Citroen C3 Aircross: Demontaż koła

Parkowanie samochoduZatrzymać samochód w miejscu, gdzie nie będzie blokować ruchu: podłoże powinno być płaskie, stabilne i nieśliskie.

Zaciągnąć hamulec postojowy, wyłączyć zapłon i włączyć pierwszy bieg*, aby zablokować koła.

Sprawdzić, czy kontrolka hamulca postojowego w zestawie wskaźników świeci w sposób ciągły.

Pasażerowie muszą wyjść z samochodu i poczekać w bezpiecznym miejscu.

Umieścić podnośnik w prawidłowy sposób w jednym z przewidzianych do tego celu punktów podnoszenia pojazdu.

Niewłaściwe użycie podnośnika grozi opadnięciem pojazdu.

Nigdy nie wsuwać się pod samochód ustawiony na podnośniku. Użyć specjalnej podstawki.

* Położenie P w automatycznej skrzyni biegów.

Koło z kołpakiemMontując koło, najpierw dokręcić śruby koła, po czym założyć nakładkę ozdobną, rozpoczynając od ustawienia jej otworu naprzeciwko zaworu, a następnie dociskając jej obrzeże dłonią.

Lista czynności

Lista czynności


 • Jeżeli samochód jest wyposażony w koło z felgą stalową, zdjąć kołpak.
 • Jeżeli samochód jest wyposażony w koło z felgą aluminiową, zdjąć osłonę środkowej śruby za pomocą narzędzia 3.
 • Założyć tuleję antykradzieżową 5 na klucz do odkręcania kół 1, aby odblokować śrubę antykradzieżową (zależnie od wyposażenia).
 • Poluzować pozostałe śruby za pomocą klucza do kół 1.

Zwracać uwagę, aby podnośnik był stabilny. Jeżeli podłoże jest śliskie lub miękkie, podnośnik może ześliznąć się lub opaść, co grozi odniesieniem obrażeń! Podnośnik ustawiać wyłącznie pod punktami A lub B i dopilnować, aby główka podnośnika była prawidłowo wycentrowana w punkcie podparcia samochodu. W przeciwnym razie można uszkodzić samochód i/lub podnośnik może opaść, co grozi odniesieniem obrażeń!

Lista czynności


 • Ustawić podstawę podnośnika 2 na ziemi i upewnić się, że stoi ona na wysokości środka miejsca A (z przodu) lub B (z tyłu), jak najbliżej zmienianego koła.

Lista czynności


Lista czynności


 • Podnieść podnośnik 2, aż jego główka zetknie się z punktem A lub B. Strefa podparcia w punkcie A lub B pojazdu musi być prawidłowo wsunięta w środkową część główki podnośnika.
 • Podnieść samochód do momentu uzyskania wystarczającej przestrzeni między kołem a podłożem w celu łatwego założenia koła zapasowego (nieprzebitego).

Lista czynności


 • Wykręcić śruby i odłożyć je w czyste miejsce.
 • Zdjąć koło.

Chowanie uszkodzonego kołaKoło zapasowe ma mniejszą szerokość niż koła pojazdu, dlatego w razie przebicia opony koło należy przechowywać w bagażniku: zakryć wnękę w podłodze bagażnika osłoną.

  Dostęp do koła zapasowego

  Koło zapasowe znajduje się w bagażniku pod podłogą. Wyjmowanie koła Odpiąć i wyjąć pojemnik z narzędziami lub wyciągnąć polistyrenową osłonę (w zale ...

  Montaż koła

  Zakładanie koła dojazdowegoW pojazdach z felgami aluminiowymi to normalne, że przy dokręcaniu śrub koła podkładki nie dotykają koła typu "dojazdowego". Koło jes ...

  Categorie