Fiat 500X: Materiały eksploatacyjne

Fiat 500X –> Fiat 500X - Instrukcja Obslugi –> Dane techniczne –> Materiały eksploatacyjne

Olej w silniku tego samochodu został specjalnie opracowany i przetestowany, by spełniać wymogi przewidziane przez Wykaz czynności przeglądów okresowych. Stałe stosowanie wskazanych materiałów eksploatacyjnych zapewnia właściwe zużycie paliwa i emisje zanieczyszczeń. Jakość oleju jest czynnikiem decydującym o właściwym działaniu i trwałości silnika.

PARAMETRY PRODUKTÓW

Materiały eksploatacyjne


Gdy nie ma dostępu do środków smarnych o wymaganej specyfikacji, zezwala się na stosowanie, w zakresie uzupełniania poziomu, produktów posiadających wskazane parametry; w takim przypadku nie zapewnia się jednak optymalnych osiągów silnika.

Materiały eksploatacyjne


Materiały eksploatacyjne


(**) W szczególnie trudnych warunkach klimatycznych zaleca się stosować mieszaninę 60% PARAFLU UP i 40% wody demineralizowanej.

Materiały eksploatacyjne


AdBlue to zarejestrowany znak towarowy Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA)

OSTRZEŻENIE

Użycie produktów o innych parametrach, niż podane powyżej, może spowodować poważne uszkodzenie silnika i utratę gwarancji.

Osiągi

Prędkość maksymalna osiągalna po pierwszym okresie eksploatacji samochodu.

Osiągi


(*) Wersje z automatyczną dwusprzęgłową skrzynią biegów (**) Wersje z automatyczną skrzynią biegów AT9 (***) Wersje na rynki specyficznie

Zużycie paliwa - emisje CO2

Zadeklarowane przez producenta wartości zużycia paliwa i emisji CO2 określono na podstawie prób homologacyjnych zgodnych z przepisami obowiązującymi w kraju rejestracji pojazdu.

Typy tras, sytuacje na drodze, warunki atmosferyczne, styl jazdy, stan ogólny samochodu, poziom wyposażenia/dodatków/ akcesoriów, używanie klimatyzacji, obciążenie samochodu, bagażnik dachowy, inne sytuacje, które wpływają na współczynnik aerodynamiczny lub opory podczas jazdy powodują, że wartości zużycia paliwa mogą być różne od tych, jakie uzyskano.

Dopiero po przejechaniu pierwszych 3000 km zauważalna będzie większa regularność, jeśli chodzi o zużycie paliwa.

Aby sprawdzić wartości zużycia paliwa i emisji CO2 dla posiadanego samochodu, należy się zapoznać z danymi podanymi w Certyfikacie zgodności oraz z właściwą dokumentacją dołączoną do pojazdu.

Przepisy dotyczące postępowania z pojazdem po okresie eksploatacji (zależnie od wyposażenia)

Od wielu lat grupa FCA rozwija globalne zaangażowanie w ochronę i poszanowanie środowiska poprzez stałą poprawę procesów produkcyjnych i tworzenie coraz bardziej przyjaznych środowisku produktów. Aby zapewnić swoim klientom jak najlepsze usługi, w poszanowaniu zasad ochrony środowiska i w odpowiedzi na zobowiązania wynikające z Dyrektywy Europejskiej 2000/53/WE dotyczącej pojazdów, które zostały wycofane z eksploatacji, FCA oferuje swoim klientom możliwość oddania posiadanego samochodu po okresie eksploatacji bez żadnych dodatkowych kosztów. Dyrektywa Europejska zakłada, że oddanie pojazdu będzie następowało w taki sposób, aby ostatni posiadacz lub właściciel pojazdu nie ponosił żadnych kosztów ze względu na zerową lub ujemną wartość rynkową.

Aby oddać swój samochód wycofany z eksploatacji bez dodatkowych opłat, można zwrócić się zarówno do naszych dealerów w razie zakupu innego pojazdu jak i do dowolnej stacji demontażu posiadającej autoryzację FCA. Stacje tego typu zostały uważnie dobrane tak, aby świadczone przez nie usługi spełniały standardy jakościowe związane ze zbiórką, obróbką i recyklingiem pojazdów, z poszanowaniem środowiska.

Informacje o stacjach demontażu i zbiórki dostępne są w sieci dealerów FCA lub pod numerem infolinii podanym w Książce Gwarancyjnej lub na stronach internetowych różnych marek grupy FCA.

 

    Wymiary

    Wymiary podane są w mm i odnoszą się do samochodu posiadającego oryginalne opony na wyposażeniu. Wysokość jest mierzona w samochodzie bez obci ...

    Categorie