Dacia Duster: Kamera wielofunkcyjna

Kamera wielofunkcyjna


Zależnie od wyposażenia, cztery kamery 1, 2 i 3 umieszczone w przednim zderzaku, lusterkach i w pokrywie bagażnika pomagają podczas manewrowania.

Kamery przekazują cztery niezależne widoki do 4 wyświetlacza, co umożliwia monitorowanie całego otoczenia pojazdu.

Kamera wielofunkcyjna


Uwaga: zwrócić uwagę, aby kamery nie były zanieczyszczone (pyłem, błotem, śniegiem itd.).

Włączanie systemu

Przy włączonym zapłonie system można włączać:

 • w trybie automatycznym, w momencie włączania wstecznego biegu: system samoczynnie się uruchamia, a kamera umieszczona w pokrywie bagażnika wysyła obraz strefy znajdującej się za pojazdem do wyświetlacza 4.
 • w trybie ręcznym, poprzez naciśnięcie przełącznika 5: system się uruchamia, a kamera umieszczona w przednim zderzaku przesyła widok strefy znajdującej się przed pojazdem do wyświetlacza 4.

Uwaga: zależnie od wersji pojazdu niektóre parametry można zmieniać za pomocą ekranu dotykowego 4. Zapoznać się z instrukcją obsługi systemu multimediów.

Funkcja ta stanowi dodatkową pomoc w prowadzeniu pojazdu. W żadnym wypadku nie zwalnia go z obowiązku uważnego i odpowiedzialnego sposobu prowadzenia pojazdu.

Kierowca powinien zawsze być przygotowany na nagłe zdarzenia, jakie mogą wystąpić podczas jazdy: w czasie wykonywania manewrów należy zwrócić uwagę na przeszkody ruchome (jak np. dziecko, zwierzę, wózek, rower itp.) lub przeszkody o niewielkich rozmiarach (kamień, słupek itp.).


Kamera wielofunkcyjna


Włączanie automatycznego trybu działania

Gdy tryb automatyczny jest aktywny, w momencie włączania wstecznego biegu na wyświetlaczu 4 pojawia się widok z tylnej kamery. Po szybkiej zmianie biegu wstecznego na bieg przeznaczony do jazdy w przód na wyświetlaczu 4 pojawia się widok z przedniej kamery.

Tryb automatyczny można wyłączyć:

 • wybierając inny widok z kamery w menu na ekranie 4;
 • automatycznie, w momencie osiągnięcia prędkości około 20 km/h;
 • poprzez wyłączenie systemu: patrz "Kamery wielofunkcyjne - wyłączanie systemu".

Kamera wielofunkcyjna


Tryb ręczny

Aby włączyć system, wybrać widok z wybranej kamery za pomocą menu na ekranie 4.

Na ekranie 4 przez około 5 sekund widać komunikat, który potwierdza aktywację trybu ręcznego.

Tryb ręczny można wyłączyć:

 • automatycznie, w momencie osiągnięcia prędkości około 20 km/h;
 • poprzez wyłączenie systemu: patrz "Kamery wielofunkcyjne - wyłączanie systemu".

Kamera cofania 3

Jeżeli tylna kamera zostanie włączona automatycznie lub ręcznie, na ekranie 4 pojawia się widok z tej kamery.

Kamera wielofunkcyjna


Stałe pole pomiaru odległości 6 Stałe pole pomiaru odległości składa się z kolorowych znaczników A, B i C wskazujących odległość z tyłu pojazdu:

 • A (czerwony) na około 30 centymetrów od pojazdu;
 • B (żółty) na około 70 centymetrów od pojazdu;
 • C (zielony) na około 150 centymetrów od pojazdu.

Obraz wyświetlany na ekranie multimedialnym może się wydawać szybszy, niż rzeczywistość.


Kamera wielofunkcyjna


Przednia kamera 1

Jeżeli przednia kamera zostanie włączona automatycznie lub ręcznie, na ekranie 4 pojawia się widok z tej kamery.

Kamera wielofunkcyjna


Stałe pole pomiaru odległości 7

Stałe pole pomiaru odległości składa się z kolorowych znaczników D i E wskazujących odległość z tyłu pojazdu:

 • D (żółty) na około 70 centymetrów od pojazdu;
 • E (zielony) na około 150 centymetrów od pojazdu.

System nie monitoruje obszaru znajdującego się w odległości 60 cm przed pojazdem (obszar nie jest widoczny na ekranie).

Należy pamiętać ten obszar.

Ryzyko uszkodzenia pojazdu.


Kamera wielofunkcyjna


Boczne kamery 2

2 kamery umieszczone w zewnętrznych lusterkach przekazują obraz bocznych stref pojazdu do wyświetlacza 4.

Aby włączyć widok z wybranej kamery, wybrać go na ekranie 4: skorzystać z instrukcji obsługi wyposażenia multimedialnego, aby uzyskać więcej informacji.

Kamera wielofunkcyjna


Wyłączanie systemu

System może zostać wyłączony:

 • gdy pojazd jedzie z prędkością ponad 20 km/h;
 • w zależności od pojazdu, gdy dźwignia zmiany biegów zostanie przestawiona w położenie P lub N w trybie automatycznym;
 • poprzez naciśnięcie przełącznika 5.

  Ostrzeżenie o martwym punkcie

  Ten system informuje kierowcę, gdy w obszarze rozpoznania A znajduje się inny pojazd. System działa, kiedy samochód jedzie z prędkości ...

  Categorie