Dacia Duster: Podnośniki szyb

Podnośniki szyb


Elektryczne podnośniki szyb

Przy włączonym zapłonie i pracującym silniku (w zależności od pojazdu) nacisnąć przełącznik, aby opuścić szybę do wymaganego poziomu.

Pociągnąć do góry przełącznik danej szyby, aby podnieść ją do żądanej wysokości.

Układ działa przy wyłączonym zapłonie, do momentu otwarcia przednich drzwi (działanie ograniczone do około 3 minut).

Podnośniki szyb


Na miejscu kierowcy

Użyć odpowiednio przełącznika:

 1. szyba po stronie kierowcy;
 2. po stronie pasażera z przodu;
 3. 3 lub 4 dla pasażerów zajmujących tylne miejsca.

Na miejscu pasażera z przodu

Użyć przełącznika 5.

Należy uważać, aby żadne przedmioty nie naciskały na uchyloną szybę, gdyż może to doprowadzić do uszkodzenia podnośnika szyby.


Podnośniki szyb


Na miejscach tylnych

Użyć przełącznika 6.

Podczas zamykania szyb należy się upewnić, że żadna część ciała (ramię, ręka itp.) nie wystaje z pojazdu.

Niebezpieczeństwo poważnych obrażeń.


Podnośniki szyb


Ręczne podnoszenie tylnych szyb

Obrócić dźwignię 7 w celu opuszczenia lub podniesienia szyby do żądanej wysokości.

Podnośniki szyb


Bezpieczeństwo osób podróżujących na tylnych siedzeniach Kierowca może zablokować elektryczne podnośniki tylnych szyb, naciskając przełącznik 8 (zależnie od wersji pojazdu).

Odpowiedzialność kierowcy Nigdy nie należy opuszczać pojazdu, pozostawiając w kabinie dziecko, niepełnosprawną osobę lub zwierzę nawet na bardzo krótki czas, jeżeli kluczyk znajduje się wewnątrz pojazdu.

Mogłoby ono narazić na niebezpieczeństwo siebie lub inne osoby, uruchamiając silnik, włączając elementy wyposażenia, takie jak na przykład podnośniki szyb lub też zablokować drzwi. W przypadku przycięcia, należy natychmiast odsunąć szybę, wciskając odpowiedni przełącznik.

Niebezpieczeństwo poważnych obrażeń.


Tryb impulsowy

Jeśli pojazd jest wyposażony w tę funkcję, impulsowy tryb działania stanowi uzupełnienie działania wyżej opisanych elektrycznych podnośników szyb.

W ten tryb wyposażona jest jedynie szyba po stronie kierowcy.

 • Wcisnąć krótko do oporu odpowiedni przełącznik: szyba zostaje całkowicie opuszczona.
 • Krótko pociągnąć do góry, do oporu dany przełącznik: szyba zostaje całkowicie pod- niesiona.

Poruszenie przycisku podczas przesuwania się szyby powoduje jej zatrzymanie.

Przypadki szczególne Jeżeli szyba napotka opór podczas zamykania (np. rękę, gałąź drzewa itp.), zatrzymuje się, po czym cofa się o kilka centymetrów.

Jeżeli przełącznik zostanie poruszony w czasie, gdy szyba jest w ruchu, następuje jej zatrzymanie.

Nieprawidłowości w działaniu

W przypadku usterki podczas zamykania szyby układ powraca do standardowego trybu pracy: pociągnąć odpowiedni przełącznik, aby całkowicie zamknąć szybę, następnie przytrzymać przełącznik w takim położeniu przez około 3 sekundy, potem zwolnić go i przytrzymać w położeniu otwierania szyby przez kolejne 3 sekundy. Szyba całkowicie się zamyka, a układ zostaje zresetowany.

W razie potrzeby, należy zwrócić się do Autoryzowanego Partnera marki.

Podczas zamykania szyb należy się upewnić, że żadna część ciała (ramię, ręka itp.) nie wystaje z pojazdu.

Niebezpieczeństwo poważnych obrażeń.


Należy uważać, aby żadne przedmioty nie naciskały na uchyloną szybę: może to doprowadzić do uszkodzenia podnośnika szyby.


  Klimatyzacja

  Rady związane z eksploatacją W niektórych przypadkach (klimatyzacja wyłączona, włączona recyrkulacja powietrza, zerowa lub słaba pr ...

  Oświetlenie wnętrza

  Lampka sufitowa Wciśnięcie przełącznika 1 powoduje: włączenie oświetlenia na stałe; oświetlenie włączające si ...

  Categorie