Chevrolet Captiva: Wyświetlacz serwisowy

Lampki kontrolne

Nie wszystkie z opisanych w dalszej części tego rozdziału lampek kontrolnych występują w zakupionym samochodzie. Opis dotyczy wszystkich wersji deski rozdzielczej. Rzeczywisty wygląd zestawu wskaźników może się różnić od przedstawionego na ilustracji. W momencie włączania zapłonu na chwilę zapala się większość lampek kontrolnych w ramach testu.

Lampki kontrolne na desce rozdzielczej

Wyświetlacz serwisowy


<Typ 1>

Wyświetlacz serwisowy


<Typ 2>

Wyświetlacz skrzyni biegów

Wyświetlacz skrzyni biegów


Pokazuje wybrany bieg lub tryb pracy skrzyni biegów.

Wyświetlacz skrzyni biegów


Jeśli samochód jest wyposażony w wyświetlacz informacyjny kierowcy (DIC) znajdujący się w środku zestawu wskaźników, w dolnej części wyświetlacza pokazuje się wybrany bieg lub wybrany zakres skrzyni biegów.

Kierunkowskaz

Lampka świeci lub miga w
kolorze zielonym.

Lampka miga Lampka miga, gdy włączone są kierunkowskazy albo światła awaryjne.

Jeżeli zielone strzałki nie migają przy sygnalizacji skrętu lub po wciśnięciu przycisku świateł awaryjnych, sprawdzić i w razie potrzeby wymienić bezpieczniki.

Sygnalizacja przypominająca o zapięciu pasów bezpieczeństwa

Lampka kontrolna   pasa bezpieczeństwa
kierowcy świeci się lub miga.

Sygnalizacja przypominająca o zapięciu pasów bezpieczeństwa


Lampka kontrolna pasa bezpieczeństwa pasażera znajduje się powyżej schowka podręcznego.

Lampka kontrolna pasa
bezpieczeństwa pasażera z przodu świeci się lub miga, gdy fotel jest zajęty.

Po ustawieniu wyłącznika zapłonu w położeniu ON przez kilka sekund świeci się lampka kontrolna i rozlega się ostrzeżenie akustyczne w celu przypomnienia o zapięciu pasów bezpieczeństwa.

Lampka kontrolna miga do momentu zapięcia pasów bezpieczeństwa.

Jeżeli pasy bezpieczeństwa pozostają niezapięte po rozpoczęciu jazdy, sygnalizacja świetlna i akustyczna włącza się ponownie.

Po zapięciu pasów sygnalizacja świetlna i akustyczna wyłącza się.

Lampka kontrolna poduszek powietrznych i napinaczy pasów bezpieczeństwa

Lampka kontrolna świeci.


Lampka zapala się na kilka sekund po włączeniu zapłonu. Jeśli lampka w ogóle się nie zaświeci, nie zgaśnie po kilku sekundach bądź zaświeci się podczas jazdy, oznacza to, że doszło do usterki w układzie napinaczy pasów bezpieczeństwa lub poduszek powietrznych. W razie wypadku układy te mogą nie zadziałać.

Zapalona lampka kontrolna może
sygnalizować usterkę pojazdu lub zadziałanie napinaczy pasów bezpieczeństwa lub poduszek powietrznych.

Ostrzeżenie

Przyczynę usterki należy niezwłocznie usunąć w warsztacie.

Lampka stanu poduszki powietrznej

Lampka stanu poduszki powietrznej


Wskaźnik znajduje się nad schowkiem podręcznym.

Lampka poduszki powietrznej
pasażera na przednim fotelu świeci się.

Gdy lampka świeci, poduszka powietrzna pasażera na przednim fotelu jest wyłączona.

Lampka układu ładowania

Lampka kontrolna
świeci.

Lampka zapala się po włączeniu zapłonu i gaśnie krótko po uruchomieniu silnika.

Lampka świeci przy włączonym silniku Zatrzymać samochód i wyłączyć silnik. Akumulator nie jest ładowany.

Mogło nastąpić przerwanie chłodzenia silnika.

Należy skorzystać z pomocy warsztatu.

Lampka sygnalizacyjna usterki

Lampka kontrolna świeci.


Lampka zapala się po włączeniu zapłonu i gaśnie krótko po uruchomieniu silnika.

Przestroga

Lampka kontrolna sygnalizuje wystąpienie problemu, która wymaga sprawdzenia. Prowadzenie pojazdu przy zapalonej lampce kontrolnej silnika może spowodować uszkodzenie układu kontroli emisji, zwiększenie zużycia paliwa i obniżenie osiągów pojazdu.

Należy jak najszybciej zwrócić się do warsztatu w celu usunięcia usterki.

Lampka kontrolna silnika (MIL) zapala się w przypadku wystąpienia usterki w podzespołach lub podsystemach układu kontroli emisji spalin.

Lampka świeci się przez cały czas, gdy moduł sterujący silnika (ECM) wykrywa usterkę. Poważne przerywanie zapłonu powoduje stałe miganie lampki MIL. Poważne przerywanie zapłonu może spowodować uszkodzenie katalizatora.

Lampka kontrolna silnika (MIL) zapala się również w celu zasygnalizowania usterki filtra cząstek stałych (DPF). W takiej sytuacji należy niezwłocznie zwrócić się do warsztatu w celu usunięcia usterki.

Układ elektroniczny w pojeździe włączy program jazdy awaryjnej, umożliwiając kontynuowanie podróży. Niemniej jednak należy jak najszybciej zwrócić się do warsztatu w celu usunięcia usterki.

Krótkotrwałe zaświecenie i ponowne zgaśnięcie sygnalizatora awarii jest objawem normalnym i nie wskazuje zakłócenia.

Wskaźnik wymaganego przeglądu

Lampka świeci, gdy samochód
wymaga serwisowania.

Pojazd należy niezwłocznie oddać do kontroli do serwisu.

Lampka ostrzegawcza układu hamulcowego

Lampka kontrolna świeci.


Gdy hamulec postojowy zostanie zwolniony, lampka ostrzegawcza układu hamulcowego pozostanie zapalona w przypadku zbyt niskiego poziomu płynu hamulcowego lub usterki układu hamulcowego.

Ostrzeżenie

Nie kontynuować jazdy, gdy kontrolka układu hamulcowego świeci się.

Może to oznaczać niesprawność hamulców.

Jazda z niesprawnymi hamulcami może prowadzić do kolizji, a w konsekwencji do odniesienia obrażeń ciała i uszkodzenia samochodu lub innego mienia.

Kontrolka elektrycznego hamulca postojowego

Kontrolka stanu hamulca postojowego W pojazdach wyposażonych w elektryczny hamulec postojowy (EPB) kontrolka stanu hamulca postojowego
zapala się na chwilę podczas uruchamiania silnika. Jeżeli kontrolka nie zapala się, należy oddać pojazd do naprawy do autoryzowanego serwisu.

Lampka stanu hamulca postojowego zapala
się po włączeniu hamulca postojowego. Jeżeli kontrolka miga po zwolnieniu hamulca postojowego lub podczas jazdy, oznacza to, że w układzie elektrycznego hamulca postojowego wystąpiła usterka.

Jeżeli kontrolka nie zapala się lub nie przestaje migać, należy zwrócić się do autoryzowanego serwisu.

Kontrolka ostrzegawcza hamulca postojowego

W pojazdach wyposażonych w elektryczny hamulec postojowy (EPB) kontrolka hamulca postojowego
powinna zapalić się na krótko, gdy pokrętło sterowania zapłonem znajduje się w położeniu ON/ START. Jeśli nie zapala się, należy zlecić jej naprawę, aby sygnalizowała występowanie problemów.

Zapalona lampka sygnalizuje wystąpienie usterki w jednym z systemów zamontowanych w pojeździe, powodującej ograniczenie wydajności układu hamulca postojowego.

Możliwa jest dalsza jazda, ale samochód należy jak najszybciej oddać do dealera.

W samochodach z elektrycznym hamulcem postojowym (EPB) kontrolka zapala się, gdy
przełącznik elektrycznego hamulca postojowego zostaje zwolniony bez wciśnięcia pedału hamulca. W celu zwolnienia elektrycznego hamulca postojowego należy wcisnąć pedał hamulca przed naciśnięciem przełącznika elektrycznego hamulca postojowego.

Lampka ostrzegawcza układu ABS

Lampka kontrolna
świeci.

Lampka świeci się przez kilka sekund po włączeniu zapłonu. Gdy lampka zgaśnie, układ jest gotowy do pracy.

Jeśli lampka po kilku sekundach nie zgaśnie lub zaświeci się podczas jazdy, w układzie ABS wystąpiła usterka. Układ hamulcowy działa nadal, jednak bez układu przeciwdziałającego blokowaniu kół podczas hamowania.

Kontrolka ostrzegawcza napędu na wszystkie koła

Kontrolka zapala się po
włączeniu zapłonu i gaśnie po kilku sekundach.

Kontrolka miga podczas tymczasowego wyłączenia układu AWD i zapala się w celu wskazania niesprawności układu AWD.

Jeśli kontrolka ostrzegawcza napędu na wszystkie koła zaświeci się, należy jak najszybciej zwrócić się do warsztatu w celu usunięcia usterki.

Lampka systemu kontroli prędkości na zjeździe

Lampka kontrolna świeci.


Kontrolka aktywności i braku gotowości/ostrzegawcza

Zielona kontrolka DCS jest wskaźnikiem aktywności systemu kontroli prędkości na zjeździe (DCS), natomiast kontrolka pomarańczowa sygnalizuje brak gotowości systemu i jest zarazem ostrzeżeniem.

Wskaźnik aktywności DCS świeci (na zielono), gdy system DCS jest gotowy do działania, a miga (na zielono) po jego uruchomieniu poprzez wciśnięcie przycisku DCS znajdującego się pośrodku tablicy rozdzielczej.

Kontrolka braku gotowości/ostrzegawcza systemu DCS działa następująco:

 • Pomarańczowa kontrolka ostrzegawcza DCS miga, sygnalizując brak gotowości do działania w związku z wysoką temperaturą (około 350~400ºC) materiału ciernego (przedniego klocka hamulcowego) spowodowaną gwałtownym lub częstym hamowaniem. Kontrolka zgaśnie, gdy temperatura materiału ciernego (przedniego klocka hamulcowego) spadnie poniżej 350ºC.
 • Pomarańczowa kontrolka ostrzegawcza świeci, sygnalizując wadliwe działanie systemu związane z wysoką temperaturą (ponad 400ºC) materiału ciernego (przedniego klocka hamulcowego) spowodowaną gwałtownym lub częstym hamowaniem.
 • Kontrolka również zgaśnie, gdy temperatura materiału ciernego (przedniego klocka hamulcowego) spadnie poniżej 350ºC.
 • Miganie i świecenie kontrolki braku gotowości/ostrzegawczej systemu DCS sygnalizuje konieczność schłodzenia materiału ciernego (należy przejechać odpowiednio długi dystans, jak najmniej hamując).

  Temperatura podana powyżej może się nieco różnić w zależności od stanu samochodu, warunków zewnętrznych (pora roku, temperatura panująca na zewnątrz) itp.

Kontrolka ostrzegawcza wspomagania kierownicy zależnego od prędkości jazdy (SSPS)

Lampka kontrolna świeci.


Lampka zapala się po włączeniu zapłonu i gaśnie krótko po uruchomieniu silnika.

Jeżeli lampka nie zgaśnie po kilku sekundach lub zapali się podczas jazdy, oznacza to usterkę wspomagania układu kierowniczego.

Należy skorzystać z pomocy warsztatu.

Lampka ultradźwiękowego układu ułatwiającego parkowanie

Lampka kontrolna świeci.


 • Usterka spowodowana zabrudzeniem czujników
 • Czujniki pokryte lodem lub śniegiem
 • Zewnętrzne zakłócenia fal ultradźwiękowych

Po usunięciu źródła zakłóceń układ będzie działał w normalny sposób.

Jeśli lampka nie gaśnie, należy oddać pojazd do warsztatu w celu usunięcia przyczyny usterki.

Lampka kontrolna układu stabilizacji toru jazdy

Lampka świeci lub miga.


Kontrolka miga, gdy układ ESC działa i świeci w celu wskazania niesprawności układu.

Lampka sygnalizująca wyłączenie układu stabilizacji toru jazdy (ESC)

Lampka świeci lub miga.


Lampka świeci, gdy układ jest wyłączony.

Lampka ostrzegawcza temperatury płynu chłodzącego

Lampka kontrolna świeci.


Ta kontrolka sygnalizuje przegrzanie płynu chłodzącego.

W przypadku korzystania z samochodu w normalnych warunkach jezdnych należy zjechać z drogi, zatrzymać pojazd i przez kilka minut utrzymywać silnik na biegu jałowym.

Jeśli lampka nie gaśnie, wyłączyć silnik i jak najszybciej skontaktować się z warsztatem. Zaleca się korzystanie z usług autoryzowanego serwisu.

Lampka wstępnego podgrzewania płynu chłodzącego

Lampka kontrolna świeci.


Lampka świeci się, gdy wstępne podgrzewanie silnika jest włączone.

Gdy lampka zgaśnie, można uruchomić silnik.

Kontrolka układu monitorowania ciśnienia w oponach

Lampka świeci w kolorze żółtym.


Lampka zapala się po włączeniu zapłonu i gaśnie krótko po uruchomieniu silnika.

Jeśli lampka zapali się podczas jazdy, układ monitorowania ciśnienia w oponach wykrył, że doszło do znacznego spadku ciśnienia w jednej lub kilku oponach.

Należy zatrzymać pojazd w bezpiecznym miejscu, sprawdzić ciśnienie w oponach i napompować je zgodnie z zalecaną przez producenta wartością ciśnienia podaną na odpowiedniej etykiecie.

Gdy system wykrywa usterkę, lampka miga przez około minutę a następnie pali się stale przez pozostałą część cyklu zapłonowego.

Lampka sygnalizująca usterkę świeci aż do usunięcia problemu.

Pojazd należy oddać do kontroli w warsztacie.

Lampka filtra cząstek stałych

Lampka miga.
(tylko silnik wysokoprężny) Lampka miga i słychać sygnał dźwiękowy, gdy wymagane jest oczyszczenie filtra, a funkcja automatycznego czyszczenia nie zadziałała ze względu na nieodpowiednie warunki jazdy.

Lampka gaśnie po zakończeniu samooczyszczania.

Lampka kontrolna ciśnienia oleju silnikowego

Lampka kontrolna świeci.


Lampka zapala się po włączeniu zapłonu i gaśnie krótko po uruchomieniu silnika.

Lampka świeci przy włączonym silniku

Przestroga

Mogło nastąpić przerwanie smarowania silnika. Grozi to zatarciem silnika i/lub zablokowaniem kół napędzanych.

Jeśli lampka ostrzegawcza ciśnienia oleju silnikowego zapali się podczas jazdy, zjechać z drogi, wyłączyć silnik i sprawdzić poziom oleju.

Ostrzeżenie

Przy wyłączonym silniku hamowanie oraz obracanie kierownicą wymaga znacznie większej siły.

Nie wyjmować kluczyka z wyłącznika zapłonu aż do całkowitego zatrzymania samochodu. W przeciwnym razie może zadziałać blokada kierownicy.

Przed zwróceniem się do warsztatu należy sprawdzić poziom oleju silnikowego.

Kontrolka ostrzegawcza niskiego poziom oleju silnikowego

Kontrolka zapala
się po włączeniu zapłonu i gaśnie po kilku sekundach.

Kontrolka świeci się, gdy poziom oleju silnikowego jest za niski.

Gdy kontrolka ostrzegawcza poziomu oleju silnikowego zapali się, należy sprawdzić poziom oleju silnikowego i uzupełnić według potrzeby.

Kontrolka wymiany oleju silnikowego

Kontrolka zapala
się po włączeniu zapłonu i gaśnie po kilku sekundach.

Pojazd może być wyposażony w układ kontroli stopnia zużycia oleju silnikowego, co umożliwia sygnalizowanie konieczności wymiany oleju.

Zapalenie się kontrolki wymiany oleju silnikowego oznacza, że olej silnikowy wymaga wymiany.

Po wymianie oleju silnikowego konieczne jest wyzerowanie układu kontroli stopnia zużycia oleju silnikowego.

Po wyzerowaniu układu kontrolka wymiany oleju silnikowego zgaśnie.

Lampka trybu oszczędzania paliwa

Jeśli pojazd jest wyposażony w lampkę eco (lampka trybu ekonomicznego zużycia paliwa), zapala się ona po naciśnięciu przełącznika eco (oszczędzanie paliwa) znajdującego się na konsoli środkowej, w pobliżu dźwigni zmiany biegów. W celu wyłączenia lampki i trybu oszczędzania paliwa ponownie nacisnąć przełącznik.

W pojazdach z silnikiem benzynowym, po przesunięciu dźwigni zmiany biegów w tryb manualny lampka eco zgaśnie.

Lampka ostrzegawcza niskiego poziomu paliwa

Lampka kontrolna  świeci.


Lampka świeci, gdy poziom paliwa w zbiorniku jest zbyt niski.

Przestroga

Nie dopuszczać do całkowitego opróżnienia zbiornika paliwa.

Może to spowodować uszkodzenie katalizatora.

Kontrolka sygnalizująca wodę w paliwie

Lampka świeci (tylko silnik
wysokoprężny), gdy poziom wody w filtrze paliwa przekracza pewną wartość.

Należy niezwłocznie spuścić wodę z filtra paliwa.

Po zakończeniu odwadniania kontrolka zgaśnie.

Lampka układu przeciwkradzieżowego

Jeżeli samochód posiada dodatkowy system autoalarmu powiązany z ubezpieczeniem Thatcham, wskaźnik wyłączenia autoalarmu zapala się w celu zasygnalizowania
wyłączenia czujnika wtargnięcia oraz czujnika nachylenia przyciskiem umieszczonym na podsufitce. Kolejne naciśnięcie przycisku powoduje wyłączenie wskaźnika.

Lampka kontrolna immobilizera

Lampka kontrolna świeci.


Lampka zapala się w celu zasygnalizowania usterki w układzie immobilizera.

Nie można uruchomić silnika.

Przyczynę usterki należy usunąć w warsztacie.

Lampka sygnalizująca ograniczenie mocy silnika

Lampka kontrolna świeci.


Lampka zapala się razem ze wskaźnikiem wymaganego przeglądu, gdy pojazd wymaga serwisowania.

Zjechać z drogi, wyłączyć silnik i ponownie go uruchomić po upływie 10 sekund.

Prędkość pojazdu może być ograniczona.

Pojazd należy niezwłocznie oddać do kontroli do serwisu.

Lampka przypominająca o wciśnięciu pedału hamulca

Lampka kontrolna świeci.


Lampka zapala się, gdy przełącznik elektrycznego hamulca postojowego zostaje zwolniony bez wciśnięcia pedału hamulca. W celu zwolnienia elektrycznego hamulca postojowego należy wcisnąć pedał hamulca przed naciśnięciem przełącznika elektrycznego hamulca postojowego.

Lampka zapala się również wtedy, gdy trzeba nacisnąć pedał sprzęgła w celu ponownego uruchomienia silnika.

Lampka kontrolna świateł drogowych

Lampka kontrolna świeci.


Lampka kontrolna przednich świateł przeciwmgielnych

Lampka świeci.


Lampka świeci się, gdy włączone są przednie światła przeciwmgielne.

Lampka kontrolna tylnych świateł przeciwmgielnych

Lampka kontrolna świeci.


Lampka świeci się, gdy włączone są tylne światła przeciwmgielne.

Lampka kontrolna lamp tylnych

Lampka kontrolna świeci.


Lampka świeci się, gdy włączone są światła tylne.

Lampka kontrolna tempomatu

Lampka świeci,
gdy włączony jest układ automatycznej kontroli prędkości.

Lampka gaśnie po wyłączeniu układu.

Lampka kontrolna przyczepy

Świeci się, gdy do samochodu
dołączona jest przyczepa. Lampka gaśnie po odłączeniu przyczepy.

Lampka ostrzegawcza otwartej pokrywy silnika

Lampka świeci, gdy otwarta jest pokrywa silnika.

Lampka sygnalizująca niedomknięte drzwi

Świeci.


Lampka świeci się, gdy otwarte są drzwi.

Lampka ostrzegawcza otwartej tylnej klapy

Lampkaświeci, gdy tylna klapa
jest otwarta lub niedomknięta.

  Obrotomierz

  <Benzyna> <Olej napędowy> Wskazuje prędkość obrotową silnika w obrotach na minutę. Silnik powinien na każdym biegu pra ...

  Wyświetlacze informacyjne

  Wyświetlacz informacyjny kierowcy (DIC) Panel wyświetlacza FATC (w pełni automatycznej kontroli temperatury) Temperatura zewnętrzna Komputer p ...

  Categorie