Fiat 500X: Elektroniczny tempomat

Fiat 500X –> Fiat 500X - Instrukcja Obslugi –> Uruchamianie i jazda –> Elektroniczny tempomat

Jest to urządzenie wspomagające jazdę, sterowane elektronicznie, które umożliwia utrzymanie żądanej prędkości samochodu, bez konieczności naciskania na pedał przyspieszenia. Urządzenie to można uruchomić począwszy od prędkości przekraczającej 30 km/h, na długich, prostych i suchych odcinkach dróg, gdzie nie jest wymagana częsta zmiana biegu (np. na autostradzie).

Stosowanie urządzenia nie jest jednak zalecane na drogach poza miastem o dużym natężeniu ruchu. Nie należy używać tego urządzenia w mieście.

Uruchamianie urzadzenia

Aby włączyć to urządzenie, należy nacisnąć przycisk A rys. 97.

O włączeniu urządzenia informuje zaświecony symbol na
wyświetlaczu i, w niektórych wersjach, pojawianie się na wyświetlaczu specjalnego komunikatu.

Jeśli włączony jest system Speed Limiter, w celu włączenia systemu Cruise Control należy dwukrotnie nacisnąć przycisk A rys. 97 (ponieważ pierwsze naciśnięcie wyłącza Speed Limiter, a drugie uaktywnia Cruise Control).

Elektroniczny tempomat


Urządzenia tego nie można włączyć na 1. biegu, na biegu wstecznym i na luzie: zaleca się włączać je na biegach równych lub wyższych od 3.

OSTRZEŻENIE Niebezpieczne jest pozostawianie urządzenia włączonego, gdy nie jest używane. Istnieje bowiem ryzyko przypadkowego włączenia się go i utraty kontroli nad samochodem z powodu nieprzewidzianego wzrostu prędkości.

Ustawianie zadanej predkosci

Należy wykonać, co następuje:

 • włączyć urządzenie, naciskając przycisk A rys. 97;
 • po osiągnięciu przez samochód żądanej prędkości nacisnąć przycisk SET + (lub SET -) i zwolnić go, aby włączyć urządzenie: po zwolnieniu pedału przyspieszenia samochód będzie jechał z wybraną prędkością.

W razie konieczności (np. przy wyprzedzaniu), można zwiększyć prędkość, naciskając pedał przyspieszenia: po zwolnieniu pedału zostanie przywrócona prędkość samochodu ustawiona wcześniej.

Gdy urządzenie to jest aktywne, jadąc po drodze z góry możliwe jest, że prędkość samochodu osiągnie wartość nieco wyższą od tej, jaka jest ustawiona.

OSTRZEŻENIE Przed naciśnięciem przycisków SET + lub SET - samochód musi jechać ze stałą prędkością po płaskim terenie.

ZWIĘKSZANIE PRĘDKOŚCI

Po uaktywnieniu elektronicznego tempomatu można zwiększać prędkość za pomocą przycisku SET +.

ZMNIEJSZANIE PRĘDKOŚCI

Gdy urządzenie to jest włączone, aby zmniejszyć prędkość, należy naciskać przycisk SET -.

Przywracanie predkosci

W przypadku wersji z automatyczną skrzynią biegów, która pracuje w trybie D (Drive - tryb automatyczny), aby przywrócić ustawioną wcześniej prędkość, należy nacisnąć przycisk RES i zwolnić go.

W przypadku wersji z manualną skrzynią biegów lub automatyczną skrzynią biegów pracującą w trybie Autostick (sekwencyjnym), przed przywróceniem ustawionej wcześniej prędkości należy jechać z taką mniej więcej prędkością, następnie nacisnąć przycisk RES i zwolnić go.

DEZAKTYWACJA URZĄDZENIA

Delikatne naciśnięcie na pedał hamulca lub naciśnięcie przycisku CANC powoduje wyłączenie elektronicznego tempomatu, bez anulowania zaprogramowanej prędkości.

Tempomat może być również wyłączany w przypadku włączenia elektrycznego hamulca postojowego (EPB) lub w przypadku zadziałania układu hamulcowego (np. podczas interwencji systemu ESC).

WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA

Aby wyłączyć elektroniczny tempomat, należy nacisnąć przycisk A rys. 97 lub ustawić wyłącznik zapłonu w położeniu STOP.

UWAGA

Podczas jazdy z włączonym urządzeniem nie należy ustawiać dźwigni zmiany biegów na luz.

W przypadku nieprawidłowego funkcjonowania lub awarii urządzenia należy zwrócić się do ASO marki Fiat.

Elektroniczny tempomat może być niebezpieczny, gdy system nie jest w stanie utrzymać stałej prędkości. W pewnych warunkach prędkość może być nadmierna i w konsekwencji istnieje ryzyko utraty kontroli nad samochodem oraz spowodowania wypadku. Nie należy używać tego urządzenia w warunkach intensywnego ruchu drogowego lub na drogach o nierównej nawierzchni, pokrytych lodem, śniegiem lub śliskich.

  Ogranicznik prędkości (speed limiter)

  Opis Jest to urządzenie, które umożliwia ograniczenie prędkości samochodu do wartości, które kierowca może sam zaprogramować. ...

  Adaptive cruise control (ACC)

  Opis Adaptive Cruise Control (tj. Tempomat adaptacyjny, w skrócie ACC) jest to urządzenie wspomagające jazdę, sterowane elektronicznie, które ł ...

  Categorie