Citroen C3 Aircross: Ekran dotykowy

Ekran dotykowy umożliwia dostęp do:

 • sterowania układem ogrzewania/ klimatyzacji,
 • menu dostosowywania ustawień funkcji i układów pojazdu,
 • elementów sterowania radiem i telefonem oraz wyświetlania powiązanych informacji.

Ponadto, w zależności od wyposażenia, umożliwia:

 • wyświetlanie komunikatów alarmowych i pomocy graficznej przy parkowaniu,
 • stałe wyświetlanie godziny i temperatury zewnętrznej (w przypadku ryzyka gołoledzi pojawia się niebieska kontrolka),
 • dostęp do usług internetowych, elementów sterujących układu nawigacji oraz wyświetlanie powiązanych informacji.

Ze względów bezpieczeństwa operacje wymagające szczególnej uwagi muszą być wykonywane na postoju. Niektóre funkcje nie są dostępne podczas jazdy.

Zalecenia

Ekran ten jest typu pojemnościowego.

Użytkowanie jest możliwe w każdej temperaturze.

Nie dotykać ekranu dotykowego ostrymi przedmiotami.

Nie dotykać ekranu dotykowego mokrymi rękami.

Do czyszczenia ekranu dotykowego używać czystej, miękkiej ściereczki.

Zasady działania

Za pomocą przycisków rozmieszczonych po obu stronach ekranu dotykowego przejść do menu, a następnie naciskać przyciski wyświetlone na ekranie dotykowym.

Niektóre funkcje mogą być wyświetlane na 1 lub 2 stronach.

W celu wyłączenia/włączenia funkcji nacisnąć przycisk WYŁ./WŁ.

W celu zmiany ustawień (czas świecenia itp.) lub uzyskania dostępu do informacji dodatkowych nacisnąć ikonę funkcji.

Jeżeli przez pewien czas na podstronie nie jest wykonywana żadna czynność, następuje automatyczny powrót na stronę główną.

Użyć tego przycisku do zatwierdzenia.


Użyć tego przycisku do powrotu do
poprzedniej strony.

Menu

Menu


Radio Media.


Patrz rozdział "Audio i telematyka".

Mirror Screen lub nawigacja online*.


Patrz część "Audio i telematyka".

Klimatyzacja.


Umożliwia sterowanie ustawieniami temperatury, natężenia nawiewu itd.

W ięcej informacji na temat ogrzewania, klimatyzacji sterowanej ręcznie oraz klimatyzacji automatycznej zawierają odpowiednie rozdziały.

Telefon.


Patrz rozdział "Audio i telematyka".

Aplikacje.


Umożliwia wyświetlanie dostępnych usług towarzyszących.

Patrz część "Audio i telematyka".

Pojazd lub Jazda*.


Umożliwia włączanie, wyłączanie i ustawianie parametrów niektórych funkcji.

Funkcje dostępne w tym menu są zgrupowane w dwóch zakładkach: "Ustawienia pojazdu" i "Funkcje jazdy".

Regulacja głośności/wyłączanie dźwięku.


Patrz część "Audio i telematyka".

Nacisnąć ekran dotykowy trzema palcami, aby wyświetlić menu.

Górny pasek

Niektóre informacje są stale wyświetlane na górnym pasku ekranu dotykowego:

 • Przywołanie informacji dotyczących klimatyzacji i dostęp do uproszczonego menu (tylko regulacja temperatury i natężenia nawiewu).
 • Zestawienie informacji z menu Radio Media, Telefon i instrukcje układu nawigacji*.
 • Strefa powiadomień (SMS i e-mail)*.
 • Dostęp do menu Ustawienia.

* Zależnie od wyposażenia

Menu "Samochód"/menu "Jazda"

Zakładka "Ustawienia pojazdu"

Funkcje podzielone są na 3 grupy.

Grupy Funkcje

Oświetlenie


 • "Reflektory kierunkowe": włączenie/wyłączenie doświetlania zakrętów/reflektorów kierunkowych.
 • "Oświetlenie towarzyszące": włączenie/wyłączenie automatycznego oświetlenia towarzyszącego.
 • "Oświetlenie powitalne": włączenie/wyłączenie zewnętrznego oświetlenia powitalnego.

Komfort


 • "Wycieraczka na biegu wstecznym": włączenie/wyłączenie funkcji włączania tylnej wycieraczki po włączeniu wstecznego biegu.

Bezpieczeństwo


 • "Alarm ryzyka zderzenia i hamowanie auto.": włączenie/wyłączenie funkcji alarmu ryzyka zderzenia oraz automatycznego hamowania awaryjnego.
 • "Układ wykrywania nieuwagi kierowcy": włączenie/wyłączenie funkcji wykrywania nieuwagi kierowcy.
 • "Wyświetlanie zalecanej prędkości": włączenie/wyłączenie układu rozpoznawania ograniczenia prędkości.

Zakładka "Funkcje jazdy"

Funkcja Objaśnienia
Park Assist Włączenie funkcji.
Automatyczne przełączanie świateł drogowych Włączenie/wyłączenie funkcji.
Wspomaganie poprzez widok panoramiczny Włączenie/wyłączenie funkcji.
Stop & Start Włączenie/wyłączenie funkcji.
Wspomaganie parkowania Włączenie/wyłączenie funkcji.
Kontrola poślizgu kół Włączenie/wyłączenie funkcji.
Monitorowanie martwych pól Włączenie/wyłączenie funkcji.
Resetowanie układu wykrywania niskiego ciśnienia w oponach Resetowanie układu wykrywania niskiego ciśnienia w oponach.
Zapamiętane ustawienia prędkości Zapamiętywanie prędkości granicznych dla ogranicznika prędkości lub tempomatu.
Diagnostyka Podsumowanie bieżących alarmów.

Konfiguracja

Funkcje dostępne z poziomu tego menu
zostały przedstawione w poniższej tabeli. Niektóre ustawienia są dostępne na drugiej stronie.

CITROËN Connect Nav

CITROËN Connect Nav


CITROËN Connect Nav


CITROËN Connect Radio

CITROËN Connect Radio


CITROËN Connect Radio


  Ekran monochromatyczny C

  Wskazania na ekranie Wyświetla następujące informacje: czas, data, temperatura zewnętrzna (miga w przypadku możliwości wystąpienia gołoledzi), pomoc graficz ...

  Komputer pokładowy

  Wyświetla informacje dotyczące bieżącej trasy (zasięg, zużycie paliwa, średnia prędkość itp.). Wyświetlanie informacji Są one wyświetlane kolejno. - Informacje c ...

  Categorie