Dacia Duster: Pojazd z kluczykiem

Uruchamianie silnika

W zależności od pojazdu należy wcisnąć pedał sprzęgła lub ustawić dźwignię zmiany biegów w położeniu neutralnym, aby uruchomić silnik przy włączonym biegu. Komunikat "Ustaw na luz + START" pojawia się na komputerze pokładowym.

Przy silnych mrozach (poniżej -20ºC), dla ułatwienia rozruchu należy włączyć stacyjkę na kilka sekund przed uruchomieniem silnika.

W przypadku uruchamiania silnika przy bardzo niskiej temperaturze zewnętrznej (temperatura wewnętrzna - 10ºC): przytrzymać wciśnięty pedał sprzęgła aż do uruchomienia silnika.

Należy upewnić się, czy system blokady rozruchu jest wyłączony.

Wersja z silnikiem benzynowym

 • Włączyć rozrusznik nie naciskając na pedał gazu.
 • Puścić kluczyk w momencie uruchomienia silnika.

Wersja z silnikiem diesel
Ustawić kluczyk w położeniu "Wł." C do momentu zgaśnięcia lampki ostrzegawczej grzania świec żarowych.

Obrócić kluczyk w położenie "Rozruch" D, nie wciskając pedału przyspieszenia.

Puścić kluczyk w momencie uruchomienia silnika.

Nie należy nigdy uruchamiać pojazdu z rozbiegu na spadku drogi bez włączenia biegu.

Ryzyko niewłączenia się wspomagania kierownicy.

Ryzyko wypadku.


Samochody z automatyczną skrzynią biegów

Przed uruchomieniem pojazdu ustawić dźwignię w położeniu P.

Nie należy nigdy wyłączać silnika przed całkowitym zatrzymaniem samochodu, zatrzymanie silnika powoduje odcięcie układów wspomagania: Wyłączenie silnika powoduje wyłączenie układu wspomagania (hamulców, kierownicy itd.) oraz systemów bezpieczeństwa biernego (poduszki powietrzne airbags, napinacze pasów bezpieczeństwa itd.).


Wyłączenie silnika

Gdy silnik pracuje na biegu jałowym, należy obrócić kluczyk do pozycji "Stop" A.

Cecha szczególna Zależnie od wersji pojazdu, akcesoria (radio itp.) przestają działać albo z chwilą wyłączenia silnika, albo w momencie otwarcia drzwi kierowcy, albo po zablokowaniu zamków drzwi.

Należy unikać parkowania samochodu z włączonym silnikiem w miejscach, gdzie łatwopalne substancje i materiały, takie jak trawa lub liście mogłyby mieć styczność z rozgrzanymi elementami układu wydechowego.


Odpowiedzialność kierowcy Nigdy nie należy opuszczać pojazdu, pozostawiając w kabinie, nawet na bardzo krótki czas, dziecko, osobę niepełnosprawną lub zwierzę.

Mogłyby one narazić na niebezpieczeństwo siebie lub inne osoby, włączając silnik, uruchamiając takie elementy wyposażenia jak na przykład podnośniki szyb lub blokując zamki drzwi.

Ponadto, należy pamiętać, że w przypadku upalnych i/lub bardzo słonecznych dni, temperatura w kabinie wzrasta bardzo szybko.

Nie należy nigdy zapłonu przed całkowitym zatrzymaniem samochodu.

Wyłączenie silnika powoduje odcięcie układów wspomagania: hamulców, kierownicy itp. oraz dodatkowych urządzeń obsługi pasa bezpieczeństwa.

Wyjęcie kluczyka ze stacyjki uruchamia blokadę kierownicy.

RYZYKO ŚMIERCI LUB POWAŻNYCH OBRAŻEŃ.


Zdalne uruchamianie silnika

Zdalne uruchamianie silnika


Ustawianie parametrów początkowych Jeżeli pojazd ma takie wyposażenie, nacisnąć krótko przycisk odblokowujący 1, następnie w ciągu kolejnych pięciu sekund nacisnąć dwa razy przycisk zdalnego uruchamiania 3, każdorazowo przytrzymując go przez 3 sekundy.

Radzimy skontaktować się z Autoryzowanym Dealerem.

Zdalne uruchamianie silnika


Czynność Ta funkcja umożliwia zdalne uruchomienie silnika.

W tym celu należy wcisnąć przycisk blokujący 2, następnie przycisk zdalnego uruchamiania 3 i przytrzymać go przez około 3 sekundy. Światła są zapalone przez około 3 sekundy.

Funkcja ta pozwala zaprogramować uruchomienie silnika w celu ogrzania i przewietrzenia kabiny na maksymalnie 24 godziny przed użyciem pojazdu.

Ustawi żądany poziom ogrzewania (temperatura, odszranianie) przed zaprogramowaniem funkcji.

Silnik pracuje przez około 10 minut. Gdy silnik pracuje, można przedłużyć czas jego pracy do 10 minut, ponownie naciskając przycisk rozruchu 3 na pilocie.

Zależnie od wersji pojazdu konfiguracja i programowanie odbywa się za pomocą wyświetlacza multimedialnego 4, patrz instrukcja obsługi systemu multimediów samochodu.

Wydajność układu zdalnego rozruchu silnika zależy od uwarunkowań zewnętrznych:

 • Obecność przeszkód, budynków, murów, innych pojazdów itp.;
 • pojazd znajduje się w strefie o silnym promieniowaniu elektromagnetycznym.;
 • Stan baterii karty/kluczyka.

Zdalne uruchomienie silnika działa, jeśli:

 • dźwignia znajduje się w położeniu neutralnym w przypadku pojazdów z automatyczną lub ręczną skrzynią biegów;
 • dźwignia znajduje się w położeniu P w przypadku pojazdów z automatyczną skrzynią biegów;
 • zapłon jest wyłączony i do stacyjki nie jest włożony kluczyk;
 • pokrywa komory silnika jest zamknięta;
 • przy wysiadaniu z samochodu wszystkie elementy otwierane (drzwi i klapa bagażnika) zostały zamknięte i zablokowane.
 • w ekstremalnych warunkach atmosferycznych funkcja programowania zdalnego rozruchu może nie działać.

Jeżeli jeden z tych warunków nie jest spełniony, lampki kontrolne migają przez około 3 sekundy.

Nie należy używać funkcji zdalnego rozruchu silnika ani jej programować gdy:

 • samochód znajduje się w garażu lub w zamkniętej przestrzeni.

  Istnieje ryzyko zatrucia lub uduszenia przez spaliny.

 • pojazd jest przykryty plandeką.

  Ryzyko pożaru.

 • pokrywa komory silnika jest otwarta lub w trakcie otwierania.

  Ryzyko poparzeń lub obrażeń.

W niektórych krajach przepisy mogą zabraniać korzystania z funkcji zdalnego rozruchu lub jej programowania.

Przed użyciem tej funkcji należy sprawdzić przepisy obowiązujące w danym kraju.


W zależności od wersji należy sprawdzić, czy odbiorniki prądu (takie jak wycieraczki, światła zewnętrzne, radioodtwarzacz, podgrzewane fotele, podgrzewana kierownica itp.) są wyłączone; przed opuszczeniem pojazdu należy również sprawdzić, czy wszystkie akcesoria zostały odłączone.

Ryzyko pożaru.


  Pojazd wyposażony w kartę

  Karta musi być umieszczona w strefie rozpoznawania 1. Aby uruchomić silnik, należy: w przypadku pojazdów z automatyczną skrzynią bieg& ...

  Categorie