kluczem A na podnośniku, aby obniżyć samochód, a następnie wyjąć klucz;
 • przy użyciu klucza A dokręcić do oporu po przekątnej śruby mocujące, zgodnie z porządkiem numerycznym pokazanym na rys. 142;


 • umieścić przebite koło w bagażniku, prawidłowo je mocując, a następnie umieścić prawidłowo na swoim miejscu podnośnik oraz użyte narzędzia.
 • ustawić dywanik poszycia w bagażniku, a następnie ustawić konfigurowalną płaszczyznę ładunkową w położeniu płaskim (patrz "Bagażnik" w rozdziale "Poznawanie samochodu").

Należy jak najszybciej wymienić koło dojazdowe na koło normalnego użytku, które ma wymiary większe w stosunku do koła zapasowego, więc po umieszczeniu go we wnęce w bagażniku powoduje niewielką zmianę poziomu płaszczyzny ładunkowej w bagażniku.

  Wymiana koła

  Podnosnik Należy pamiętać, że: masa podnośnika wynosi 2,8 kg; podnośnik nie wymaga żadnej regulacji; podnośnika nie wolno naprawi ...

  Wymiana kola (wersje z subwooferem)

  Wersje z zapasowym kołem dojazdowym W tych wersjach narzędzia do wymiany koła znajdują się wewnątrz odpowiedniej torby znajdującej się ...

  Categorie