Citroen C3 Aircross: Zagłówki przednich siedzeń

Regulacja wysokości

Regulacja wysokości


Do góry:

 • podnieść zagłówek na żądaną wysokość: słychać dźwięk zaskakującego zatrzasku.

W dół:

 • nacisnąć występ A i opuścić zagłówek na żądaną wysokość.

Ustawienie jest prawidłowe, gdy górna krawędź zagłówka znajduje się na wysokości czubka głowy.

Wyjmowanie zagłówka

 • Podnieść zagłówek do oporu.
 • Nacisnąć występ A, aby odblokować zagłówek i wyjąć go.
 • Schować zagłówek w bezpieczny sposób.

Montaż zagłówka

 • Wprowadzić pręty zagłówka w prowadnice danego oparcia.
 • Wcisnąć zagłówek do oporu.
 • Nacisnąć zaczep A, aby zwolnić zagłówek, po czym wcisnąć go do dołu.
 • Wyregulować wysokość ustawienia zagłówka.

Nigdy nie jeździć bez zamontowanych zagłówków. Powinny one być zamontowane i prawidłowo dopasowane do użytkownika siedzenia.

  Położenie stolika oparcia siedzenia pasażera

  Sprawdzić, czy żaden przedmiot na siedzeniu lub pod nim nie zablokuje ruchu siedzenia. Ustawić zagłówki w dolnym położeniu. Pociągnąć do przodu dźwignię B z t ...

  Podgrzewane siedzenia

  Gdy silnik pracuje, za pomocą pokrętła włączyć podgrzewanie siedzeń i wybrać żądany poziom podgrzewania: 0 : wyłączone. 1 : niska temperatura. 2 : średnia tempe ...

  Categorie