Citroen C3 Aircross: Pokrywa komory silnika

Otwieranie

 • Otworzyć przednie lewe drzwi.

Otwieranie


 • Pociągnąć do siebie dźwignię znajdującą się na dole obramowania drzwi.

Otwieranie


 • Przesunąć dźwignię w lewo i podnieść pokrywę

Otwieranie


 • Odpiąć podpórkę i przymocować ją w odpowiednim wycięciu, aby podeprzeć otwartą pokrywę komory silnika.

Zamykanie

 • Wyjąć podpórkę z zaczepu.
 • Wpiąć podpórkę na swoje miejsce.
 • Opuścić pokrywę i puścić ją pod koniec opuszczania.
 • Pociągnąć za pokrywę komory silnika, aby sprawdzić jej prawidłowe zablokowanie.

Położenie wewnętrznej dźwigni zapobiega otwarciu pokrywy komory silnika, gdy przednie lewe drzwi są zamknięte.

Jeżeli silnik jest gorący, należy ostrożnie operować zewnętrzną dźwignią otwierania i podpórką (niebezpieczeństwo poparzenia), wykorzystując strefę chronioną.

Gdy pokrywa jest otwarta, należy uważać, aby nie potrącić dźwigni otwierania.

Nie otwierać pokrywy w przypadku silnego wiatru.

Zamykanie


Przed przystąpieniem do wykonywania jakiejkolwiek czynności pod pokrywą komory silnika wyłączyć układ Stop & Start, aby uniknąć ryzyka zranienia związanego z automatycznym włączeniem trybu START.

Wentylator może się włączyć po wyłączeniu silnika: uważać na przedmioty lub części odzieży, które mogłyby się wkręcić w łopatki.

Ze względu na obecność urządzeń elektrycznych w komorze silnika zaleca się zapobieganie przedostawaniu się wody (deszcz, mycie itp.) do komory silnika.

  Relingi dachowe

  Ze względów bezpieczeństwa i aby uniknąć uszkodzenia dachu, należy bezwzględnie używać relingów homologowanych dla danego samochodu Przestrzegać zaleceń montażo ...

  Silniki

  Silniki benzynowe Silniki Diesla Te silniki podano jako przykład. Rozmieszczenie poniższych elementów może się różnić: Filtr powietrza. Ręczny wskaźnik poz ...

  Categorie