Dacia Duster: Karta

Informacje ogólne

Karta


 1. Odblokowanie wszystkich zamków.
 2. Zablokowanie wszystkich zamków.
 3. Blokowanie-odblokowanie bagażnika.
 4. Zdalne włączanie oświetlenia lub zdalny rozruch silnika (w zależności od pojazdu).

Karta umożliwia:

 • blokowanie/odblokowanie elementów otwieranych (drzwi, pokrywy bagażnika);
 • zdalne włączanie świateł pojazdu (patrz następne strony);
 • uruchamianie silnika;

Trwałość baterii karty

Należy się upewnić, że bateria jest w dobrym stanie, odpowiada danemu modelowi i jest prawidłowo włożona. Okres eksploatacji baterii wynosi około dwóch lat: baterię należy wymienić, gdy na tablicy wskaźników pojawi się komunikat "Bateria karty do wymiany" .

Zdalne uruchamianie silnika (zależnie od wersji pojazdu)

Nacisnąć przycisk 4, aby włączyć funkcję zdalnego rozruchu silnika.

Zasięg działania karty

Zależnie od otoczenia: należy uważać, aby nie zablokować lub nie odblokować zamków poprzez przypadkowe naciśnięcie przycisku karty.

Uwaga: jeżeli jedne z elementów otwieranych nadwozia (drzwi lub pokrywa bagażnika) są otwarte lub nie są domknięte, następuje szybkie zablokowanie i odblokowanie zamków.

Zakłócenia Urządzenia zewnętrzne lub wyposażenie działające na tej samej częstotliwości co karta może zakłócić działanie systemu.

Gdy bateria jest rozładowana, można nadal zablokować-odblokować zamki i uruchomić silnik w samochodzie.


Karta


Funkcja "zdalne włączanie świateł"

Naciśnięcie przycisku 4 powoduje włączenie oświetlenia wnętrza, świateł pozycyjnych i świateł mijania na około 20 sekund. Funkcja umożliwia np. odnalezienie pojazdu stojącego na parkingu.

Uwaga: ponowne naciśnięcie przycisku 4 powoduje wyłączenie oświetlenia.

Rada Nie należy zbliżać karty do źródła ciepła, zimna lub wilgoci.

Nie należy umieszczać karty w miejscach, w których mogłaby ulec wygięciu, a nawet przypadkowemu uszkodzeniu: może się tak zdarzyć na przykład, gdy usiądziemy na karcie schowanej w tylnej kieszeni ubrania.


Wymiana karty: konieczność posiadania dodatkowej karty W przypadku zagubienia karty lub potrzeby wyrobienia dodatkowej karty należy się zwrócić do ASO.

W przypadku wymiany karty należy przyprowadzić pojazd wraz ze wszystkimi kartami do ASO, aby zaprogramować system.

Do jednego samochodu można przyporządkować maksymalnie cztery karty.


Odpowiedzialność kierowcy Nigdy nie należy opuszczać pojazdu, pozostawiając w kabinie, nawet na bardzo krótki czas, dziecko, niesamodzielną osobę dorosłą lub zwierzę.

Mogłyby one narazić na niebezpieczeństwo siebie lub inne osoby, włączając silnik, uruchamiając takie elementy wyposażenia jak na przykład podnośniki szyb lub blokując zamki drzwi.

Ponadto, należy pamiętać, że przy wysokiej temperaturze na zewnątrz i/lub dużym nasłonecznieniu temperatura w kabinie wzrasta bardzo szybko.

RYZYKO ŚMIERCI LUB POWAŻNYCH OBRAŻEŃ.


  Nadajnik zdalnego sterowania na fale radiowe

  Użytkowanie Odblokowywanie zamków drzwi Wcisnąć przycisk odblokowujący 2. Odblokowanie zamków zostaje zasygnalizowane jednokrotnym migni ...

  Karta "wolne ręce"

  Użycie Istnieją dwa sposoby blokowania/odblokowania zamków pojazdu: karta w trybie "wolne ręce"; karta w trybie zdalnego sterowania. Karty nie ...

  Categorie