Citroen C3 Aircross: Kontrola poziomów

Regularnie sprawdzać poziomy płynów zgodnie z planem obsługowym producenta. W razie potrzeby uzupełniać poziom, o ile nie ma przeciwwskazań.

W przypadku znacznego spadku poziomu płynu należy skontaktować się z ASO sieci CITROËN lub z warsztatem specjalistycznym w celu kontroli danego układu.

Płyny muszą spełniać wymagania producenta i odpowiadać specyfikacjom silnika.

W trakcie wykonywania czynności pod pokrywą komory silnika należy uważać, ponieważ niektóre elementy są wyjątkowo gorące (niebezpieczeństwo poparzeń), a wentylator układu chłodzenia może się włączyć w każdej chwili (nawet przy wyłączonym zapłonie).

Zużyte oleje i płyny

Unikać dłuższego kontaktu zużytego oleju i płynów ze skórą.

Większość płynów jest szkodliwa dla zdrowia i bardzo korozyjna.

Nie należy wylewać zużytego oleju i płynów do ścieków lub na podłoże.

Zużyty olej należy dostarczyć do ASO sieci CITROËN lub warsztatu specjalistycznego i wlać do odpowiednich pojemników przeznaczonych do tego celu.

Poziom oleju silnikowego

Poziom oleju silnikowego można sprawdzić
albo na wskaźniku poziomu oleju w zestawie wskaźników po włączeniu zapłonu w pojazdach wyposażonych w taki wskaźnik, albo za pomocą ręcznego wskaźnika poziomu (bagnet).

Aby odczyt był wiarygodny, samochód musi być zaparkowany na poziomej powierzchni, a silnik musi być wyłączony od przynajmniej 30 minut.

Uzupełnianie oleju silnikowego między przeglądami (lub wymianami) jest rzeczą normalną. CITROËN zaleca kontrolowanie i uzupełnienie poziomu oleju co 5000 km.

Sprawdzenie za pomocą ręcznego wskaźnika poziomu

Lokalizację ręcznego wskaźnika poziomu oleju pokazano na odpowiednim schemacie przestrzeni pod pokrywą komory silnika.

 • Chwycić wskaźnik za kolorową nasadkę i wyjąć go całkowicie.
 • Wytrzeć wskaźnik poziomu za pomocą czystej niestrzępiącej się ściereczki.
 • Wsunąć wskaźnik poziomu na swoje miejsce aż do oporu, następnie ponownie go wyjąć i sprawdzić poziom wzrokowo: prawidłowy poziom musi znajdować się między znacznikami A i B.

Sprawdzenie za pomocą ręcznego wskaźnika poziomu


 1. MAX
 2. MIN

Jeśli poziom będzie sięgał powyżej oznaczenia A albo poniżej oznaczenia B, nie uruchamiać silnika.

 • Jeżeli poziom MAX został przekroczony (ryzyko uszkodzenia silnika), należy skontaktować się z ASO sieci CITROËN lub z warsztatem specjalistycznym.
 • Jeżeli poziom MIN nie został osiągnięty, należy koniecznie dolać oleju silnikowego.

Klasa oleju

Przed uzupełnieniem bądź wymianą oleju należy sprawdzić, czy dany olej jest dostosowany do danego silnika oraz spełnia wymagania producenta.

Uzupełnianie poziomu oleju silnikowego

Usytuowanie wlewu oleju do silnika pokazano na odpowiednim rysunku rozmieszczenia elementów pod pokrywą komory silnika.

 • Odkręcić korek w celu uzyskania dostępu do wlewu.
 • Wlewać olej małymi porcjami, uważając, aby go nie rozpryskiwać na elementy silnika (ryzyko pożaru).
 • Przed sprawdzeniem poziomu za pomocą ręcznego wskaźnika poziomu należy poczekać kilka minut.
 • W razie potrzeby dolać więcej oleju.
 • Po sprawdzeniu poziomu dokładnie zakręcić korek wlewu i umieścić wskaźnik poziomu na swoim miejscu.

Po 30 minutach od chwili dolania oleju można skontrolować poziom za pomocą wskaźnika w zestawie wskaźników po uprzednim włączeniu zapłonu.

Wymiana oleju silnikowego

Zgodnie z zaleceniami podanymi w planie obsługowym producenta.

Aby zapewnić sprawność silnika i układów ograniczających emisję spalin, nie należy stosować dodatków do oleju silnikowego

Poziom płynu hamulcowego

Poziom płynu powinien znajdować się w
pobliżu oznaczenia "MAX". W innym wypadku należy sprawdzić zużycie klocków hamulcowych.

Wymiana płynu hamulcowego

Zgodnie z zaleceniami podanymi w planie obsługowym producenta.

Charakterystyka płynu

Płyn musi spełniać wymagania producenta.

Poziom płynu chłodzącego

Sprawdzać regularnie poziom płynu
chłodzącego.

Uzupełnianie tego płynu pomiędzy przeglądami jest normalnym zjawiskiem.

W celu zapewnienia wiarygodnego odczytu samochód musi być zaparkowany na poziomej powierzchni, a silnik musi być zimny.

Poziom tego płynu powinien znajdować się w pobliżu oznaczenia "MAX", lecz nigdy go nie przekraczać.

Jeżeli poziom zbliża się do lub spada poniżej znaku "MIN", należy koniecznie uzupełnić płyn.

Niedostateczny poziom płynu grozi poważnym uszkodzeniem silnika.

Gdy silnik jest ciepły, temperatura płynu chłodzącego jest regulowana przez wentylator.

Ponieważ w układzie chłodzenia panuje wysokie ciśnienie, przed odkręceniem korka należy odczekać co najmniej godzinę od wyłączenia silnika.

Aby zapobiec ryzyku doznania oparzeń w razie nagłej konieczności dolania płynu, owinąć korek szmatką i odkręcić go o dwa obroty, aby zredukować ciśnienie w układzie.

Gdy ciśnienie spadnie, odkręcić korek i uzupełnić poziom płynu.

Wentylator może się włączyć po wyłączeniu silnika: uważać na przedmioty lub części odzieży, które mogłyby się wkręcić w łopatki.

Charakterystyka płynu

Płyn musi spełniać wymagania producenta.

Poziomu płynu do spryskiwaczy szyb

Uzupełnić poziom płynu, gdy tylko zachodzi
taka potrzeba.

Charakterystyka płynu

Zbiornik płynu do spryskiwaczy należy napełniać gotową do użycia mieszanką.

Zimą (temperatury poniżej zera) należy stosować płyn ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu odpowiedni do panujących warunków w celu zabezpieczenia elementów układu (pompa, zbiornik, przewody itd.).

W żadnym wypadku nie wolno wlewać samej wody (ryzyko zamarznięcia, powstania osadów itd.).

Poziom dodatku do oleju napędowego (diesel z filtrem cząstek stałych)

Minimalny poziom dodatku w zbiorniku jest
sygnalizowany ciągłym świeceniem kontrolki, czemu towarzyszy sygnał dźwiękowy i komunikat o niskim poziomie dodatku.

Uzupełnianie

Poziom w zbiorniku należy niezwłocznie uzupełnić w ASO sieci CITROËN lub w warsztacie specjalistycznym.

Poziom AdBlue

Alarm włącza się po osiągnięciu poziomu rezerwy.

Aby uniknąć unieruchomienia pojazdu zgodnie z przepisami, uzupełnić poziom za pomocą AdBlue.

Więcej informacji o AdBlue® i układzie SCR, a zwłaszcza o uzupełnianiu poziomu, znajduje się w odpowiednim rozdziale.

  Silniki

  Silniki benzynowe Silniki Diesla Te silniki podano jako przykład. Rozmieszczenie poniższych elementów może się różnić: Filtr powietrza. Ręczny wskaźnik poz ...

  Kontrole

  Jeżeli nie ma innych zaleceń, należy kontrolować elementy zgodnie z planem obsługowym producenta i w zależności od silnika pojazdu. Kontrolę można wykonać w ASO siec ...

  Categorie