Citroen C3 Aircross: Połączenie alarmowe lub z assistance

Citroen C3 Aircross –> Citroen C3 Aircross - Instrukcja Obslugi –> Bezpieczeństwo –> Połączenie alarmowe lub z assistance

Połączenie alarmowe lub z assistance


Połączenie alarmowe z lokalizacją

W sytuacji awaryjnej nacisnąć na ponad 2
sekundy ten przycisk.

Migająca zielona dioda LED i komunikat głosowy potwierdzają rozpoczęcie połączenia z centrum telefonicznym "Połączenie alarmowe z lokalizacją"*.

Ponowne naciśnięcie tego przycisku powoduje anulowanie polecenia i zielona dioda LED gaśnie.

Zielona dioda LED świeci w sposób ciągły (nie miga) po ustanowieniu połączenia.

Gaśnie po zakończeniu połączenia.

"Połączenie alarmowe z lokalizacją" natychmiast lokalizuje samochód i kontaktuje się z jego użytkownikiem w języku ojczystym** i w razie potrzeby wzywa odpowiednie służby ratunkowe**. W krajach, w których usługa nie jest świadczona lub usługa lokalizacji jest niedostępna, połączenie przekazywane jest bezpośrednio na numer alarmowy (112) bez lokalizowania pojazdu.

W razie zderzenia wykrytego przez jednostkę sterującą poduszek powietrznych połączenie alarmowe wykonywane jest automatycznie niezależnie od tego, czy poduszka została napełniona.

* Zgodnie z warunkami ogólnymi korzystania z usługi, które są dostępne w punktach sprzedaży, a także z zastrzeżeniem ograniczeń technologicznych i technicznych.

** W zależności od pokrycia geograficznego "Połączenie alarmowe z lokalizacją", "Połączenie z assistance drogowym z lokalizacją" i oficjalnego języka państwowego wybranego przez właściciela pojazdu.

Lista krajów objętych usługą oraz usług telematycznych dostępna jest w punktach sprzedaży lub na stronie internetowej danego kraju.

Działanie układu (typ 1)

Po włączeniu zapłonu zielona kontrolka LED
zapala się na 3 sekundy, co sygnalizuje prawidłowe działanie układu.

Pomarańczowa kontrolka miga, a potem gaśnie: w układzie wystąpiła usterka.

Pomarańczowa kontrolka świeci w sposób ciągły: należy wymienić baterię zapasową.

W obydwu przypadkach usługi połączenia alarmowego i assistance mogą nie działać.

Jak najszybciej skontaktować się z warsztatem specjalistycznym.

Usterka układu nie uniemożliwia jazdy samochodem.

Działanie układu (typ 2)

Po włączeniu zapłonu na 3 sekundy zapala
się zielona kontrolka, co sygnalizuje prawidłowe działanie układu.

Dotyczy wszystkich krajów oprócz Rosji, Białorusi, Kazachstanu.

Czerwona kontrolka miga, a następnie gaśnie: układ nie działa prawidłowo.

Czerwona kontrolka świeci w sposób ciągły: należy wymienić baterię zapasową.

Dotyczy Rosji, Białorusi, Kazachstanu.

Czerwona kontrolka świeci w sposób ciągły: układ nie działa prawidłowo.

Czerwona kontrolka miga: należy wymienić baterię zapasową.

W obydwu przypadkach usługi połączenia alarmowego i assistance mogą nie działać.

Jak najszybciej skontaktować się z warsztatem specjalistycznym.

Usterka układu nie uniemożliwia jazdy samochodem.

Połączenie z assistance drogowym z lokalizacją

Nacisnąć przycisk na ponad 2 s, aby wezwać
pomoc drogową w razie awarii pojazdu.

Komunikat głosowy potwierdza wykonanie połączenia**.

Ponowne szybkie naciśnięcie tego przycisku powoduje anulowanie połączenia.

Anulowanie połączenia jest potwierdzane komunikatem głosowym.

** W zależności od pokrycia geograficznego usług "Połączenie alarmowe z lokalizacją", "Połączenie z assistance drogowym z lokalizacją" i oficjalnego języka państwowego wybranego przez właściciela pojazdu.

Lista krajów objętych usługą oraz usług telematycznych dostępna jest w punktach sprzedaży lub na stronie internetowej danego kraju.

Geolokalizacja

Można wyłączyć funkcję geolokalizacji
równoczesnym naciśnięciem przycisków "Połączenie alarmowe z lokalizacją" i "Połączenie z assistance drogowym z lokalizacją", po czym należy nacisnąć przycisk "Połączenie z assistance drogowym z lokalizacją", aby zatwierdzić.

Aby włączyć funkcję geolokalizacji, ponownie równocześnie nacisnąć przyciski "Połączenie alarmowe z lokalizacją" i "Połączenie z assistance drogowym z lokalizacją", a następnie przycisk "Połączenie z assistance drogowym z lokalizacją", aby zatwierdzić

W przypadku samochodu zakupionego poza siecią marki prosimy o sprawdzenie konfiguracji tych usług i ich ewentualną modyfikację w sieci serwisowej. W krajach wielojęzycznych konfiguracja jest możliwa w jednym z wybranych języków państwowych.

Ze względów technicznych, a zwłaszcza w celu zapewnienia klientowi lepszej jakości usług telematycznych, producent zastrzega sobie prawo do aktualizacji pokładowego układu telematycznego pojazdu.

W przypadku korzystania z usługi Citroën Connect Box z pakietem SOS i assistance dostępne są również usługi dodatkowe w strefie osobistej przez stronę internetową danego kraju.

    Światła awaryjne

    Po naciśnięciu tego przycisku migają światła wszystkich czterech kierunkowskazów. Światła te mogą działać przy wyłączonym zapłonie. Automatyczne włączan ...

    Program elektronicznej kontroli stabilności (ESC)

    Program elektronicznej kontroli stabilności (ESC) obejmuje następujące układy: układ zapobiegający blokowaniu się kół (ABS) oraz elektroniczny rozdzielacz siły h ...

    Categorie