Dacia Duster: Zbiornik odczynnika

W poszczególnych krajach obowiązują różne uregulowania prawne określające zasady stosowania pasów, z którymi każdy użytkownik samochodu musi się zapoznać.

Warto wiedzieć, że nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów może spowodować pociągnięcie właściciela do odpowiedzialności karnej.

Zasada działania

Odczynnik jest przeznaczony dla silników wysokoprężnych wyposażonych w katalizator SCR (selective catalytic reduction).

Odczynniki redukują emisję spalin poprzez rozkład gazów spalinowych na parę wodną i azot.

Jakość odczynnika

Stosować wyłącznie odczynniki zgodne z normą ISO 22241 o parametrach zgodnych z wartościami podanymi na etykiecie umieszczonej na korku wlewu.

Napełnianie

Napełnianie


Pojemność użytkowa zbiornika:

 • Wersja 4x2: około 18 litrów;
 • Wersja 4x4: około 14,4 litra.

Przy wyłączonym zapłonie, otworzyć pokrywę A, następnie odkręcić korek 1.

Uwaga: przy wysokiej temperaturze zbiornika spod korka mogą się wydostać opary wodorotlenku amonu.

Samochód wyposażony w funkcję Stop and Start.

Podczas tankowania odczynnika silnik nie może pracować (ani być w trybie czuwania): wyłączyć silnik (patrz "Włączanie i wyłączanie silnika").


Jeżeli pojawia się komunikat "xxxKM stop dodaj AdBlue", uzupełnić poziom odczynnika; zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi tankowania.

Ryzyko unieruchomienia pojazdu.


Korek wlewu ma specyficzną budowę.

W przypadku konieczności jego wymiany, należy upewnić się, czy oferowany korek jest identyczny, co korek oryginalny. Należy zwrócić się po radę do Autoryzowanego Partnera marki. Nie wolno myć okolic wlewu paliwa wysokociśnieniowym urządzeniem myjącym.


Środki ostrożności podczas użytkowania

Podczas tankowania odczynnika zachować ostrożność.

Mogą one uszkodzić odzież, obuwie, elementy nadwozia itp.

Jeżeli odczynnik wycieknie lub zanieczyści jakąkolwiek powierzchnię lakierowaną, należy go jak najszybciej spłukać zimną wodą i zetrzeć miękką szmatką.

Uwaga: jeżeli odczynnik się skrystalizuje, użyć miękkiej gąbki.

Odczynnik nie może dostać się do oczu ani na skórę. W razie konieczności, dane miejsce należy obficie opłukać wodą.

Jeśli zachodzi taka potrzeba, skontaktować się z lekarzem.


W ekstremalnie niskich temperaturach

Napełnić niezwłocznie zbiornik odczynnika, gdy zapala się lampka ostrzegawcza
i wyświetla się komunikat "Dodaj AdBlue przed 1200 km".

Odczynnik zamarza przy temperaturze niższej niż -10ºC.

Nie wolno dolewać zamrożonego odczynnika.

W razie konieczności uzupełnienia lub napełnienia zbiornika odczynnika (zapalona lampka )
zaparkować pojazd w cieplejszym miejscu, aby odczynnik powrócił do stanu ciekłego. W przeciwnym razie zlecić napełnienie zbiornika odczynnika wykwalifikowanemu specjaliście.

Po napełnieniu zbiornika odczynnika sprawdzić, czy korek i pokrywa są zamknięte, uruchomić silnik i ODCZEKAĆ 10 sekund przed wznowieniem jazdy.

Niewykonanie tej operacji spowoduje, że system automatycznie odnotuje napełnienie zbiornika dopiero po kilkudziesięciu minutach jazdy.

Komunikat "--- Dodaj AdBlue" i/lub lampki ostrzegawcze będą wyświetlane do momentu, w którym system odnotuje napełnienie zbiornika.


Operowanie przy jakiejkolwiek części układu jest niedozwolone.

Wszelkie czynności w układzie mogą wykonywać tylko wykwalifikowani przedstawiciele naszej sieci serwisowej.


Przegląd/zakres

Zapaleniu się opisanego kierunkowskazu może towarzyszyć sygnał dźwiękowy.

Lampki kontrolne Komunikat Co robić?
- "Poziom AdBlue prawidłowy"

-

- "Dodaj AdBlue przed 2400 km" Jeżeli komunikat wyświetla się przy włączaniu zapłonu, pojazdem może przejechać mniej niż 2400 km.

Dolać odczynnik do zbiornika lub zlecić wykonanie tej czynności ASO.


zapala się.
"Dodaj AdBlue przed 1200 km" Jeżeli komunikat wyświetla się w momencie włączania zapłonu, pojazdem można przejechać od 1200 do 800 km.

Dolać odczynnik do zbiornika lub zlecić wykonanie tej czynności ASO.


zapala się.
"xxxKM stop dodaj AdBlue" Komunikat się pojawia w momencie włączania zapłonu oraz w późniejszym czasie:
 • co około 100 km: pojazdem można przejechać od 800 do 200 km;
 • co około 50 km: pojazdem można przejechać niecałe 200 km.

W każdym przypadku jak najszybciej uzupełnić poziom odczynnika lub zlecić wykonanie tej czynności ASO.


zapala się.
" 0KM STOP DODAJ ADBLUE " Silnika nie można uruchomić.

Aby ponownie uruchomić silnik, uzupełnić poziom odczynnika w zbiorniku.

Usterka systemu

Lampce kontrolnej może towarzyszyć sygnał dźwiękowy.


Lampki kontrolne Komunikat Wskazania
 
i
zapalają się.
"SKONTROLUJ UKLAD WYDECHOWY" Oznacza usterkę w systemie. Należy skontaktować się jak najszybciej z Autoryzowanym Partnerem marki.

i
zapalają się.
"xxxKM stop oczyść wydech" Oznacza to usterkę systemu; pojazd może przejechać maksymalnie 800 km, po czym rozruch silnika będzie niemożliwy.

Ostrzeżenia są powtarzane:

 • co 100 km, aż do zmniejszenia maksymalnego zasięgu do 200 km (po tym przebiegu silnika nie można uruchomić);
 • co 50 km, aż do zmniejszenia maksymalnego zasięgu do 200 km (po tym przebiegu silnika nie można uruchomić).

Należy skontaktować się jak najszybciej z Autoryzowanym Partnerem marki.

i zapalają się. " 0KM STOP DODAJ ADBLUE " Oznacza, że pojazdu nie będzie można ponownie uruchomić, gdy wyłączony zostanie zapłon. Skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

  Pompka odpowietrzająca

  (wersja z silnikiem diesel) Po wystąpieniu awarii spowodowanej całkowitym zużyciem paliwa, należy odpowietrzyć układ przed próbą po ...

  Categorie