Citroen C3 Aircross: Automatyczna praca wycieraczek przedniej szyby

Citroen C3 Aircross –> Citroen C3 Aircross - Instrukcja Obslugi –> Oświetlenie i widoczność –> Automatyczna praca wycieraczek przedniej szyby

Automatyczna praca wycieraczek przedniej szyby


Wycieraczki przedniej szyby pracują w trybie automatycznym po wykryciu deszczu (czujnik za lusterkiem wstecznym) bez ingerencji kierowcy, dostosowując swoją prędkość do intensywności opadów.

Włączanie

Nacisnąć krótko przełącznik w dół.

Jeden cykl pracy wycieraczek potwierdza przyjęcie polecenia.

Na wyświetlaczu w zestawie wskaźników
pojawia się ten symbol i zostaje wyświetlony komunikat.

Wyłączanie

Krótko nacisnąć przełącznik w dół lub ustawić go w innym położeniu (Int, 1 lub 2).

Na wyświetlaczu w zestawie wskaźników
pojawia się ten symbol i zostaje wyświetlony komunikat.

Po każdym wyłączeniu zapłonu na ponad jedną minutę trzeba ponownie włączyć tryb automatyczny wycieraczek, naciskając przełącznik w dół.

Usterka

W przypadku usterki funkcji automatycznej pracy wycieraczek przedniej szyby działają one w trybie pracy przerywanej.

Zlecić sprawdzenie układów w ASO sieci CITROËN lub w warsztacie specjalistycznym.

Nie zakrywać czujnika deszczu sprzężonego z czujnikiem światła, który znajduje u góry pośrodku przedniej szyby za wewnętrznym lusterkiem wstecznym. Przed przejazdem przez myjnię automatyczną wyłączyć automatyczną pracę wycieraczek. Zimą zaleca się poczekać do całkowitego odmrożenia przedniej szyby przed włączeniem automatycznego trybu wycieraczek przedniej szyby.

    Sterowanie ręczne

    Wycieraczkami przedniej szyby steruje bezpośrednio kierowca. Z trybem ręcznym Z trybem pracy automatycznej Wycieraczki przedniej szyby Dźwignia wyboru częstotliwoś ...

    Categorie