Citroen C3 Aircross: Zalecenia dotyczące wentylacji i klimatyzacji

Citroen C3 Aircross –> Citroen C3 Aircross - Instrukcja Obslugi –> Ergonomia i komfort –> Zalecenia dotyczące wentylacji i klimatyzacji

Aby oba układy były w pełni skuteczne, należy przestrzegać następujących zasad użytkowania i obsługi:

 •  Aby zapewnić równomierne rozprowadzanie powietrza, wloty powietrza pod przednią szybą, dysze, nawiewy, wyloty powietrza oraz otwór do odsysania powietrza w bagażniku nie mogą być zasłonięte.
 •  Nie zakrywać czujnika nasłonecznienia umieszczonego na desce rozdzielczej. Służy on do regulacji układu automatycznej klimatyzacji.
 •  W przypadku nieużywania klimatyzacji należy uruchamiać układ na co najmniej 5-10 minut raz lub dwa razy w miesiącu, aby zachować jego sprawne działanie.
 •  Należy regularnie wymieniać wkłady filtra. Zalecamy stosowanie wielofunkcyjnego filtra powietrza kabiny. Dzięki dodatkowemu aktywnemu elementowi poprawia on skuteczność oczyszczania powietrza wdychanego przez pasażerów oraz zapewnia większą czystość w kabinie (redukuje zawartość alergenów, likwiduje niepożądane zapachy i nie dopuszcza do powstawania tłustego osadu).
 • W celu zapewnienia prawidłowego działania układu klimatyzacji zaleca się jego kontrolowanie zgodnie z zaleceniami książki serwisowej i gwarancyjnej.
 • W przypadku braku chłodzenia należy wyłączyć klimatyzację i skontaktować się z ASO sieci CITROËN lub z warsztatem specjalistycznym.

W przypadku holowania ciężkiego obiektu na stromym wzniesieniu lub w wysokiej temperaturze wyłączenie klimatyzacji umożliwi odzyskanie mocy silnika, a w konsekwencji poprawę warunków holowania. Aby uniknąć zaparowania szyb i pogorszenia się jakości powietrza:

 •  nie jechać zbyt długo z wyłączonym układem wentylacji,
 •  nie włączać recyrkulacji na długi czas.

Jeżeli po dłuższym postoju na słońcu temperatura wewnątrz jest bardzo wysoka, należy przez chwilę przewietrzyć kabinę. Ustawić natężenie nawiewu na poziomie wystarczającym do zapewnienia odpowiedniej wymiany powietrza w kabinie.

Kałuża pod stojącym samochodem jest zjawiskiem normalnym – jest to kondensat wodny ze skraplacza klimatyzacji.

Stop & Start Układy ogrzewania i klimatyzacji działają tylko przy pracującym silniku. Tymczasowo wyłączyć układ Stop & Start, aby zapewnić komfortową temperaturę w kabinie. Więcej informacji na temat Stop & Start zawiera odpowiedni rozdział.

  Wentylacja

  Wlot powietrza Powietrze w kabinie jest filtrowane i dopływa z zewnątrz poprzez kratki znajdujące się u podstawy przedniej szyby lub z obiegu wewnętrznego w recyrkulacji ...

  Ogrzewanie/klimatyzacja sterowana ręcznie

  Ogrzewanie działa wyłącznie przy pracującym silniku. Klimatyzacja sterowana ręcznie działa przy pracującym silniku. Zamknięty obieg powietrza. Regulacja temp ...

  Categorie