Citroen C3 Aircross: Zalecenia dotyczące jazdy

Citroen C3 Aircross –> Citroen C3 Aircross - Instrukcja Obslugi –> Jazda –> Zalecenia dotyczące jazdy

Przestrzegać kodeksu drogowego i zachować czujność bez względu na warunki ruchu drogowego.

Należy koncentrować uwagę na ruchu drogowym i trzymać ręce na kierownicy, aby być gotowym do reakcji w każdym momencie i na każdą ewentualność.

Ze względów bezpieczeństwa wszystkie czynności wymagające większej uwagi muszą być bezwzględnie wykonywane na postoju.

W przypadku długiej podróży zaleca się przerwę co dwie godziny.

W przypadku złych warunków atmosferycznych należy przyjąć płynny styl jazdy, przewidywać konieczność hamowania i zwiększyć bezpieczną odległość.

Nigdy nie pozostawiać pracującego silnika w zamkniętym pomieszczeniu bez dostatecznej wentylacji: silniki spalinowe wydzielają toksyczne spaliny, jak np.

tlenek węgla. Istnieje ryzyko zatrucia i śmierci! Aby zagwarantować prawidłowe działanie i długi okres trwałości podzespołów mechanicznych pojazdu, silnika oraz skrzyni biegów, w bardzo trudnych warunkach zimowych (temperatura poniżej -23°C) należy uruchomić silnik i pozwolić mu pracować przez 4 minuty przed ruszeniem.

Ważne!

Nigdy nie jeździć z włączonym hamulcem postojowym – grozi to przegrzaniem i uszkodzeniem układu hamulcowego! Ponieważ układ wydechowy samochodu jest bardzo gorący nawet po upływie kilku minut od wyłączenia silnika, nie należy parkować ani pozostawiać pracującego silnika na łatwopalnych powierzchniach (sucha trawa, liście itp.): ryzyko pożaru!

Nigdy nie pozostawiać bez nadzoru samochodu z pracującym silnikiem.

Jeżeli trzeba opuścić samochód, gdy silnik pracuje, należy włączyć hamulec postojowy i ustawić skrzynię biegów w położeniu neutralnym albo w położeniu N lub P, w zależności od typu skrzyni biegów.

Jazda po zalanej drodze

Zaleca się, aby nie jechać po zalanej drodze, gdyż może to spowodować poważne uszkodzenie silnika i skrzyni biegów, jak również układów elektrycznych samochodu.

Jazda po zalanej drodze


Jeżeli jednak koniecznie trzeba przejechać zalaną drogą:

 • Sprawdzić, czy głębokość wody nie przekracza 15 cm, uwzględniając powstawanie fal wytwarzanych przez innych użytkowników drogi.
 • Wyłączyć funkcję Stop & Start.
 • Jechać możliwie jak najwolniej bez gaszenia silnika. W żadnym wypadku nie przekraczać prędkości 10 km/h.
 • Nie zatrzymywać się i nie wyłączać silnika.

Po opuszczeniu zalanej drogi, gdy tylko warunki na to pozwolą, wykonać wielokrotne łagodne hamowanie, aby osuszyć tarcze i klocki hamulcowe.

W razie wątpliwości dotyczących stanu technicznego samochodu skontaktować się z ASO sieci CITROËN albo z warsztatem specjalistycznym.

Podczas holowania

Jazda z przyczepą poddaje holujący pojazd zwiększonym obciążeniom i wymaga od kierowcy szczególnej uwagi.

Wiatr boczny

 • Uwzględnić zwiększoną wrażliwość pojazdu na wiatr.

Chłodzenie

Holowanie przyczepy na wzniesieniach powoduje wzrost temperatury płynu chłodzącego.

Ponieważ wentylator ma napęd elektryczny, jego zdolność chłodzenia nie zależy od prędkości obrotowej silnika.

 • W celu zmniejszenia prędkości obrotowej silnika należy zredukować prędkość pojazdu.

Maksymalny dopuszczalny ciężar przyczepy podczas jazdy na wzniesieniach zależy od ich nachylenia i temperatury otoczenia.

W każdym wypadku należy zwracać szczególną uwagę na temperaturę płynu chłodzącego.

W razie włączenia się tej kontrolki
alarmowej oraz kontrolki STOP należy zatrzymać pojazd i możliwie najszybciej wyłączyć silnik.

Nowy samochód Nie należy holować przyczepy przed osiągnięciem przebiegu co najmniej 1000 km.

Hamowanie

Podczas holowania przyczepy droga hamowania się wydłuża.

Aby ograniczyć przegrzewanie się hamulców, zaleca się hamowanie silnikiem.

Opony

 • Sprawdzać ciśnienie w oponach holującego pojazdu i przyczepy, przestrzegając zalecanych wartości.

Oświetlenie

 • Sprawdzić światła i kierunkowskazy w przyczepie oraz ustawienie reflektorów w samochodzie.

Więcej informacji na temat regulacji reflektorów zawiera odpowiedni rozdział.

W przypadku korzystania z oryginalnego haka holowniczego CITROËNA wspomaganie parkowania tyłem zostaje automatycznie wyłączone, aby zapobiec włączaniu się sygnału dźwiękowego.

Gdy temperatura zewnętrzna jest wysoka, zaleca się pozostawienie silnika pracującego na biegu jałowym przez 1 do 2 minut po zatrzymaniu samochodu, aby ułatwić jego schłodzenie.

Zabezpieczenie przed kradzieżą

Elektroniczna blokada rozruchu

W kluczykach znajduje się chip elektroniczny zawierający kod. Po włączeniu zapłonu kod musi zostać rozpoznany, aby rozruch był możliwy.

Ten układ blokuje układ sterowania pracą silnika kilka sekund po wyłączeniu zapłonu, uniemożliwiając w ten sposób rozruch silnika w razie włamania do samochodu.

W razie usterki układu, sygnalizowanej komunikatem, silnik nie zostanie uruchomiony.

Skontaktować się z ASO sieci CITROËN.

Ze względów bezpieczeństwa i aby uniknąć kradzieży, nigdy nie pozostawiać kluczyka elektronicznego w samochodzie, nawet będąc w jego pobliżu.

Zaleca się trzymanie kluczyka przy sobie.

  Jazda

  ...

  Categorie