Citroen C3 Aircross: Rady

Przed rozpoczęciem podróży kierowca powinien upewnić się, że pasażerowie prawidłowo używają pasów bezpieczeństwa oraz że pasy są dobrze zapięte. Niezależnie od miejsca zajmowanego w samochodzie należy bezwzględnie zapinać pasy bezpieczeństwa, nawet w przypadku krótkich przejazdów. Nie należy obracać klamry, ponieważ może to spowodować nieprawidłowe działanie pasa. Pasy bezpieczeństwa wyposażone są w zwijacz umożliwiający automatyczne dostosowanie długości pasa do budowy ciała. Chowanie pasa odbywa się automatycznie, gdy nie jest już używany. Przed użyciem pasa i po jego użyciu należy sprawdzić, czy jest on prawidłowo zwinięty. Dolna część pasa musi być położona jak najniżej na biodrach. Górna część pasa musi przebiegać w zagłębieniu ramienia. Zwijacze wyposażone są w mechanizm automatycznej blokady w momencie kolizji, nagłego hamowania lub dachowania. Można odblokować mechanizm, pociągając szybko za pas i puszczając go, aby się zwinął o niewielki odcinek.

Aby pas bezpieczeństwa spełniał swoje zadanie:

 •  powinien być napięty jak najbliżej ciała;
 •  należy go wyciągać przed siebie równomiernym ruchem, sprawdzając przy tym, czy nie jest skręcony;
 •  powinien być wykorzystywany tylko przez jedną osobę;
 •  nie może być przedziurawiony lub poszarpany;
 •  nie może być przerabiany ani modyfikowany, co może pogorszyć jego właściwości.

Ze względu na obowiązujące przepisy bezpieczeństwa, w celu wykonania dowolnej operacji związanej z pasami bezpieczeństwa pojazdu należy zwracać się do warsztatu specjalistycznego posiadającego kwalifikacje i właściwe wyposażenie, co jest w stanie zapewnić ASO sieci CITROËN. Okresowo, w szczególności w razie zauważenia jakiegokolwiek uszkodzenia, należy sprawdzać pas bezpieczeństwa w ASO sieci CITROËN lub w warsztacie specjalistycznym. Pas bezpieczeństwa należy czyścić przy użyciu wody z dodatkiem mydła lub środka do czyszczenia materiału, dostępnego w sieci CITROËNA. Po złożeniu oparcia lub przesunięciu tylnej kanapy należy sprawdzić, czy pas jest prawidłowo ustawiony i zwinięty.

Zalecenia dotyczące przewożenia dzieci Używać odpowiednich fotelików dziecięcych do przewożenia dzieci poniżej 12 roku życia lub o wzroście poniżej 150 cm. Nigdy nie używać jednego pasa bezpieczeństwa dla wielu pasażerów. Nigdy nie przewozić dziecka na kolanach. Bardziej szczegółowe informacje dotyczące fotelików dziecięcych znajdują się w odpowiednim rozdziale.

W przypadku zderzenia

W zależności od rodzaju i siły uderzenia mechanizm pirotechniczny może uruchomić się wcześniej i niezależnie od wyzwolenia poduszek powietrznych. Odpaleniu napinaczy towarzyszy wydobywanie się nieszkodliwego dymu oraz dźwięk wybuchu wkładu pirotechnicznego zabudowanego w układzie. W każdym przypadku zapali się kontrolka poduszki powietrznej. Po zderzeniu należy sprawdzić, a w razie konieczności wymienić system pasów bezpieczeństwa w ASO sieci CITROËN lub w warsztacie specjalistycznym.

  Alarmy niezapięcia/odpięcia pasów bezpieczeństwa

  A. Kontrolka niezapięcia/odpięcia pasów bezpieczeństwa przednich i tylnych siedzeń. Kontrolka pasa bezpieczeństwa lewego przedniego siedzenia. Kontrolka pasa ...

  Categorie