Chevrolet Captiva: Zalecane płyny

Zalecane płyny i środki smarne

Należy korzystać wyłącznie z produktów przetestowanych i dopuszczonych do użytku. Uszkodzenia wywołane stosowaniem niedopuszczonych materiałów eksploatacyjnych nie są objęte gwarancją.

Ostrzeżenie

Materiały eksploatacyjne są substancjami niebezpiecznymi i mogą być trujące. Podczas czynności związanych z ich obsługą należy zachować ostrożność.

Przestrzegać informacji podanych na opakowaniach.

Olej silnikowy

Olej silnikowy charakteryzuje się określoną jakością oraz klasą lepkości. "Jakość" oraz "parametry" są równoważnymi sobie terminami w tym względzie. Podczas wyboru oleju silnikowego należy kierować się przede wszystkim jego jakością - lepkość jest parametrem mniej ważnym. Jakość oleju zapewnia np.

czystość podzespołów silnika, ochronę przed zużyciem oraz kontrolę nad starzeniem się oleju, a klasa lepkości stanowi informację o gęstości oleju w poszczególnych zakresach temperatur.

Jakość oleju silnikowego używanego podczas serwisowania pojazdu

dexos

Wybór odpowiedniego oleju silnikowego

Wybór odpowiedniego oleju silnikowego zależy od jego parametrów i klasy lepkości SAE.

Należy kupować i stosować oleje silnikowe oznaczone logo certyfikacji dexos. Oleje spełniające wymagania tego samochodu powinny być oznaczone na opakowaniu logo certyfikacji dexos.


Logo wskazuje, że olej został zatwierdzony przez firmę GM jako zgodny ze specyfikacją dexos.

Silnik pojazdu fabrycznie napełniono olejem silnikowym spełniającym wymagania specyfikacji dexos.

Należy używać wyłącznie oleju silnikowego zatwierdzonego jako zgodny z parametrami dexos lub równoważnego oleju silnikowego o odpowiednim stopniu lepkości.

W przypadku braku pewności, czy użytkowany olej jest zatwierdzony jako zgodny z parametrami dexos, należy skontaktować się z serwisem.

Jeśli olej zgodny z parametrami dexos nie jest dostępny, należy używać odpowiednich zastępczych olejów silnikowych: Jeśli olej zgodny z parametrami dexos nie jest dostępny podczas wymiany oleju lub w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu oleju, można użyć zastępczego oleju silnikowego o powyższych parametrach. Jednakże używanie oleju niezgodnego z parametrami dexos może w niektórych sytuacjach powodować obniżenie wydajności.

Uzupełnianie oleju silnikowego

Oleje silnikowe różnych producentów i marek można ze sobą mieszać, o ile spełniają wymagane dla silnika normy (jakości i lepkości).

Jeśli olej silnikowy o wymaganej jakości jest niedostępny, można dolać maksymalnie 1 litr oleju klasy ACEA A3/B3 (silnik benzynowy), ACEA A3/B4 lub ACEA C3 (silnik wysokoprężny) (tylko jeden raz, do najbliższej wymiany oleju).

Jego lepkość powinna być na wymaganym poziomie.

Stosowanie oleju klasy ACEA A1/B1 lub ACEA A5/B5 jest zabronione, ponieważ w dłuższej perspektywie w określonych warunkach eksploatacyjnych mogą one powodować uszkodzenie silnika.

Dodatki do oleju silnikowego

Stosowanie dodatków do oleju silnikowego może doprowadzić do awarii i utraty gwarancji.

Klasy lepkości oleju silnikowego

Klasa lepkości SAE dostarcza informacji o gęstości oleju.

Olej o kilku klasach jest określany dwoma oznaczeniami:

Pierwsze oznaczenie, zakończone literą W, wskazuje lepkość w niskich temperaturach, a drugie oznaczenie wskazuje lepkość w wysokich temperaturach.

Klasy lepkości oleju silnikowego


SAE 5W-30 jest najlepszą klasą lepkości oleju dla tego pojazdu. Nie używać olejów o innych klasach lepkości, takich jak SAE 10W-30, 10W-40 lub 20W-50.

Użytkowanie w niskich temperaturach:

Jeśli pojazd jest eksploatowany w rejonie o bardzo zimnym klimacie, gdzie temperatura spada poniżej -25 ºC, należy stosować klasę lepkości SAE 0W-xx. Olej o tej klasie lepkości zapewni łatwiejszy rozruch silnika w skrajnie niskich temperaturach.

Podczas wybierania oleju o odpowiedniej klasie lepkości należy pamiętać, aby zawsze wybierać olej zgodny ze specyfikacją dexos.

 • Temperatury do -25ºC: 5W-30, 5W-40.
 • Temperatury do −25ºC i poniżej: 0W-30, 0W-40.

Klasa lepkości SAE dostarcza informacji o gęstości oleju.

Płyn chłodzący i płyn niskokrzepliwy

Stosować wyłącznie płyn chłodzący o długim okresie użytkowania (LLC), na bazie kwasu organicznego, z dodatkiem środka niskokrzepliwego.

W krajach o umiarkowanym klimacie płyn chłodzący charakteryzuje się mrozoodpornością na poziomie -35 ºC.

W krajach o zimnym klimacie płyn chłodzący charakteryzuje się mrozoodpornością na poziomie -50 ºC. Takie właściwości powinny być utrzymywane przez cały rok.

Należy utrzymywać odpowiednie właściwości płynu niskokrzepliwego.

Dodatki do płynu chłodzącego, które mają służyć jako dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne lub chronić przed niewielkimi nieszczelnościami mogą być przyczyną wystąpienia usterek. Roszczenia gwarancyjne związane z efektami stosowania dodatków do płynu chłodzącego będą odrzucane.

Płyn hamulcowy

Stosować wyłącznie płyn hamulcowy zatwierdzony dla tego pojazdu (DOT 4).

Z czasem płyn hamulcowy pochłania wilgoć z otoczenia, co ogranicza wydajność układu hamulcowego.

W związku z tym w określonym odstępie czasu wymagana jest wymiana płynu hamulcowego.

Płyn hamulcowy należy przechowywać w szczelnie zamkniętym zbiorniku (dla uniknięcia pochłaniania wilgoci).

Upewnić się, że nie doszło do zanieczyszczenia płynu hamulcowego.

Płyn wspomagania układu kierowniczego

Stosować wyłącznie płyn Dexron VI.

Olej do manualnej skrzyni biegów

Stosować wyłącznie płyn Castrol BOT 303.

Olej przekładniowy do automatycznej skrzyni biegów

Stosować wyłącznie płyn Dexron VI.

Olej do skrzynki rozdzielczej (AWD)

Stosować wyłącznie olej syntetyczny do przekładni hipoidalnych 75W-90.

Olej do obudowy mechanizmu różnicowego (AWD)

Stosować wyłącznie olej syntetyczny do przekładni hipoidalnych 75W-90.

  Zaplanowana obsługa okresowa

  Zaplanowana obsługa okresowa Częstotliwość obsługi okresowej Co 1 rok / 15 000 km (10 000 mil) (w zależności od tego, co ...

  Dane techniczne

  Identyfikacja pojazdu Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN) Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN) jest wybity pośrodku przegrody czołowej. Tabliczka identyfikacyj ...

  Categorie