Citroen C3 Aircross: Ustawianie daty i godziny

Bez radia

Bez radia


Datę i godzinę można ustawić na wyświetlaczu w zestawie wskaźników.

Nacisnąć i przytrzymać ten przycisk.


Nacisnąć jeden z tych przycisków, aby
wybrać zmieniane ustawienie.

Nacisnąć krótko ten przycisk, aby
zatwierdzić.

Nacisnąć jeden z tych przycisków, aby
zmienić ustawienie, po czym ponownie zatwierdzić, aby zarejestrować zmianę.

Z radiem

Z radiem


 • Nacisnąć przycisk MENU, aby przejść do menu głównego.
 • Naciskać przycisk "" albo "",
  aby wybrać menu "Personalizacja-Konfiguracja", następnie nacisnąć przycisk OK.
 • Naciskać przycisk "" albo "",
  aby wybrać menu "Konfiguracja wyświetlacza", następnie nacisnąć przycisk OK.
 • Naciskać przycisk "" albo "",
  aby wybrać wiersz "Regulacja daty i godziny", następnie nacisnąć przycisk OK.
 • Naciskać przyciski "" lub "",
  aby wybrać zmieniane ustawienie, a następnie nacisnąć OK, aby zatwierdzić.
 • Zmieniać ustawienia kolejno jedno po drugim, zatwierdzając przyciskiem OK.
 • Naciskać przycisk "" albo "",
  a następnie przycisk OK, aby wybrać pole OK i zatwierdzić, albo przycisk Wstecz, aby anulować.

Z CITROËN Connect Radio

 • Wybrać menu Ustawienia.

 • Wybrać "Konfiguracja systemu".
 • Wybrać "Data i godzina".

 • Wybrać "Data" lub "Godzina".
 • Wybrać formaty wyświetlania.
 • Zmienić datę i/lub godzinę przy użyciu klawiatury numerycznej.
 • Zatwierdzić, naciskając "OK".

Z CITROËN Connect Nav

Ustawienia daty i godziny są dostępne dopiero po wyłączeniu synchronizacji z GPS.

 • Wybrać menu Ustawienia.

 • Nacisnąć przycisk "OPCJE", aby przejść do podstrony.
 • Wybrać "Ustawienie godzinydaty".

 • Wybrać kartę "Data" lub "Godz.".
 • Ustawić datę i/lub godzinę przy użyciu klawiatury numerycznej.
 • Zatwierdzić, naciskając "OK".

Ustawienia dodatkowe

Dostępne są następujące ustawienia:

 • Zmiana formatu wyświetlania daty i godziny (12/24).
 • Włączenie lub wyłączenie funkcji czasu letniego/zimowego.
 • Włączenie lub wyłączenie synchronizacji z systemem GPS (UTC).

  Potencjometr oświetlenia

  Umożliwia ręczną regulację jasności zestawu wskaźników i ekranu dotykowego, dostosowaną do oświetlenia zewnętrznego. Działa wyłącznie przy włączonych światłac ...

  Categorie