Chevrolet Captiva: Wprowadzenie

Niniejszy samochód stanowi inteligentnie zaprojektowane połączenie zaawansowanych technologii i bezpieczeństwa, ponadto jest przyjazny środowisku naturalnemu i ekonomiczny w użyciu.

Ta Instrukcja obsługi zapewnia użytkownikowi wszystkie informacje, jakie są potrzebne, by prowadzić samochód bezpiecznie i wydajnie.

Również pasażerowie powinni być świadomi zagrożeń związanych z nieprawidłową eksploatacją.

Kierowca musi zawsze postępować zgodnie z przepisami prawa kraju, w którym obecnie się znajduje.

Przepisy te mogą odbiegać od informacji zawartych w tej instrukcji obsługi.

Gdy wymagana jest wizyta w warsztacie, zalecamy korzystanie z usług stacji serwisowych Chevrolet Partner.

Wszystkie stacje serwisowe Chevrolet Partner oferują najwyższy poziom usług po konkurencyjnych cenach. Doświadczony i przeszkolony przez firmę Chevrolet personel pracuje zgodnie ze specjalnymi instrukcjami serwisowymi.

Dokumentacja dostarczona wraz z samochodem powinna zawsze być przechowywana w jego wnętrzu, tak aby była łatwo dostępna.

Korzystanie z instrukcji obsługi

  • W niniejszej instrukcji uwzględniono wszystkie opcje oraz elementy wyposażenia dostępne dla tego modelu. Niektóre opisy, włączając w to ilustracje ekranów oraz funkcje menu, mogą nie odnosić się do używanego pojazdu ze względu na występowanie różnych wariantów, wersji dostępnych w wybranych krajach, wyposażenia specjalnego oraz akcesoriów.
  • Rozdział "W skrócie" zawiera przegląd najważniejszych funkcji samochodu.
  • Spis treści znajdujący się na początku podręcznika oraz w każdym rozdziale ułatwia zlokalizowanie szukanych informacji.
  • Indeks umożliwia odnalezienie wszystkich wystąpień szukanej informacji w całej instrukcji obsługi.
  • W Instrukcji obsługi wykorzystano fabryczne oznaczenia silników. Odpowiadające im oznaczenia handlowe można znaleźć w rozdziale "Dane techniczne".
  • Informacje dotyczące kierunku, np. w lewo lub w prawo bądź do przodu lub do tyłu, zawsze podawane są względem kierunku jazdy.
  • Wyświetlane ekrany mogą być niedostępne w języku polskim.

Oznaczenia Niebezpieczeństwo, Ostrzeżenie, Przestroga

Niebezpieczeństwo

Tekst oznaczony słowem zawiera informacje o zagrożeniach wiążących się z ryzykiem odniesienia śmiertelnych obrażeń.

Zlekceważenie podanych informacji może doprowadzić do śmierci.

 

Ostrzeżenie

Tekst oznaczony słowem zawiera informacje o zagrożeniach wiążących się z ryzykiem wypadku lub obrażeń. Zlekceważenie podanych informacji może doprowadzić do odniesienia obrażeń.

 

Przestroga

Tekst oznaczony słowami Przestroga zawiera informacje o możliwości uszkodzenia samochodu. Zlekceważenie podanych informacji może doprowadzić do uszkodzenia samochodu.

Życzymy szerokiej drogi!

Chevrolet

    Categorie