Chevrolet Captiva: Bagażnik dachowy

Bagażnik dachowy można wykorzystywać do wygodnego przewożenia dodatkowego ładunku lub nieporęcznych przedmiotów (np.

rowerów), które lepiej przewozić na zewnątrz pojazdu. Relingi boczne bagażnika dachowego są przymocowane do dachu. Więcej informacji na temat jazdy z załadowanym bagażnikiem dachowym oraz związanych z tym przepisami można uzyskać w autoryzowanym serwisie.

Upewnić się, że ładunek jest równomiernie rozłożony na szynach bocznych lub poprzecznych. Nie wolno umieszczać ładunku na powierzchni dachu.

Załadowany bagażnik dachowy powoduje zmianę środka ciężkości pojazdu. Zachować ostrożność podczas jazdy przy wietrze bocznym i nie prowadzić pojazdu z dużą prędkością.

W celu ochrony przed uszkodzeniem lub zgubieniem ładunku należy często sprawdzać, czy jest on dobrze zamocowany.

Ostrzeżenie

Przewożenie ładunków wystających poza bagażnik dachowy może wystawić samochód na silne działanie wiatru. Może to spowodować utratę kontroli nad pojazdem. Następstwem tego może być zerwanie ładunku z bagażnika dachowego, co z kolei może spowodować kolizję, również z udziałem innych pojazdów, oraz zniszczenie samochodu.

Nigdy nie przewozić ładunków dłuższych lub szerszych niż bagażnik dachowy.

Załadowany bagażnik dachowy powoduje zmianę środka ciężkości pojazdu. Nie prowadzić pojazdu z dużą prędkością.

Zachować ostrożność podczas jazdy przy bocznym wietrze.

Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować uszkodzenie pojazdu oraz obrażenia ciała.

Maksymalne obciążenie bagażnika dachowego wynosi 220 funtów (100 kg). Podczas ładowania samochodu nie przekraczać maksymalnej ładowności.

Informacje dotyczące przewożenia bagażu

 • Ciężkie przedmioty przewożone w przestrzeni bagażowej należy umieszczać przy oparciach foteli. Upewnić się, że oparcia są prawidłowo zablokowane. Jeśli przedmioty takie są układane piętrowo, najcięższe powinny zostać umieszczone na spodzie.
 • Przedmioty w przestrzeni bagażowej należy zabezpieczać przed przemieszczaniem się.
 • Podczas przewożenia przedmiotów w przestrzeni bagażowej, oparcia tylnych foteli nie mogą być pochylone do przodu.
 • Bagaż nie może wystawać ponad górną krawędź oparć.
 • Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów na osłonie przestrzeni bagażowej ani na desce rozdzielczej; nie wolno zakrywać czujnika znajdującego się w górnej części deski rozdzielczej.
 • Przewożony ładunek nie może utrudniać posługiwania się hamulcem postojowym i dźwignią zmiany biegów ani ograniczać swobody ruchu kierowcy. W kabinie samochodu nie wolno przewozić jakichkolwiek niezabezpieczonych (nieprzytwierdzonych) przedmiotów.
 • Nie wolno jeździć z otwartą tylną klapą.
 • Ładowność jest różnicą pomiędzy dopuszczalną masą całkowitą a masą własną pojazdu gotowego do jazdy.

  Szczegółowe informacje o masie własnej pojazdu znajdują się w części z danymi technicznymi.

 • Przewożenie bagażu na dachu zwiększa wrażliwość samochodu na boczne podmuchy wiatru i pogarsza jego właściwości jezdne na skutek podwyższenia środka ciężkości. Ładunki należy rozłożyć równomiernie i zabezpieczyć pasami. Dostosować ciśnienie w ogumieniu i prędkość jazdy do warunków obciążenia.

  Okresowo sprawdzać i napinać pasy zabezpieczające.

  Miejsca służące do przewożenia bagażu/ładunków

  Przedział bagażowy Schowek pod podłogą bagażnika Pod podłogą bagażnika znajduje się schowek. Aby uzyskać dostęp do s ...

  Categorie