Chevrolet Captiva: Prędkościomierz

Prędkościomierz


Typ 1

Prędkościomierz


Typ 2

Wskazuje prędkość jazdy samochodu.

Licznik przebiegu całkowitego

Licznik przebiegu całkowitego


Licznik przebiegu pokazuje przejechany dystans w kilometrach lub milach.

Samochód posiada dwa niezależne liczniki przebiegu dziennego, mierzące dystans przebyty przez samochód od czasu ostatniego wyzerowania licznika.

Aby wyzerować każdy z liczników przebiegu dziennego, należy nacisnąć przycisk licznika i przytrzymać do momentu wyzerowania przebiegu. Przycisk licznika przebiegu dziennego znajduje się w prawym dolnym rogu prędkościomierza.

Przełączanie między licznikiem przebiegu całkowitego, dziennego A i dziennego B odbywa się poprzez naciśnięcie przycisku licznika przebiegu dziennego.

Licznik przebiegu całkowitego


Licznik przebiegu całkowitego


Jeśli samochód wyposażony jest w wyświetlacz informacyjny kierowcy (DIC) w środku zestawu wskaźników, pokazuje on licznik przebiegu całkowitego, licznik przebiegu dziennego A, licznik przebiegu dziennego B i ustawienia osobiste (język lub blokowanie bezkluczykowe).

Liczniki przebiegu całkowitego, dziennego A i dziennego B można przełączać przez naciśnięcie przycisku znajdującego się z lewej strony pod prędkościomierzem.

Aby wejść do menu ustawień osobistych, nacisnąć i przytrzymać przycisk na wyświetlaczu licznika przebiegu całkowitego.

Można wybrać kolejno pozycje podane poniżej.

Opcje poszczególnych menu można przełączać krótko naciskając przycisk.

  • Language (język)
  • Keyless Locking Change (zmiana blokowania bezkluczykowego)
  • Feature Settings Exit (wyjście z trybu ustawień)

Uwagi: Samochód powinien być unieruchomiony, z dźwignią zmiany biegów w położeniu P.

Język

Język


Nacisnąć przycisk i przytrzymać go przez kilka sekund, gdy zostanie wyświetlony język.

Krótko naciskać przycisk, aż zostanie wyświetlony żądany język.

W celu wybrania nacisnąć przycisk i przytrzymać go przez kilka sekund.

Keyless Locking Change (zmiana blokowania bezkluczykowego)

Keyless Locking Change (zmiana blokowania bezkluczykowego)


Nacisnąć przycisk i przytrzymać go przez kilka sekund, gdy zostanie wyświetlona pozycja Keyless Locking Change (zmiana blokowania bezkluczykowego).

Każde krótkie naciśnięcie przycisku powoduje zmianę trybu wyświetlania w następującej kolejności: Off (wył.) → On (wł.) → No change (brak zmiany) → Off (wył.).

W celu wybrania nacisnąć przycisk i przytrzymać go przez kilka sekund.

Feature Settings Exit (wyjście z trybu ustawień)

Feature Settings Exit (wyjście z trybu ustawień)


Nacisnąć przycisk i przytrzymać go przez kilka sekund, gdy zostanie wyświetlona pozycja Feature Settings Exit (wyjście z trybu ustawień), aby powrócić do licznika przebiegu całkowitego.

    Obrotomierz

    <Benzyna> <Olej napędowy> Wskazuje prędkość obrotową silnika w obrotach na minutę. Silnik powinien na każdym biegu pra ...

    Categorie