Citroen C3 Aircross: AdBlue® (silniki BlueHDi)

AdBlue


Układ SCR

Przy wykorzystaniu płynu AdBlue®, który zawiera mocznik, katalizator przekształca do 85% tlenków azotu (NOx) w azot i wodę, które są nieszkodliwe dla zdrowia i środowiska.

Płyn AdBlue® znajduje się w specjalnym
zbiorniku o pojemności około 15 l.

Gdy zostanie osiągnięty poziom rezerwy, następuje automatyczna aktywacja alarmu: można wówczas przejechać jeszcze około 2400 km, zanim zbiornik opróżni się całkowicie

Podczas każdego zaplanowanego przeglądu w ASO sieci CITROËN lub w warsztacie specjalistycznym zbiornik AdBlue® zostaje napełniony, aby umożliwić prawidłowe działanie układu SCR.

Jeżeli szacunkowy przebieg pomiędzy dwoma kolejnymi przeglądami przekracza 20 000 km, koniecznie trzeba uzupełnić poziom AdBlue®.

Gdy zbiornik AdBlue® jest pusty, zainstalowane urządzenie uniemożliwia ponowne uruchomienie silnika.

Gdy układ SCR jest uszkodzony, poziom emisji nie odpowiada już normie Euro 6: samochód zaczyna zanieczyszczać środowisko.

W przypadku potwierdzonej awarii układu SCR należy udać się jak najszybciej do ASO sieci CITROËN albo do warsztatu specjalistycznego: po przebyciu 1100 km nastąpi automatyczne włączenie układu uniemożliwiającego uruchomienie silnika.

W obydwu przypadkach wskaźnik zasięgu pozwala określić odległość, jaką można jeszcze przejechać, zanim nastąpi unieruchomienie samochodu.

Więcej informacji o kontrolkach i powiązanych alarmach zawiera odpowiedni rozdział.

Zamarznięcie AdBlue®AdBlue® zamarza w temperaturze poniżej ok. -11°C.

Układ SCR jest wyposażony w urządzenie do podgrzewania zbiornika AdBlue®, które umożliwia jazdę we wszystkich warunkach pogodowych.

Uzupełnianie AdBlue

Przed dolaniem płynu należy zapoznać się z następującymi ostrzeżeniami

Środki ostrożności

AdBlue® to roztwór na bazie mocznika. Płyn jest niepalny, bezbarwny i bezwonny (jeżeli jest przechowywany w chłodnym miejscu).

W razie kontaktu ze skórą przemyć skażone miejsce bieżącą wodą i mydłem. W razie kontaktu z oczami niezwłocznie przemyć je obfitą ilością wody albo roztworem do przemywania oczu przez co najmniej 15 minut. W przypadku uczucia pieczenia albo utrzymującego się podrażnienia zasięgnąć porady lekarza.

W razie połknięcia natychmiast przepłukać usta czystą wodą, a następnie wypić dużą jej ilość.

W pewnych warunkach (np. w wysokiej temperaturze) nie można wykluczyć ryzyka wydzielania się amoniaku: nie wdychać płynu.

Opary amoniaku działają drażniąco na błony śluzowe (oczy, nos i gardło).

Przechowywać AdBlue® poza zasięgiem dzieci, w oryginalnym pojemniku.

Nigdy nie przelewać AdBlue® do innego pojemnika: może ulec zanieczyszczeniu.

Używać wyłącznie płynu AdBlue® zgodnego z normą ISO 22241.

Nigdy nie rozcieńczać AdBlue® wodą.

Nigdy nie wlewać AdBlue® do zbiornika oleju napędowego

Pojemniki są dostępne w ASO sieci CITROËN lub w warsztacie specjalistycznym

Ponadto można udać się na stację benzynową z pompami AdBlue przeznaczonymi specjalnie dla samochodów osobowych i dostawczych.

Nigdy nie dolewać AdBlue® z dystrybutora przeznaczonego dla ciężarówek.

Zalecenia dotyczące przechowywania

AdBlue® zamarza w przybliżeniu poniżej -11°C i ulega degradacji od 25°C. Zaleca się przechowywanie w miejscu chłodnym i zabezpieczonym przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

W tych warunkach płyn można przechowywać co najmniej przez rok.

Jeżeli płyn zamarzł, będzie można go użyć po całkowitym rozmrożeniu na powietrzu w temperaturze otoczenia.

Nie przechowywać pojemników AdBlue® w samochodzie.

Procedura

Przy niskiej temperaturze powietrza należy sprawdzić, czy jest ona wyższa niż -11°C.

W przeciwnym razie płyn AdBlue® może zamarznąć i nie będzie można wlać go do zbiornika.

Zaparkować samochód w cieplejszym pomieszczeniu na kilka godzin, aby umożliwić uzupełnienie.

 • Przed przystąpieniem do uzupełniania upewnić się, że samochód jest zaparkowany na płaskiej i poziomej powierzchni.
 • Wyłączyć zapłon, aby wyłączyć silnik, po czym wyjąć kluczyk ze stacyjki.

  albo

 • W pojazdach z układem otwierania i uruchamiania bez użycia kluczyka nacisnąć przycisk "START/STOP", aby wyłączyć silnik.

Procedura


 • Po odryglowaniu samochodu otworzyć klapkę wlewu.
 • Obrócić niebieski korek o ćwierć obrotu w lewo.
 • Zdjąć niebieski korek.

Napełnianie zbiornika

 • Zaopatrzyć się w pojemnik z płynem AdBlue®. Po sprawdzeniu terminu ważności i przed przystąpieniem do przelewania zawartości pojemnika do zbiornika AdBlue samochodu przeczytać instrukcje podane na etykiecie.

  Lub

 • Włożyć pistolet dystrybutora AdBlue® i napełnić zbiornik, aż dystrybutor automatycznie odetnie dopływ.

Ważne:

- Aby uniknąć przepełnienia zbiornika AdBlue®, zaleca się:

 •  Wlać od 10 do 13 l płynu< z pojemnika AdBlue®.< Lub
 •  W przypadku napełniania na< stacji benzynowej przerwanie po< pierwszym automatycznym odcięciu< dopływu przez dystrybutor.

- Jeżeli zbiornik AdBlue® w samochodzie został całkowicie opróżniony – co potwierdzają komunikaty alarmowe i brak możliwości uruchomienia silnika – należy koniecznie dolać co najmniej 4 l.

Po dolaniu płynu

 • Wykonać powyższe czynności w odwrotnej kolejności.

Ważne: w przypadku uzupełniania po awarii spowodowanej brakiem dodatku AdBlue należy koniecznie odczekać około 5 minut przed ponownym włączeniem zapłonu, bez otwierania drzwi kierowcy, odryglowywania samochodu ani wkładania kluczyka do stacyjki. Nie należy też wnosić kluczyka układu otwierania i uruchamiania bez użycia kluczyka do kabiny.

Włączyć zapłon, odczekać 10 sekund i uruchomić silnik.

  Kontrole

  Jeżeli nie ma innych zaleceń, należy kontrolować elementy zgodnie z planem obsługowym producenta i w zależności od silnika pojazdu. Kontrolę można wykonać w ASO siec ...

  Categorie