Chevrolet Captiva: Gazy spalinowe

Gazy spalinowe

Ostrzeżenie

Gazy spalinowe zawierają tlenek węgla (CO), który jest bezbarwny i bezwonny. Wdychanie CO może spowodować utratę przytomności a nawet śmierć.

Spalin mogą dostać się do wnętrza pojazdu, jeśli:

 • Silnik pojazdu pracuje na biegu jałowym w miejscu słabo wentylowanym (parkingi w pomieszczeniach zamkniętych, tunele, głęboki śnieg uniemożliwiający przepływ powietrza pod samochodem lub blokujący rury wydechowe).
 • Z układu wydechowego dochodzi nieprzyjemny zapach lub dziwny bądź odbiegający od normy dźwięk.
 • Układ wydechowy jest nieszczelny z powodu korozji lub uszkodzenia.
 • Układ wydechowy pojazdu został zmodyfikowany, uszkodzony lub nieprawidłowo naprawiony.
 • W nadwoziu znajdują się niecałkowicie uszczelnione otwory powstałe w wyniku uszkodzeń lub modyfikacji wykonanych po zakupie.

  Jeśli wykryte zostaną odbiegające od normy opary lub podejrzewa się przedostawanie spalin do wnętrza pojazdu:

 • Należy jechać pojazdem wyłącznie z całkowicie opuszczonymi szybami.
 • Należy niezwłocznie oddać samochód do naprawy.

  Nigdy nie wolno pozostawiać zaparkowanego pojazdu z pracującym silnikiem w pomieszczeniach zamkniętych np. w garażu lub w budynku bez wentylacji.

Filtr cząstek stałych

Filtr ten usuwa szkodliwe cząstki stałe ze spalin. Wyposażony jest w funkcję automatycznego czyszczenia, która uaktywnia się samoczynnie podczas jazdy.

Czyszczenie odbywa się przez spalenie cząstek sadzy w wysokiej temperaturze. Procedura ta jest przeprowadzana automatycznie w określonych warunkach jezdnych i może trwać ponad 15 minut.

Ponadto z układu wydechowego może się wydobywać nietypowy zapach i dym.

W niektórych sytuacjach, np.

podczas pokonywania krótkich odcinków, samoistne oczyszczenie filtra nie jest możliwe.

Jeśli lampka kontrolna (lampki DPF) świeci lub miga, należy
uruchomić proces czyszczenia filtra cząstek stałych, kontynuując bezpieczną jazdę, dopóki nie zgasną lampki DPF w zestawie wskaźników. Proces czyszczenia przebiega lepiej przy jeździe ze stałą prędkością.

Ostrzeżenie

Pamiętać o zachowaniu poniższych środków ostrożności, ponieważ podczas regeneracji filtra DPF elementy układu wydechowego nagrzewają się do wysokiej temperatury.

 • Materiały palne mogą zetknąć się z gorącymi częściami układu wydechowego pod pojazdem i zapalić się. Nie parkować pojazdu nad papierami, liśćmi, suchą trawą i innymi materiałami, które mogą się zapalić.
 • Po wjechaniu do garażu należy natychmiast wyłączyć zapłon.
 • Nie wolno podchodzić do gorących części układu wydechowego, w tym do końcówki rury wydechowej.

Katalizator

Katalizator usuwa ze spalin pewną ilość substancji niebezpiecznych dla środowiska naturalnego.

Przestroga

Korzystanie z paliwa niskiej jakości lub o zbyt niskiej liczbie oktanowej może spowodować uszkodzenie silnika, katalizatora i podzespołów elektronicznych.

Niewypalone w pełni paliwo przegrzeje i uszkodzi katalizator.

Z tego względu należy unikać zbyt długiego używania rozrusznika, gdy silnik się nie uruchamia, jazdy aż do opróżnienia zbiornika paliwa bądź uruchamiania samochodu poprzez pchanie lub holowanie.

W razie stwierdzenia przerywania zapłonu, nierównej pracy silnika, spadku mocy silnika lub innych nietypowych objawów należy niezwłocznie skontaktować się z warsztatem w celu usunięcia usterki. W razie potrzeby można kontynuować jazdę, ale jedynie przez krótki czas i pod warunkiem utrzymywania niskiej prędkości obrotowej silnika.

Przestroga

Nie dotykać katalizatora przy włączonym silniku. Katalizator rozgrzewa się do bardzo wysokiej temperatury i może spowodować poparzenia w kontakcie ze skórą (np. dłonią), dlatego też można go dotknąć dopiero wtedy, gdy ostygnie. Czas stygnięcia: po wyłączeniu silnika odczekać ponad dwie godziny w temperaturze otoczenia.

  Automatyczne uruchamianie/ wyłączanie silnika

  System stop-start System stop-start pomaga zmniejszyć zużycie paliwa i emisję spalin. Silnik wyłącza się automatycznie, gdy samochód poru ...

  Automatyczna skrzynia biegów

  Automatyczna skrzynia biegów Automatyczna skrzynia biegów umożliwia manualną zmianę biegów (tryb manualny) lub automatyczną zmian ...

  Categorie