Dacia Duster: Jakość paliwa

Należy stosować paliwo dobrej jakości, dostosowane do norm obowiązujących w danym kraju i koniecznie zgodne ze wskazówkami podanymi na naklejce C znajdującej się na klapce wlewu paliwa.

Wersja z silnikiem benzynowym Należy koniecznie używać benzyny bezołowiowej.

Liczba oktanowa (LO) musi być zgodna ze wskazówkami podanymi na naklejce C, która znajduje się na klapce wlewu paliwa.

Wersja z silnikiem diesel Należy koniecznie używać oleju napędowego zgodnego ze specyfikacją podaną na etykiecie C umieszczonej na wewnętrznej stronie klapki wlewu paliwa.

Typy paliwa zgodne z normami europejskimi, które można stosować w pojazdach sprzedawanych na terytorium Europy: patrz "Dane techniczne silnika".


Nie należy mieszać benzyny (bezołowiowej lub E85) z olejem napędowym, nawet w małych ilościach.

Nie należy stosować paliwa na bazie etanolu, jeśli samochód nie jest do tego przystosowany.

Nie należy stosować żadnych dodatków do paliwa (odczynniki, środki aktywujące itd.) ze względu na ryzyko uszkodzenia silnika.


Tankowanie paliwa

Przed rozpoczęciem napełniania zbiornika, wprowadzić pistolet w taki sposób, aby popchnąć zawór i wsunąć go do oporu (możliwość rozpryskania paliwa).

Trzymać pistolet w takiej samej pozycji aż do końca napełniania. Po pierwszym automatycznym wyłączeniu dystrybutora możliwe jest jeszcze tylko dwukrotne włączenie napełniania. Nie należy próbować wlewać więcej paliwa, należy zachować konstrukcyjnie przewidzianą pustą przestrzeń.

Podczas napełniania, należy uważać, aby woda nie przedostała się do zbiornika.

Zawór i jego brzeg powinny pozostać czyste.

Samochód wyposażony w funkcję Stop and Start.

Podczas uzupełniania paliwa silnik musi być całkowicie wyłączony (a nie znajdować się w stanie czuwania): należy koniecznie wyłączyć silnik.


Wersja z silnikiem benzynowym Użycie benzyny zawierającej związki ołowiu spowodowałoby uszkodzenie elementów układu oczyszczania spalin i mogłoby doprowadzić do utraty gwarancji.

Aby uniemożliwić wlanie do zbiornika benzyny z zawartością związków ołowiu, wlew paliwa posiada przewężenie z zastawką, które pozwalają na wprowadzenie tylko pistoletu dystrybutora benzyny bezołowiowej (na stacji benzynowej).

Utrzymujący się zapach paliwa

W razie pojawienia się i utrzymywania zapachu paliwa, należy:

 • zatrzymać pojazd, jeżeli pozwalają na to warunki ruchu drogowego i wyłączyć zapłon;
 • włączyć światła awaryjne i zadbać o to, by wszyscy pasażerowie opuścili pojazd i pozostawali z dala od strefy ruchu;
 • skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

  Wersje z silnikiem benzynowym i wysokoprężnym

  Pojemność użytkowa zbiornika: około 50 litrów. Zależnie od wersji pojazdu, aby otworzyć klapkę wlewu paliwa Awsunąć pal ...

  Pompka odpowietrzająca

  (wersja z silnikiem diesel) Po wystąpieniu awarii spowodowanej całkowitym zużyciem paliwa, należy odpowietrzyć układ przed próbą po ...

  Categorie