Citroen C3 Aircross: Stop & Start

Układ Stop & Start przełącza chwilowo silnik w stan czuwania – tryb STOP – w okresach przerw w ruchu (czerwone światła, korki itp.).

Silnik uruchamia się automatycznie – tryb START – gdy tylko kierowca chce ruszyć.

Rozruch następuje natychmiast, szybko i cicho.

Układ Stop & Start doskonale nadaje się do użytku w mieście i umożliwia obniżenie zużycia paliwa, emisji zanieczyszczeń oraz poziomu hałasu podczas postoju.

Przełączenie silnika do trybu STOP

Ta kontrolka zapala się w zestawie
wskaźników i silnik przełącza się automatycznie w tryb czuwania:

 • w przypadku manualnej skrzyni biegów, na postoju, po ustawieniu dźwigni w położeniu neutralnym i zwolnieniu pedału sprzęgła;
 • w samochodach z automatyczną skrzynią biegów – w stojącym pojeździe po wciśnięciu pedału hamulca lub ustawieniu wybieraka w położeniu N.

Licznik czasu układu Stop & Start.


(minuty/sekundy albo godziny/ minuty)

Jeżeli samochód jest wyposażony w ten układ, licznik czasu zlicza sumę czasów trwania przejścia w tryb STOP podczas podróży.

Jest on zerowany po każdym włączeniu zapłonu.

Dla zapewnienia wygody podczas parkowania tryb STOP nie uruchamia się przez kilka sekund po wyłączeniu wstecznego biegu.

Układ Stop & Start nie wpływa na działanie układów samochodu, np. układu hamulcowego, układu wspomagania kierownicy itd.

Nigdy nie tankować paliwa, gdy silnik działa w trybie STOP. Bezwzględnie wyłączyć zapłon przyciskiem "START/ STOP".

Przypadki szczególne: tryb STOP niedostępny

Tryb STOP nie włącza się, gdy:

 • samochód znajduje się na dużej pochyłości (wznoszącej lub opadającej),
 • drzwi kierowcy są otwarte,
 • pas bezpieczeństwa kierowcy jest odpięty,
 • prędkość samochodu nie przekroczyła 10 km/h od momentu ostatniego rozruchu,
 • silnik musi pracować w celu utrzymania komfortowej temperatury w kabinie,
 • włączone jest osuszanie szyb,
 • niektóre warunki szczególne (ładowanie akumulatora, temperatura silnika, wspomaganie hamowania, regulacja temperatury) wymagają tego w celu sterowania układem.

W takim przypadku ta kontrolka miga przez
kilka sekund, a potem gaśnie.

Działanie to jest jak najbardziej normalne.

Przełączenie silnika do trybu START

Ta kontrolka gaśnie i silnik włącza się
ponownie automatycznie:

 • w samochodach z manualną skrzynią biegów, gdy wciśnie się całkowicie pedał sprzęgła;
 • w samochodach z automatyczną skrzynią biegów:
 • gdy wybierak biegów jest ustawiony w położeniu D lub M, a pedał hamulca zostanie zwolniony;
 • lub gdy wybierak biegów jest ustawiony w położeniu N i pedał hamulca jest zwolniony, a wybierak biegów zostanie ustawiony w położeniu D lub M;
 • lub po włączeniu wstecznego biegu.

Przypadki szczególne: automatyczne włączenie się trybu START

W celu zapewnienia bezpieczeństwa lub komfortu w pojeździe tryb START włącza się automatycznie, gdy:

 • drzwi kierowcy zostaną otwarte,
 • pas bezpieczeństwa kierowcy zostanie odpięty,
 • po przekroczeniu prędkości 3 km/h,
 • określone warunki szczególne (ładowanie akumulatora, temperatura silnika, wspomaganie hamowania, regulacja temperatury) wymagają tego w celu sterowania układem lub pojazdem.

W takim przypadku ta kontrolka miga przez
kilka sekund, a potem gaśnie.

Działanie to jest jak najbardziej normalne.

Wyłączenie/ponowne włączenie

W pewnych przypadkach, jak np. w celu zachowania komfortu cieplnego w kabinie, wyłączenie układu Stop & Start może okazać się użyteczne.

Układ można wyłączyć w dowolnym momencie po włączeniu zapłonu.

Jeżeli silnik działa w trybie STOP, rozruch następuje natychmiast.

Układ Stop & Start uaktywnia się automatycznie przy każdym włączeniu zapłonu.

Z/bez radia

Z/bez radia


Nacisnąć ten przycisk.

Wyłączenie zostaje potwierdzone świeceniem kontrolki w przycisku i wyświetleniem komunikatu.

Ponowne naciśnięcie przycisku włącza funkcję.

Kontrolka przycisku gaśnie, czemu towarzyszy wyświetlenie komunikatu.

Z ekranem dotykowym

W menu Jazda/Samochód wybrać zakładkę
"Funkcje jazdy", a następnie "Stop & Start".

Otwieranie pokrywy komory silnika Przed każdą interwencją pod maską silnika wyłączyć układ Stop & Start, aby uniknąć ryzyka obrażeń związanego z automatycznym włączeniem trybu START.


Jazda po zalanej drodze Przed wjazdem na zalany obszar zalecamy stanowczo wyłączenie funkcji Stop & Start.

Szczegółowe informacje i porady dotyczące jazdy, w szczególności po zalanej drodze, zawiera odpowiedni rozdział.

Usterka

W przypadku usterki układu kontrolka w przycisku miga przez kilka sekund, a następnie świeci w sposób ciągły.

Zlecić sprawdzenie przez ASO sieci CITROËN lub przez warsztat specjalistyczny.

W razie wystąpienia usterki w trybie STOP silnik może zgasnąć.

Włączają się wszystkie kontrolki w zestawie wskaźników.

Należy wówczas wyłączyć zapłon, a następnie uruchomić ponownie silnik.

Układ Stop & Start wymaga akumulatora 12 V o specjalnej technologii i parametrach.

Wszelkie prace przy akumulatorze tego typu należy realizować wyłącznie w ASO sieci CITROËN lub w warsztacie specjalistycznym.

Więcej informacji o akumulatorze 12 V zawiera odpowiedni rozdział.

  Wspomaganie ruszania na wzniesieniu

  Podczas ruszania na wzniesieniu układ przez chwilę (około 2 sekundy) podtrzymuje działanie hamulców, co umożliwia kierowcy przeniesienie stopy z pedału hamulca na pedał ...

  Wyświetlacz na przedniej szybie

  Układ wyświetla informacje na przydymionej płytce znajdującej się w polu widzenia kierowcy, co pozwala mu na lepszą, stałą obserwację drogi. Wyświetlanie podczas dzia ...

  Categorie