Fiat 500X: Dzwignia zmiany biegów

Dźwignia rys. 91 może przyjąć następujące położenia:

P = Parking
R = Bieg wsteczny
N = Luz
D = Jazda (jazda do przodu, tryb automatyczny)
AutoStick: + przejście na bieg wyższy w trybie sekwencyjnym; - przejście na bieg niższy w trybie sekwencyjnym.

Automatyczna skrzynia biegów


Włączony bieg wyświetlany jest na wyświetlaczu.

Dźwignia wyposażona jest w przycisk A rys. 91, który należy nacisnąć, aby przesunąć dźwignię w położenia P lub R.

Aby wybrać tryb "sekwencyjny", należy przesunąć dźwignię z położenia D (Drive) w lewo: możliwe do wyboru są położenia + (bieg wyższy) lub - (bieg niższy); są to pozycje niestabilne, co oznacza, że dźwignia powraca zawsze w położenie środkowe.

Aby wyjść z położenia P (Parking), należy wcisnąć pedał hamulca i nacisnąć przycisk A na gałce dźwigni.

Aby przejść z położenia N (Luz) w położenie D (Jazda) lub R (Wsteczny), należy nacisnąć pedał hamulca.

OSTRZEŻENIE Podczas przechodzenia z położenia P (lub N) w inne położenie NIE należy przyspieszać.

OSTRZEŻENIE Po wybraniu danego biegu należy poczekać kilka sekund przed rozpoczęciem przyspieszania.

Zalecenie to jest szczególnie istotne w przypadku nierozgrzanego silnika.

Automatyczny tryb jazdy

Aby wybrać automatyczny tryb jazdy, należy ustawić dźwignię zmiany biegów w położeniu D (Drive): optymalne przełożenie wybierane jest przez centralkę kontroli elektronicznej skrzyni biegów w zależności od prędkości samochodu, obciążenia silnika (położenie pedału przyspieszenia) i stopnia nachylenia drogi.

W dowolnych warunkach jazdy można z sekwencyjnego trybu działania wybrać położenie D.

Funkcja "Kick-down"

W celu szybkiego zwiększenia prędkości samochodu należy wcisnąć do oporu pedał przyspieszenia, system sterowania skrzynią biegów może dokonać wówczas włączenia niższego biegu (funkcja "Kick-down").

OSTRZEŻENIE W przypadku jazdy po drogach o niskiej przyczepności kół (pokrytych śniegiem, lodem itp.), należy unikać uruchamiania trybu "Kick-down".

Sugerowanie biegu

Gdy skrzynia biegów pracuje w trybie automatycznym (położenie D dźwigni wybierania biegów), w razie żądania zmiany biegu za pomocą łopatek przy kierownicy (zależnie od wyposażenia), system spowoduje przejście do "Trybu sekwencyjnego" ("Autostick"), na około 5 sekund wskazując na wyświetlaczu włączony bieg.

Po upływie takiego okresu, bez posługiwania się łopatkami przy kierownicy, system powróci do trybu działania automatycznego (D) (z odpowiednimi wskazaniami na wyświetlaczu).

Autostick - tryb sekwencyjny

W przypadku częstej zmiany biegów (np. podczas jazdy samochodem w warunkach dużego obciążenia, na drogach pochyłych, gdy wieje silny wiatr przeciwny lub podczas holowania ciężkiej przyczepy), zaleca się korzystać z trybu AutoStick (sekwencyjna zmiana biegów), aby móc wybrać i pozostawić stałe niższe przełożenie.

W tego typu warunkach stosowanie niższego biegu poprawia osiągi samochodu i wydłuża trwałość skrzyni biegów, dzięki ograniczeniu zmian przełożeń i unikaniu zjawisk przegrzania.

Z położenia D (Drive) do trybu sekwencyjnego można przejść przy dowolnej prędkości samochodu.

Włączanie

Gdy dźwignia zmiany biegów jest w położeniu D (Drive), aby włączyć tryb zmiany sekwencyjnej, należy przesunąć dźwignię w lewo (wskazanie - i + na panelu). Na wyświetlaczu pojawi się włączony bieg.

W przypadku przesunięcia dźwigni zmiany biegów do przodu, w stronę symbolu - lub do tyłu, w stronę symbolu + , dokonuje się zmiany biegów.

Wyłączanie

Aby wyłączyć tryb jazdy sekwencyjnej, należy ustawić dźwignię zmiany biegów w położeniu D (Drive), tryb automatyczny.

    Elementy sterowania na kierownicy

    (zależnie od wyposażenia) W niektórych wersjach możliwe jest sterowanie skrzynią biegów w sposób sekwencyjny, za pomocą element&oac ...

    Categorie